April 4

Teknisk Analys – Historien upprepar sig själv och marknaden prisar in allt

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Genom att använda teknisk analys kan vi identifiera återkommande mönster, i syfte att göra vinst i börsen. Marknadens prisrörelser har mycket att göra med den mänskliga psykologin, eftersom att det är människor som i grunder utgör börsen. På så vis speglas det mänskliga beteendet i prisdatan, och eftersom att vi tenderar att ha vissa fasta beteendemönster, kommer vissa prismönster och formationer att upprepas gång på gång i marknaden.

I vissa fall är det inte enbart att vissa mönster återupprepas, utan börsen också har ett minne, på så vis att det kan reagera vid historiskt viktiga nivåer (motstånd och stöd). Oftast består dessa av tidigare högsta- och lägstanoteringar, likt vi gått in på tidigare i artikeln. Med hjälp av teknisk analys kan du bevaka dessa nivåer och använda dem till din fördel.

Marknaden prisar in allt är teorin inom teknisk analys

Teknisk analys baseras på premissen att allt som är viktigt för en marknad, likt fundamentala, politiska, sentimentrelaterade eller andra faktorer, reflekteras i prissättningen. Med andra ord speglas allt du behöver veta i marknadsaktörernas prissättning av marknaden.

Vid en första anblick kan den här uppfattning verka likna den effektiva marknadshypotesen, men så är definitivt inte fallet. En teknisk analytikers uppfattning är att börsen har prisat in all information som finns att tillgå, men att den inte har gjort det på ett korrekt vis, utan speglar människors reaktioner på den information som finns att tillgå. Och som bekant är det omöjligt att göra en helt rationell analys av ett företag, vilket leder till att prisdatan blir marknadens tolkning av den information som finns att tillgå, snarare än en korrekt prissättning.

En analytiker inom teknisk analys skulle t.o.m hävda att marknadens tolkning är mer relevant än något annat, eftersom att det är denna som faktiskt bestämmer vart kursen kommer att gå. Återigen går detta stick i stäv med den effektiva marknadshypotesen, som stipulerar att börsen alltid är korrekt prissatt i enlighet med den information som finns att tillgå. Tänk vad fel de har!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

3 Candlestick-mönster som fungerar i trading (backtest och historisk avkastning)

3 Candlestick-mönster som fungerar i trading (backtest och historisk avkastning)