August 23

Tantiem, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Tantiem

Tantiem är en andel av ett företags vinst och tillfaller vanligtvis dess VD, styrelseledamöter, högre tjänstemän, ägare m fl..
Ett tantiem fungerar ofta som ett parallellt komplement till provision inom säljbranschen.
Tantiem är i princip samma sak som en bonuslön men utgår inte till vanliga anställda.
Synonymer till tantiem är vinstandel, bonus i lön, provision eller ersättning.
Tantiem heter på engelska royalties.

Tantiem 
Tantiem

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?