Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition

Teckningskurs är det pris som ska betalas för varje nyemitterad aktie i en nyemission.
Teckningskurs på engelska betyder subscription price.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter