Tantiem

Tantiem är en andel av ett företags vinst och tillfaller vanligtvis dess VD, styrelseledamöter, högre tjänstemän, ägare m fl..

Ett tantiem fungerar ofta som ett parallellt komplement till provision inom säljbranschen.

Tantiem är i princip samma sak som en bonuslön men utgår inte till vanliga anställda.

Synonymer till tantiem är vinstandel, bonus i lön, provision eller ersättning.

Tantiem heter på engelska royalties.

Tantiem 

Tantiem

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?