Tantiem, vad är det? – Förklaring och definition

Tantiem är en andel av ett företags vinst och tillfaller vanligtvis dess VD, styrelseledamöter, högre tjänstemän, ägare m fl..

Ett tantiem fungerar ofta som ett parallellt komplement till provision inom säljbranschen.

Tantiem är i princip samma sak som bonuslön men utgår inte till vanliga anställda.

Synonymer till tantiem är vinstandel, bonus, provision eller ersättning.

Tantiem heter på engelska royalties.

Tantiem 

Tantiem 

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.