April 4

De Fem Största Terminsbörserna i Världen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Runt om vår glob genomförs oräkneliga transaktioner på terminshandelsplatserna varje år. En klar majoritet av dessa genomförs på någon av de fem största terminsbörserna i världen. Terminer är ett standardiserat kontrakt mellan en köpare och säljare. Överenskommelsen gör gällande att en transaktion ska genomföras till ett förutbestämt pris på ett framtida datum.
Genom den tekniska utvecklingen har terminskontrakt övergått från att handla på så kallad open outcry till att ske elektroniskt. Utöver att tillhandahålla en handelsplats där intressenter kan möts, sköts andra uppgifter av clearinghusen. De organiserar nämligen inte helt sällan leveransen av den underliggande produkten efter det att kontraktet har löpt ut.

Det finns flera olika terminsbörser runt om i världen i olika länder. Låt oss ta en närmare titt på de fem störts handelsbörserna för terminskontrakt på planeten.

1. CME Group – Baserad i USA

CME Gruppen är den största terminskoncernen i världen. Den utgörs av de amerikanska jättebörserna CME, CBOT, NYMEX, COMEX, NEX Group samt KCBT. Huvudkontoret återfinns i den amerikanska jättestaden Chicago. Utöver det finns kontor på andra kontinenter och i andra städer. New York, Washington, Houston, London, Sydney, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Sao Paulo samt Alberta är de geografiska platserna.

Grundandet skedde 2007 då CME slogs samman med CBOT. Sedan dess har gruppen expanderat ytterligare. 2008 köpte de upp NYMEX Holdings vilket innebar att NYMEX och COMEX kunde inkluderas i koncernen. Det följdes upp av förvärvet av KCBT, en börs där handel med veteterminer pågår frekvent, 2012. Det senaste tillskottet adderades när NEX Group inkluderades i gruppen. Därigenom fick CME Group ett starkt fäste i Europa, främst Storbritannien.

Genom sina olika handelsbörser erbjuder CME världens mest varierande utbud av terminer. Här kan spekulanter och andra aktörer handla alla de olika kategorier av terminskontrakt vi har kikat på i detalj tidigare i texten. Bland annat kan olja, majs, E-mini, valutor och metaller handlas på de olika handelsplatserna.

2. National Stock Exchange of India

Denna handelsplats är den största i Indien. Grundad 1992 är National Stock Exchange of India inte bara störst i Indien, utan i hela Asien när det rör sig om terminsbörser. Initialt var det en aktiebörs, men allt eftersom tiden gått har andra finansiella produkter introducerats i utbudet. Huvudkontoret återfinns i megastaden Mumbai, Indiens främsta handelsstad. Likt all annan handel i staden genomförs en enorm mängd transaktioner på NSEOI varje dag.

Det var först 1994 som aktier och skuldebrev började handlas på denna handelsplats. Det dröjde ända tills år 2000 innan terminer lanserades. Detta skedde i form av terminskontrakt vars underliggande tillgång utgjordes av Nifty 50 indexet. Det är ett index med bred omfattning som mäter värdeutvecklingen i de 50 största företagen på NSE.

Sedan dess har utvecklingen tagit stora steg framåt, och det snabbt. 2011 introducerades börshandlade produkter som följer värdeutvecklingen på stora internationella index. Bland annat U.S. S&P 500 samt Dow Jones Industrial Average. Närmare nutid har utbudet av finansiella terminer breddats ytterligare genom tillskotten FTSE 100 samt Nikkei 225 index.
Utöver de terminer som följer diverse finansiella index handlas terminer med andra underliggande tillgångar på denna terminsbörs. Aktörer möts här för att ingå avtal som rör enskilda aktier, valutor och obligationer. Dessutom erbjuder plattformen handel med energi relaterade terminskontrakt sedan 2018.

Intercontinental Exchange

Ett antal välkända individer inom energisektorn låg bakom etableringen av Intercontinental Exchange, ICE. Bland dessa återfanns Jeffery Sprecher som i maj 2000 ville skapa en elektronisk terminsbörs för att effektivisera handeln med dessa värdepapper. Företaget är baserat i USA precis som så många andra ledande bolag i finansindustrin. Men genom framgångsrika förvärv av andra aktiebörser och terminsbörser har företagets närvaro spritt sig utanför de amerikanska gränserna.

Det dröjde inte mer än ett år förens det första uppköpet genomfördes. Detta i form av förvärvet av London-baserade IPE, International Petroleum Exchange. Vid tiden för affären var det den största open outcry handelsplattsformen i Europa. Två år senare gick ingick Intercontinental Exchange ett samarbete med Chicago Climate Exchange för att tillhandahålla en elektronisk plattform för handel. Projektet föll väl ut. Sedan 2005 har nämligen all handel på ICE skett elektroniskt.

Förvärv

Framgångssagan slutar dock inte där. Samma år, 2005, startade ett korståg av förvärv. ICE köpte upp stora terminsbörser på löpande band. NYBOT, New York Board of Trade samt ChemConnect fövärvades 2005. 2007 anslöts Winnipeg Commodity Exchange följt av European Climate Exchange 2008 respektive 2010. Sist men inte minst förvärvade gruppen den europeiska jätten NYSE Euronext 2013. Genom det sistnämnda förvärvet lyckades ICE få tillgång till LIFFE, London International Financial Futures Exchange.
Dessutom har de ingått partnerskap med den stora gas-terminsbörsen Canada TSX Groups Natural Gas Exchange. Genom affären kan de erbjuda leveranser och avslut av affärer som involverar naturgas till sina kunder. Allt som allt ingår inte mindre än 23 olika terminsbörser i koncernen samt sex clearinghus i olika världsdelar.
Även om ICE initialt var tänkt att erbjuda effektiv handel för terminer som involverade energiprodukter har utbudet ökat lavinartat. Idag erbjuds handel på en bred variation av terminskontrakt. De involverar finansiella produkter, terminer relaterade till jordbruk, valutor och mycket mer. Men trots det breda utbudet finns rötterna kvar. Majoriteten av handeln på ICE är nämligen än idag relaterad till terminskontrakt som berör energi.

The CBOE Global Markets

Tidigare benämndes denna plattform som CBOE Holdings, men idag utgörs CBOE Global Markets av Chicago Board of Options Exchange (CBOE), BATS Global Markets samt CBOE Futures Exchange (CFE). Gruppen erbjuder sina tjänster till investerare och spekulanter på mängder av terminer i så väl Europa som i Nordamerika. Ett av de mest populära terminskontrakten som handlas på denna handelsplattform är volatilitets indexet.
CBOE har helt automatiserat sin handelsplats och erbjuder en börs där den fria marknaden låter market makers och andra aktörer genomföra transaktioner och tillhandahålla likviditet. Börsen grundades 2004.
Majoriteten av handeln som utförs på denna terminsbörs sker i volatilitet-index. Den mest populära finansiella produkten är VIX Index, ett index som mäter volatiliteten på S&P 500. Men det finns fler, se listan nedan.

  • NASDAQ-100 Volatility Index (VXN)
  • DJIA Volatility Index (VXD)
  • Russell 2000 Volatility Index (RVX)
  • EFA ETF Volatility Index (VXEFA)
  • Treasury Note Volatility Index (TYVIX)
  • Gold ETF Volatility Index (GVZ)
  • Equity VIX on Amazon (VXAZN)

Alla avslutade kontrakt förlikas genom OCC, Options Clearing Corporation.

Eurex Exchange

I folkmun kallas denna terminsbörs för Eurex. Eurex är baserad i Europa och erbjuder handel med terminer som är kopplade till diverse europeiska produkter. Det är en gren av Deutsche Borse AG med huvudkontoret i Eschborn i närheten av Frankfurt am Main i Tyskland. Det är Europas största terminsbörs, men även optioner handlas flitigt på denna börs. Givetvis sker all handel helt elektroniskt.
Ursprungligen skapades Eurex för att ersätta Deutsche Banks open outcry system. The Deutsche Borse AG ingick ett partnerskap med SIX Swiss Exchange 1998 för att utveckla ett elektroniskt handelssystem. Det projektet ligger till grund för vad idag är känt som Eurex. Men, 2012 förvärvade Dutsche Borse AG SIX:s andel i Eurex och är sedan dess den enda ägaren.
Den främsta terminen som handlas här är har finansiella index som underliggande produkt. Främst de två stora europeiska indexen Dax 30 samt Euro Stoxx 50. Andra populära terminer som handlas på Eurex har underliggande tillgång i form av tyska samt schweiziska statsobligationer och valutor.
Likt sina konkurrenter erbjuder Eurex flersidig service till sina kunder. De agerar inte bara handelsplattform. Utöver kärnverksamheten handskas de med leverans i enighet med avtal som löpt ut.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Clearinghus, vad är det? – Clearinghusets Roll | Vad Gör Dem?

Clearinghus, vad är det? – Clearinghusets Roll | Vad Gör Dem?

Skillnaden Mellan Futures och Forwards

Skillnaden Mellan Futures och Forwards