Underliggande, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Underliggande

Underliggande är den tillgång som ett finansiellt derivat bygger på.
En aktieoption ger exempelvis rätten att köpa eller sälja en viss aktie till ett visst pris i framtiden. Aktien ifråga är då den underliggande tillgången.
Underliggande på engelska betyder underlying.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.