April 4

Tantiem, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Tantiem

Tantiem är en andel av ett företags vinst och tillfaller vanligtvis dess VD, styrelseledamöter, högre tjänstemän, ägare m fl..
Ett tantiem fungerar ofta som ett parallellt komplement till provision inom säljbranschen.
Tantiem är i princip samma sak som en bonuslön men utgår inte till vanliga anställda.
Synonymer till tantiem är vinstandel, bonus i lön, provision eller ersättning.
Tantiem heter på engelska royalties.

Tantiem 
Tantiem

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)