September 23

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition

Teckningskurs är det pris som ska betalas för varje nyemitterad aktie i en nyemission.
Teckningskurs på engelska betyder subscription price.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)