Underliggande, vad är det? – Förklaring och definition

Underliggande är den tillgång som ett finansiellt derivat bygger på.

En aktieoption ger exempelvis rätten att köpa eller sälja en viss aktie till ett visst pris i framtiden. Aktien ifråga är då den underliggande tillgången.

Underliggande på engelska betyder underlying.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.