När konjunkturen ser ut att sjunka skiftar investerare sitt fokus till det långsiktiga sparandet istället för det kortsiktiga. Större utdelningar skjuts på framtiden och det är helt andra typer av aktier som uppmärksammas.

Bortsett från tiden det tar att få utdelning finns det andra skillnader mellan långsiktiga och kortsiktiga investeringar. En tydlig skillnad är förhållandet till priset. Långsiktiga investeringar har generellt ett högre accepterat enhetspris. Det beror framför allt på att långsiktiga investeringar ofta görs i kända varumärken. Dessa tenderar att ha en rimlig risknivå och en växande avkastning, men till ett dyrare ingångspris.

Två bolag som analytiker på den amerikanska börsen har lyft fram för långtidsinvestering 2019 är telefonaktiebolaget Ericsson och det kanadensiska guldbolaget Yamana Gold Inc.

Ericsson (publ) (ERIC)

Det finns olika sätt att investera. Aktiehandel och fondplacering är de dominerande tillvägagångssätten för långsiktig investering. CFD-handel, det vill säga handel med Contracts For Difference, är ett vanligt handelsinstrument för daytraders men det kan även användas långsiktigt. CFD-plattformarna har blivit fler och är numera portabla. Det underlättar för traders som dagligen handlar på marknadernas upp- och nedgångar. IG Markets har fyra olika plattformar och applikationer som följer över 16 000 marknader med index, råvaror, valutor och optioner. De använder garanterade stopp som sätter ett tak på potentiella förluster och skyddsmekanismer som ”margin call”. Till skillnad mot den traditionella aktiehandeln där handlaren äger aktierna sker CFD-handeln på tillgångarnas prisskillnader från att ett kontrakt öppnas till dess att det stängs.

img 5cb4dc0b3b3d5 Samuelssons Rapport

(Källa: Unsplash.)

L M Ericsson är världens största nätverkstillverkare för mobilkommunikation. Det svenska företaget med stor internationell inriktning grundades 1876 och är ett av Sveriges största bolag. Trots ett svagt fjärde kvartal 2018 har värdet på aktien från den 1 januari fram till nu stigit med 3,49 procent. Analytiker tror att ytterligare 28,32 procents tillväxt kan komma aktieägarnas väg under året. På Wall Streets Realtive Strenght Index (RSI), som mäter hastigheten på aktieprisets förändring och visar om en aktie är överköpt eller översåld, ligger ERIC för närvarande på 45,52. Ett värde under 30 indikerar att aktierna är översålda medan ett värde över 70 visar att de är överköpta.

Yamana Gold Inc. (AUY)

Guld och andra råvaror lyftes fram som ett starkt alternativ för långsiktigt sparande. Det är en investering som ofta rekommenderas och värde är stabilt på lång sikt. Detta gäller både vid köp av själva råvaran och investering i guldbolag. Yamana Gold Inc. är ett kanadensiskt bolag som gräver efter guld i flera länder, däribland Argentina, Chile, Brasilien och Kanada. Det relativt unga företaget grundades 2003 och det utvinner också silver och koppar. Enligt företagets prognoser ska de i år utvinna 940 000 uns guld, 10 miljoner uns silver och 120 miljoner pund koppar. Wall Streets analytiker rekommenderar att man köper AUY baserat på den senaste tidens prissänkning. Rekommendationsindexet som går från 1 till 5, varav 1 betyder köp och 5 betyder sälj, ligger för ANY på 2,60.

img 5cb4dc1809a2e Samuelssons Rapport

(Källa: Unsplash.)

Hur lång en långsiktig investering är avgör tradern. Investeringsperioden kan sträcka sig från två till fem år eller ännu längre och riskerna grundar sig både på föregående års tillväxt och framtidsprognosen.

vill du lära dig mer?

Fler Artiklar Nedan

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Läs Mer
Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Läs Mer
Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

En daytraders lön? – Vad tjänar man på en dag? | Hur mycket tjänar man på daytrading?

Läs Mer
En daytraders lön? – Vad tjänar man på en dag? | Hur mycket tjänar man på daytrading?

Blanka OMX index – strategi

Läs Mer
Blanka OMX index – strategi