underliggande tillgång

Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Underliggande

Underliggande är den tillgång som ett finansiellt derivat bygger på.
En aktieoption ger exempelvis rätten att köpa eller sälja en viss aktie till ett visst pris i framtiden. Aktien ifråga är då den underliggande tillgången.
Underliggande på engelska betyder underlying.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter