Teckningsrätt, vad är det? – Förklaring och definition av teckningsrätter

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Teckningsrätt

Teckningsrätt är något som ger dig rätt att köpa en aktie till ett förutbestämt pris.
Teckningsrätt förkortas ibland TR och ger dig rätt att teckna en ny aktie till ett bestämt pris.
Om man inte agerar och gör något med teckningsrätterna så kan dom förfalla och bli värdelösa.
En teckningsrätt är alltså ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier vid en nyemission,
Teckningsrätt heter på engelska pre-emptive rightsubscription right eller bara rights.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.