August 23

Tantiem, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Tantiem

Tantiem är en andel av ett företags vinst och tillfaller vanligtvis dess VD, styrelseledamöter, högre tjänstemän, ägare m fl..
Ett tantiem fungerar ofta som ett parallellt komplement till provision inom säljbranschen.
Tantiem är i princip samma sak som en bonuslön men utgår inte till vanliga anställda.
Synonymer till tantiem är vinstandel, bonus i lön, provision eller ersättning.
Tantiem heter på engelska royalties.

Tantiem 
Tantiem

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?