April 4

Teknisk Analys och Vanliga Tradingstrategier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ingen trader inom teknisk analys använder sig av exakt samma metoder för att handla marknaden, vilket innebär att det finns oerhört många sätt att handla på. Utöver detta kan varje trader ha flera tradingstrategier som han eller hon handlar samtidigt, vilket gör att det praktiskt taget finns oändliga variationer på tradingstrategier.
Hursomhelst, faller en stor andel av teknisk analys som används under någon av följande kategorier:

 • Momentumstrategier
 • Breakoutstrategier
 • Mean reversionstrategier

Momentumstrategier

En momentumstrategi försöker köpa eller gå kort på styrkan i marknaden, och tar oftast position i marknadens huvudsakliga trendriktning.
Traders som nyttjar momentumstrategier nyttjar sig ofta bland annat av de momentumindikatorer som vi gick igenom tidigare i artikeln, vilka inkluderar bland andra RSI, stochastic, CCI och Williams %R. Ofta är det huvudsakliga tillvägagångssättet som så att man försöker identifiera när en pullback är över, för att då gå in i den längre trendens riktning.
Ofta ser det ut likt de tre stegen nedan:

 1. Man börjar med att identifiera den längre trenden
 2. Man väntar på att marknaden skall gå ned ett litet tag, utan att bryta den längre trenden.
 3. Slutligen nyttjar man någon sort av filter, likt en momentumindikator för att avgöra när den tillfälliga dippen är över, och marknaden skall fortsätta högre.

Om man, som vi gör nedan, nyttjar RSI skulle man kunna vänta på en tillfällig dipp i en positiv trend, vilket indikeras av att RSI går under 30. När RSI sedan går upp över 30 igen, skulle det eventuellt vara en indikation att börsen kommer att fortsätta i den långsiktiga trendens riktning.

Momentum Trading
Momentum Trading

Ett annat vanligt tillvägagångssätt, som också visas i bilden ovan, är att leta efter divergenser mellan prisgrafen och indikatorn.

Teknisk Analys – Detta är det bästa mönstret

Breakoutstrategier

Breakoutstrategier är en ganska populär strategityp, vilket bland annat har och göra med att priset kan röra sig en hel del efter att det har brutit upp över eller ned under en utbrottsnivå. En breakouttrader köper om priset går över hans utbrottsnivå, och går kort om den går under ett stöd. Med andra ord försöker man att köpa på ett redan högt pris, i förhoppningen att man kan sälja till ett ännu dyrare pris.

För att kunna använda dig av en breakoutstrategi, måste du veta din breakoutnivå som du skall bevaka. Vissa traders nyttjar sig av olika verktyg såsom fibonaccinivåer och pivotlinjer för att finna nivåer som är värda att bevaka. En del andra identifierar tidigare bottnar och toppar för att finna viktiga nivåer.
Alla utbrott leder dock inte till att marknaden fortsätter i utbrottets riktning, utan många är helt enkelt falska signaler. Av den anledningen kan man vilja använda ytterligare filter eller indikatorer, för att konfirmera att vi har fått en breakout som är värd att följa.

Ett exempel på hur du kan försöka minska antalet falska signaler, är genom att använda glidande medelvärden eller ADX. Genom att kräva att medelvärdet lutar i riktningen av utbrottet, och att ADX visar ett högt värde, vet du att trenden är stark och i din riktning, viket skulle kunna minska antalet falska utbrott.
Ett annat sätt att försöka minska antalet falska utbrott, är genom att kräva att utbrottet sker med hög volym.

Breakout Trading
Breakout Trading

TEKNISK ANALYS KURS – Lär dig den tekniska analysen

ean reversionstrategier

Mean reversion, eller jämviktspendling är när en akties pris tenderar att överreagera, och sedan korrigera sig själv igen. Med andra ord får vi emellanåt överdrivna nedåtrörelser, som oftast brukar resultera i att marknaden snart korrigeras med en motsatt uppåtriktad rörelse. Det är dessa tillfällen vi försöker identifiera och tjäna pengar på.
Indikatorer och verktyg som ofta används i mean reversion är bland andra:

 • Bollinger bands
 • Standardavvikelse
 • Kanaler
 • Oscillatorer
 • VIX

Om vi exempelvis nyttjar oss av bolingerbands, försöker vi att finna köpsignaler när börsen går under det lägre bollingerbandet, och sälja av när den börjar röra sig mot det övre. I bilden nedan ser du exempel på detta.

Mean Reversion
Mean Reversion

 

Som framgår i bilden, kan också tradingindikatorer såsom RSI och stochastic användas för att finna översålda och överköpa nivåer inom teknisk analys.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Teknisk Analys Utbildning: Att förstå marknadens styrka och svaghet

Teknisk Analys Utbildning: Att förstå marknadens styrka och svaghet

Teknisk Analys Bok | De 3 bästa böckerna någonsin – Alla Kategorier

Teknisk Analys Bok | De 3 bästa böckerna någonsin – Alla Kategorier