July 6

Tantiem, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 6 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Tantiem

Tantiem är en andel av ett företags vinst och tillfaller vanligtvis dess VD, styrelseledamöter, högre tjänstemän, ägare m fl..
Ett tantiem fungerar ofta som ett parallellt komplement till provision inom säljbranschen.
Tantiem är i princip samma sak som en bonuslön men utgår inte till vanliga anställda.
Synonymer till tantiem är vinstandel, bonus i lön, provision eller ersättning.
Tantiem heter på engelska royalties.

Tantiem 
Tantiem

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Nya händelser inom spelbranschen

Nya händelser inom spelbranschen