September 16

TCW index, vad är det? En definition och förklaring av TCWindex

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

TCW index, vad är det? En definition och förklaring

TCW index är ett sätt att mäta kronans värde i förhållande till andra valutor.
TCW-index är ett geometriskt index och vikterna bygger på genomsnittliga aggregerade flöden av bearbetade varor för 21 länder. Vikterna tar hänsyn till såväl export-, import- som “tredje lands”-effekter. Vikterna, som har tagits fram av IMF, baseras på data från 1989-91 och har därefter inte uppdaterats.
TCW index startade 18 november 1992. TCW index började den dagen med värdet 100.
TCW betyder “total competitiveness weights“.
TCW index använder statistik som används vid beräkningn av IMF.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?