April 4

Teknisk analys och fundamental analys – Vad är skillnaden?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Teknisk analys  och fundamental analys är de två stora inriktningarna inom trading. Medan en teknisk trader använder sig av mönster och förändringar i en tillgångs pris och volym för att förutsäga framtiden, använder fundamentala traders sig av fundamentala data, likt ett bolags kassaflöde, aktieutdelningar med mera för att beräkna bolagets egentliga värde.Vanligtvis ses teknisk och fundamental analys som varandras motsatser, och traders gillar att klassificera sig som den ena eller andra.

Sanningen är dock att de två metoderna ibland överlappar. Vissa fundamentala traders nyttjar ibland grundläggande teknisk analys för att hitta en bättre tidpunkt att gå in i börsen, när deras fundamentala analys signalerar köp. På samma sätt kan vissa tekniska traders använda sig av viss fundamental analys för att t.e.x filtrera ut vilka aktier som är värda att applicera teknisk analys på.

Med detta sagt, kommer vi nedan att lista några av de större skillnaderna mellan teknisk- och fundamental analys.

1. Syfte

Fundamental och teknisk analys används ofta för olika syften. Medan fundamental analys används mestadels för längre investeringar, används teknisk analys mestadels för trading. Traders förlitar sig på tekniska formationer och mönster för att agera relativt snabbt i börsen. Som en kontrast är en investerare mycket mer benägen att hålla en aktie över en lång tidsperiod, och förlitar sig därför till större utsträckning på fundamental analys.

2. Tidshorisont

Fundamental analys brukar oftast användas för långsiktiga investeringar, eftersom man försöker identifiera bolag som har goda förutsättningar att utvecklas väl, och prestera bra över tid. I andra änden av spektrumet har vi teknisk analys, som är mer fokuserat på att finna kortsiktiga köpmöjligheter som levererar många snabba om än små vinster

3. Målsättning

Målet med fundamental analys är att finna det egentliga värdet av en tillgång, och som som en konsekvens fokuserar de på data som kan användas för att skapa en bedömning av bolagets värde. En fundamental investerare eller trader tittar på på saker som räntenivåer, råvarupriset och den politiska situation i ett land, för att bedöma bolagets värde.
Utöver detta vill en fundamental investerare titta på den finansiella situationen hos bolaget genom att analysera kvartals- och årsrapporter, för att se hur bolaget har utvecklats. Ofta tittar man på olika finansiella värden, såsom PE-tal, PB-tal, PS-tal och prognostiserad vinstutveckling för att bättre förstå bolagets unika situation. Det är också vanligt att man jämför bolagets situation med andra konkurrerande bolag och snittet för den sektor som bolaget verkar för. Utöver detta tar man sig också en titt på ledningen i företaget och utvärderar deras kompetens, eftersom att det kan ha en stor inverkan på hur bolaget kommer att gå framöver.

Kort sagt analyserar man de flesta aspekter av ett bolag för att skapa sig en så gedigen och nyanserad bild som möjligt.
Teknisk analys, å andra sidan, har som mål att identifiera när ett värdepapper eller aktier har goda sannolikheter att gå upp eller ned kortsiktigt, och göra vinst på det. Som vi nämnt tidigare är det enda man använder den historiska kursutvecklingen, för att identifiera sådana möjligheter.

TEKNISK ANALYS KURS – Lär dig den tekniska analysen

 

4. Datatillgänglighet

Att hitta nog med data för att göra en grundläggande fundamental analys tar ganska mycket tid i anspråk, eftersom att datan som används inte kan finnas på ett och samma ställe. Du behöver först sammanställa vilken information du behöver, och sedan leta och sammanställa datan, innan du ens kan göra din analys.
Att finna data för teknisk analys är mycket enklare, eftersom att allt du behöver finns i prisgrafen.
Med detta sagt menar vi inte att teknisk analys nödvändigtvis är enklare än fundamental analys. Vem som helst kan göra en teknisk analys av börsen, men väldigt få kan konvertera sina spaningar till riktigt avkastning!

5. Grundförutsättningen

Tekniska och fundamentala analytiker agerar på lite olika grunder.
Tekniska traders tjänar pengar på det faktum att skillnader i utbud och efterfrågan skapar mönster och trender, som kan indikera marknadens kommande prisrörelser. Grundpremissen är att dessa mönster upprepas i börsen, och således kan användas för att veta när man skall gå in och ut ur börsen.
Fundamental analys, å andra sidan, vilar på premissen att börsen har prissatt ett värdepapper eller aktier eller tillgång fel, och att detta kommer att justeras över tid. På så sätt försöker man hitta undervärderade värdepapper eller aktier som man hoppas börsen kommer att värdera upp framöver.

6. Typen av trader

Investerare och långsiktiga traders brukar oftast använda sig av teknisk analys, medan mer kortsiktiga traders, så som swingtraders och daytraders nyttjar sig av teknisk analys.

Vanliga tradingstrategier med teknisk analys som grund

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vanliga diagramtyper inom trading (Heiken Ashi, Renko, Kagi, Candlesticks, Point and figure)

Vanliga diagramtyper inom trading (Heiken Ashi, Renko, Kagi, Candlesticks, Point and figure)

Teknisk analys och trend – Kursen rör sig i trender och bildar återkommande prismönster

Teknisk analys och trend – Kursen rör sig i trender och bildar återkommande prismönster