tantiem

Last Updated on 19 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Tantiem

Tantiem är en andel av ett företags vinst och tillfaller vanligtvis dess VD, styrelseledamöter, högre tjänstemän, ägare m fl..
Ett tantiem fungerar ofta som ett parallellt komplement till provision inom säljbranschen.
Tantiem är i princip samma sak som en bonuslön men utgår inte till vanliga anställda.
Synonymer till tantiem är vinstandel, bonus i lön, provision eller ersättning.
Tantiem heter på engelska royalties.

Tantiem 
Tantiem

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter