April 4

Teknisk analys och trend – Kursen rör sig i trender och bildar återkommande prismönster

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En av de större anledningarna till att vi analyserar marknadsdata inom teknisk analys är att en marknad kan trenda i en specifik riktning. Det finns olika typer av trender, beroende på längden och den tidsupplösning du nyttjar för din analys. Långa trender kan vara i många år, och upptäcks bäst i vecko- eller månadsbaserad data.
Mellanlånga trender som varar i några veckor till flera månader upptäcks enklast på daglig data. Och korta trender som varar i någon enstaka dag till någon vecka upptäcks bäst på daglig data eller något kortare tidsupplösning, likt 240-minutersupplösningen.

Den andra anledningen till att vi analyseras marknadsdata, är att priset kan forma återkommande mönster som föregår en specifik marknadsrörelse. Det finns många oupptäckta mönster i börsen som bara väntar på att bli upptäckta, och som t.e.x kan signalera ett nära förestående trendomslag.
Teknisk analys hjälper oss att identifiera dessa mönster direkt i prisdatan, eller med hjälp av en teknisk indikator, som ju också baseras på prisdatan. T.e.x finns det vissa tradingindikatorer som ADX, som påvisar hur stark en trend är. Det är användbart inom teknisk analys. Vi kommer att gå igenom tradingindikatorer i mer detalj senare!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Är teknisk analys användbart? (Trading analyser, fungerar det?)

Är teknisk analys användbart? (Trading analyser, fungerar det?)

Teknisk Analys och Volym – Hur man använder volymen det inom TA och trading?

Teknisk Analys och Volym – Hur man använder volymen det inom TA och trading?