Utländska investmentbolag – Lista med börsens aktier (2019)

Att spara i utländska investmentbolag är en strategi som ger många fördelar för både nya på börsen och de som varit med ett tag. Denna typ av bolag passar utmärkt som en utgångspunkt i ett framgångsrikt sparande.

Missa inte vår artikel om svenska och en del andra investmentbolag. Den är ett bra komplement till denna läsningen.

Mina favoriter bland utländska investmentbolag

Fler utländska investmentbolag

UTLÄNDSKA INVESTMENTBOLAG (icke nordamerikanska)

Starka ägarfamiljer

Ofta har de stora bolagen starka ägarfamiljer knutna till dom. Det kan i vissa fall ha gått i arv i generationer. Det är inte alltid fallet men det finns många exempel på det. Fördelen med detta som jag ser det är att du alltid har en engagerad ägare och i de flesta fall också duktiga företagare och entreprenörer som vet hur man utvecklar bolag. Jag tycker det är en stor fördel mot många mindre företag som kanske har en bra affärsidé men inte vet hur man driver ett företag. Detta gäller naturligtvis både svenska som utländska investmentbolag.

Billig förvaltning

Huvudargumenten för utländska investmentbolag är att de har låga kostnader. Ledningen för utländska investmentbolag (och svenska) har ägarna som uppdragsgivare vilket är positivt om man jämför med exv. fonder som även måste ta hänsyn till fondbolagets ägare. investmentbolagens kostnad är normalt en 10-20% av avgifterna jämfört med förvaltningsavgiften hos de största fonderna. Lägg därtill även en avkastning som historisk varit långt mycket högre än de flesta tillgängliga fondalternativ. Investmentbolagens förvaltningskostnad är alltså vanligtvis väldigt låg, och i de flesta fall är den betydligt lägre än den årliga avgiften som tas ut av de vanliga fonder.

Sämre riskspridning än aktiefonder

I och med att utländska investmentbolags innehav oftast är mindre än exempelvis i en aktiefond så blir riskspridningen ofta lite sämre. Detta är en faktor som måste beaktas om valet står mellan en fond och ett utländskt investmentbolag. Det är också en stor skillnad mellan de olika utländska investmentbolagens innehav vilket gör att det kan bli missvisande att dra alla över en kam.

Bättre riskspridning än aktier

Samtidigt som investmentbolag har sämre riskspridning än aktiefonder så har dom också generellt bättre riskspridning än aktier. Anledningen till det är att dom äger aktier i flera bolag och inte bara i ett.

Bör man köpa aktier i ett investmentbolag eller köpa aktier direkt i bolagen som ingår?

Det beror lite på. Om det är så att ett utländska investmentbolag bara äger exempelvis 3 aktier, om vi gör ett enkelt exempel. Dom flesta investmentbolag äger naturligtvis många fler, men för att göra det enkelt att förstå så använder i tre.  Om du tittar på priset på investmentbolaget och priset på de 3 ingående aktierna för sig (allt annat lika) så kan jämföra vilken som är billigast. I verkligheten så är dom aldrig helt lika. Investmentbolaget är antingen dyrare än de ingående bolagen för sig eller tvärtom dyrare. Man pratar här om substansrabatt om det är billigare eller att man betalar en premie om det är dyrare. Läs i texten ovan om detta. Detta kan också variera med tid. Kanske investmentbolaget är billigare under en tid än de 3 ingående aktierna och då är det bättre att köpa detta istället för de 3 ingående bolagen. Efter en tid så kanske det är tvärtom och då kan man välja att göra tvärtom genom att sälja investmentbolaget och köpa de ingående aktierna istället. Detta kan många gånger bli dyrt i och med att man måste betala courtage till sin aktiemäklare. Fördelen med att köpa investmentbolaget är att det är enkelt, du behöver inte köpa och sälja hela tiden och du får direkt ta del av eventuella nya köp eller försäljningar när dom sker. Det finns många fler faktorer som spelar in givetvis men det är en grov grund till att förstå hur man bör tänka. En nackdel med investmentbolag är att det kostar att driva en sådant bolag och genom att äga det så betalar du en del av detta istället för när du äger aktierna direkt så jobbar pengarna lite effektivare.

Utländska investmentbolag substansrabatt

Utländska investmentbolags substansvärde publiceras regelbundet av bolagen vid varje kvartalsrapport. För att räkna ut ett utländskt investmentbolag substansvärde så tar du det samlade marknadsvärdet på ett investmentbolags innehav plus nettoskuld. Dela sedan det totala substansvärdet med antal aktier så får du sedan investmentbolagets substansvärde per aktie.

Vissa utländska investmentbolag kan handlas till rabatt. Det innebär att deras aktie kostar mindre än vad du hade kunnat köpa portföljbolagen styckvis för. Vissa utländska investmentbolag handlas även till en premie om man tror att bolaget kommer att göra bra affärer framöver och således skapa ett mervärde. Det kan handla om att man värdesätter kompetensen och ledningen i investmentbolaget så högt att man är beredd att betala extra för det.

Utländska investmentbolag och Avanza

Här är en bra lista över utländska investmentbolag (och svenska) gjord av Avanza. Det är en lista med både utländska och svenska Investmentbolag.

Historisk avkastning

Historiskt sett så har investmentbolagen utklassat Stockholmsbörsens index OMXS30. Det är ett mycket bra skäl varför man ska välja investmentbolag i stället för en fond eller enskilda aktier.

Vad är skillnaden mellan investmentbolag och riskkapitalbolag?

Skillnaden mellan ett riskkapitalbolag, även kallat ett Private Equity-bolag och ett investmentbolag är att Private Equity-bolaget har som affärsidé att investera i onoterade bolag. Ibland kan dom också köpa ett noterat bolag för att sedan avnotera det. Ett noterat bolag är detsamma som ett bolag som ligger på en aktiebörs någonstans och där man kan köpa aktier i det. Stockholmsbörsen är ett sådant exempel. Riskkapitalbolag kan delas in i två olika typer, venture kapital och buyout. Skillnaden är att venture kapital investerar i relativt nystartade företag och skjuter till ägarkapital medan buyout investerar ägarkapital i kombination med banklånefinansiering i mogna företag som har stabila kassaflöden.

Kuriosa

  • Sveriges största investmentbolag är Investor fyller (över( 100 år.
  • Världens största investmentbolag är Blackrock
  • Missa inte denna artikel om investmentbolag.
  • Det äldsta av investmentbolagen, Ratos, fyller 150år.
  • Staten ville tidigare främja långsiktig företagsutveckling i Sverige; investmentbolag behövde därför inte skatta för reavinster. Ett riskkapitalbolag innehade inte denna skattebefrielse. Det före detta investmentbolaget Bure Equity tappade sin investmentbolagsstatus efter att i början av 2000-talet gjort många och snabba ändringar i sin aktieportfölj. Bolaget eftertaxerades därför också för de reavinster som gjordes. Numera heter bolaget Bure Equity.
  • Skillnaden mellan ett investmentbolag och ett riskkapitalbolag är stor. De s.k. riskkapitalbolagen fungerar oftast som rådgivare till en fond som i sin tur äger investeringsbolaget. Fonden i sin tur har ett stort antal investerare såsom amerikanska pensionsfonder. För att få status som investmentbolag måste företagen inneha värdepapperen under en längre tid.

Aktieportfölj

Jag har flera utländska investmentbolag i mina portföljer som jag driver på Samuelssons Rapport. Både svenska och utländska. Dom är en stark bidragande orsak till att avkastningen på portföljerna har varit så starkt.

Svenska Utdelningsaktier

Här är mina favoriter bland svenska utdelningsaktier. Du hittar även en lista med Svenska Utdelnings Aristokrater här.

Så här skriver skatteverket om investmentbolag (eller investmentföretag)

Vad är ett investmentföretag?!

Vad heter det egentligen? Det formella namnet som skatteverket använder är Investmentföretag, men till vardags och i investeringskretsar så säger man Investmentbolag. Du kan givetvis fortsätta att använda ordet investmentbolag men det är kanske inte fel att veta vad skatteverket använder för benämnning.

Ett investmentföretag är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening

  • som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar
  • vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning
  • som ett stort antal fysiska personer äger andelar i (39 kap. 15 § IL).

DISCLAIMER

Disclaimer: Samuelssons Rapport är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information bland utländska investmentbolag. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. Historisk avkastning garanterar aldrig att den framtida blir densamma. Ingenting på siten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till blan annat Avanza men som besökare blir du inte påverkad av det. Lycka till med investeringarnar! 

Om du har intresse utanför utländska investmentbolaf så skriver vi här om preferensaktier och utdelningsaktier. Du kanske också är inressesant om du håller på med daytrading eller swingtrading.

Sålt aktier - När kommer pengarna?

Sålt aktier – När kommer pengarna?

| Börsblogg, Investera | No Comments
Sålt aktier - När kommer pengarna? Har du sålt aktier och undrar när pengarna kommer? Alla svenska börser tillämpar två likviddagar. Det innebär att det alltid tar två bankdagar från det att du sålt en aktie tills dess att den nya ägaren registreras och pengarna levereras. Att köpa och sälja aktier Att köpa och sälja aktier kan, om man inte har någon erfarenhet, tyckas svårt och komplicerat. Det blir inte mindre komplicerat av det faktum att man inte äger en aktie även om man köpt den. Men du kan vara lugn. Reglerna har alltid funnits och tidigare var det till och med tre likviddagar som gäller. Nu är det alltså två dagar. Du får tillgång till pengarna tidigare När du säljer en aktie så ser du pengarna på kontot direkt. Tänk dock på att om du tar ut pengarna innan likviddagarna passerat, så kommer du debiteras en ränta. På sätt och vis kan man säga att du lånar pengar av banken.   sålt aktier   Rätten till utdelning dröjer om du köper en aktie När du köper en aktie gäller också reglerna med likviddagar. Köper du en aktie så registreras du inte som ägare förrän efter två bankdagar. Det betyder att det är först då som du är berättigad till aktieutdelning. Du kan sälja och köpa aktier samma dag och undgå ränta Om du köper och säljer aktier under samma dag så behöver du inte betala någon ränta på pengarna. Detta trots att du i själva verket konsumerar pengarna innan de två likviddagarna passerat. Tänk dock på att detta enbart gäller aktier. Om du istället köper fonder för pengarna så kan du bli debiterad en ränta. Hör med dig bank. Summering Jag har sålt aktier, när kommer pengarna? Det enkla och raka svaret är efter två dagar. Det finns nämligen en regel som säger att transaktionen av pengar ska göras efter två bankdagar.
SaaS aktier

Vad betyder SaaS? – SaaS aktier

| Börsblogg, Investera | No Comments
SaaS står för Software as a Service. Flera av de aktier som gått starkt de senaste åren arbetar inom SaaS. Det som kännetecknar branschen är digitala produkter, höga marginaler och återkommande intäkter via prenumerationer. Detta är SaaS (Software as a Service) Software as a Service (SaaS) är en typ av digitala tjänster som använder sig av molnet. Den enklaste beskrivningen är att det är programvara som man prenumererar på via Internet. Det finns SaaS inom de flesta mjukvaruområden. I princip kan alla ”vanliga” datorprogram kan göras som SaaS. De flesta SaaS ligger helt och hållet i molnet. Användarna kommer åt programmet via sin webbläsare. Det finns även SaaS som bygger på att filer laddas ner i datorn. Så är fallet i exempelvis tyngre bild- och videoredigeringsprogram. Nu för tiden erbjuds SaaS inom mängder av områden, bland annat: Bokföring CRM Lönesystem Programutveckling Planering och koordinering HR-program Content Management och CMS Bildhantering Videoredigering GIS Kundtjänstplattformar Databaser Chattapplikationer Sociala media Många fördelar med SaaS Innan SaaS fick sitt genombrott tampades programvarubranschen med flera problem. Programvaran levererades på CD-ROM, DVD eller som nerladdningsbara filer på nätet. Ett av de största bekymren var piratkopierade program. Trots diverse kopieringsskydd av varierande komplexitet släpptes det alltid ganska snart piratkopierade versioner på nätet. Ett annat problem som programvarubranschen hade handlade om brist på återkommande kunder. En kund som köper ett program för tusentals eller tiotusentals kronor kunde välja att inte uppdatera till nyare versioner av programvaran på flera år, om ens någonsin. SaaS löser galant dessa två problem. Genom att erbjuda mjukvaran som en molntjänst får kunderna abonnera månadsvis, kvartalsvis eller årsvis istället för att betala ett engångsbelopp. Det ger stabila och förutsägbara kassaflöden. Dessutom är det i princip omöjligt att piratkopiera de flesta molnbaserade SaaS-tjänsterna. Även stora fördelar för kunderna – win-win En förklaring till varför SaaS-modellen blivit så lyckosam är att även användarna upplever stora fördelar jämfört med traditionell programvara. Till kundfördelarna hör: Mindre utlägg: Många upplever en liten månadsavgift som mer hanterbar än en stor engångsavgift, trots att det i längden kan bli dyrare. Ständiga uppdateringar: Programvaran är alltid uppdaterad med de senaste funktionerna och buggfixarna. Tillgänglighet: Programvaran är inte bunden till en dator utan du kan nå dina program från vilken dator som helst genom att logga in. Kundtjänst: Många program har kundtjänsten integrerad i plattformen. Det gör att du som kund snabbt kan få hjälp med eventuella problem direkt i programmet. Skalbarhet: Många leverantörer erbjuder olika paket där du lätt kan skala upp till en mer omfattande prenumeration vid behov. Betala bara så mycket som du verkligen behöver. Mindre resurser krävs: För de flesta SaaS-program behövs varken plats på hårddisken eller processorkapacitet. Ingen bindningstid: De flesta leverantörer erbjuder löpande prenumerationer vilket innebär att det går att avbryta när som helst ifall du vill välja en annan leverantör. Aktier inom SaaS - SaaS aktier Antalet mjukvaruutvecklare som erbjuder sin programvara i form av SaaS ökar ständigt. Vi har samlat några av de främsta bolagen och SaaS aktier: Microsoft Alphabet Facebook Netflix Spotify Amazon Fortnox Adobe 24SevenOffice Salesforce Admicom Lime Technologies Shopify UpSales Technology Dropbox FormPipe Software CLX Communications AppFolio ServiceNow Workday Zendesk Sammanfattning SaaS står för Software as a Service och är ett sätt att erbjuda prenumerationer på programvara via molnet. Många investeringar och SaaS aktier inom detta område har gått bra på senare tid. Stora marginaler, låga omkostnader, digitala produkter, skalbarhet och stabila kassaflöden hör till framgångsfaktorerna.
nyckeltal

Vad är nyckeltal? | Bäst nyckeltal för aktier?

| Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Investera | No Comments
Vad är nyckeltal? Bäst nyckeltal för aktier? Nyckeltal används för att bedöma och värdera företag. De är bland annat användbara för att analysera och välja aktier att investera i. Det är ofta lättare att utvärdera verksamheten och jämföra den med andra bolag genom att titta på nyckeltalen jämfört med att titta på resultaträkningen. Syftet med nyckeltal Det finns mängder med nyckeltal. Gemensamt för dem alla är att de kan användas för att följa utvecklingen i företaget. Det är lätt att jämföra ett års resultat med tidigare års resultat, eller hur ett visst kvartal har gått jämfört med tidigare kvartal eller samma kvartal för ett år sedan. Tack vare nyckeltalen är det enkelt att snabbt få en överblick över verksamheten. Denna information kan användas i beslutsfattandet i företaget eller ge investerare inblickar i vilka aktier som det är värt att investera i. Nyckeltalen möjliggör även kvantitativa aktiestrategier. Med hjälp av en aktiescreener går det snabbt att ta fram nyckeltal för börsens bolag och filtrera fram de bolag som matchar önskade kriterier. Typer av nyckeltal De flesta nyckeltal är ekonomiska. Det är dessa nyckeltal som används för aktier. De kan exempelvis delas in i följande kategorier: Värdering Lönsamhet Utdelning Finansiell ställning Det finns även icke-ekonomiska nyckeltal. Här finns bland annat: Kundnöjdhet Tidsåtgång per produkt Maskinernas nyttjande grad Nyckeltal i hälsobokslut   Bäst nyckeltal för aktier   Bäst nyckeltal för aktier För att lyckas med investeringar i aktier är det viktigt att behärska nyckeltal. Det är dock inte nödvändigt att kunna alla nyckeltal. Många investerare hittar några få favoriter bland nyckeltalen och använder dem i de flesta investeringsbeslut. Andra väljer att använda sig av ett stort antal nyckeltal.  En investerare som gör en fundamental analys tittar ofta även på företagets balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Även om vi väljer att inte göra en djupdykning i företagens redovisning kan nyckeltalen ge oss den information vi behöver för att hitta de bästa aktierna. Låt oss titta på några av de bästa nyckeltalen för aktier: Värdering Nyckeltal för värdering av aktier ger dig en uppfattning om hur marknaden värderar vinsten, försäljningen, tillväxten och så vidare. Stigande aktiekurser leder till högre värderingar. P/E-tal: Aktiekursen/vinsten. Används för att visa hur marknaden värderar företagets vinster. P/S-tal: Aktiekursen/omsättningen. Visar hur marknaden värderar omsättningen. Till skillnad från P/E kan P/S användas även för företag som gör förlust. P/B-tal: Aktiekursen/eget kapital. Varierar beroende på hur kapitalintensivt företaget är. PEG-tal: P/E delat med vinsttillväxten. Visar hur tillväxten i företaget värderas. Används ofta hellre än P/E för tillväxtaktier. EV/EBITDA: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Kan användas istället för P/E-talet. EV/EBIT: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader och skatter. Lönsamhet Syftet med företag är att generera vinst. Genom att titta på nyckeltal för lönsamhet kan du bedöma hur lönsam en verksamhet är jämfört med konkurrenterna och hur lönsamheten utvecklats över tid. Vinstmarginal: Vinstmarginalen är den del av omsättningen som blir kvar efter verksamhetskostnader, skatt och finansiella kostnader dragits av. Bruttomarginal: Visar vilken andel av omsättningen som är kvar efter att direkta kostnader som varu- och materialinköp betalats. Rörelsemarginal: Andel av omsättningen som är kvar efter verksamhetskostnaderna, men innan finansiella kostnader och skatt dragits av. ROC: Return On Capital. Lönsamhet på investerat kapital i företaget (ROC = EBIT/investerat kapital). ROIC: Return On Invested Capital. Avkastning på de investerade kapitalet. Visar företagets förmåga att generera avkastning i förhållande till vad som investerats i bolaget. (ROIC = vinst/investerat kapital). ROE: Return on Equity – avkastning på eget kapital. Visar hur lönsamt företaget är i förhållande på aktieägarnas satsade kapital. ROA: Return on Assets – avkastning på totalt kapital. Detta nyckeltal tar även hänsyn till skuldsättningen när det mäter lönsamheten. EBITDA-marginal: EBITDA = Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and amortization, d.v.s. Resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Detta nyckeltal visar EBIDTA i förhållande till omsättningen. FCF-marginal: Fritt kassaflödemarginal. Det fria kassaflödet i förhållande till omsättningen. Utdelning Utdelningsinvesteringar är en av de mest populära aktiestrategierna. Utdelningarna är den del av vinsten som företaget väljer att dela ut till aktieägarna. Samtidigt vill man att utdelningarna ska vara långsiktigt hållbara, vilket också går att utläsa ur nyckeltalen. Utdelning/aktie: Utdelning i kronor per aktie. Direktavkastning: Utdelningen i förhållande till det aktuella aktiepriset. Utdelningsandel: Hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna. YOC: Yield On cost. Visar hur stor utdelningen är i förhållande till ditt inköpspris för aktien (GAV). Detta nyckeltal måste du med andra ord räkna ut själv. Finansiell ställning För att kunna bedöma om verksamheten är långsiktigt hållbar är det viktigt att titta på företagets finansiella ställning. Skulder används för att expandera verksamheten och för att utnyttja kapitalet på ett effektivt sätt. Allt för stora skulder innebär emellertid en högre risk. Soliditet: Andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Nettoskuld: Företagets skulder i förhållande till tillgångarna. Skuldsättningsgrad: Företagets skulder i förhållande till det egna kapitalet. Balanslikviditet: Omsättningstillgångar delat med de kortfristiga skulderna. Nyckeltalet balanslikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Kassalikviditet: Ett annat mått på bolagets kortsiktiga betalningsförmåga. Motsvarar bolagets omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten i förhållande till de kortfristiga skulderna. Omsättningshastighet: Omsättningen i förhållande till de totala tillgångarna. Visar hur effektivt företaget använder sina tillgångar. Sammanfattning Nyckeltal används för att snabbt se hur ett företag mår och hur det utvecklas över tid. Med hjälp av nyckeltal är det även lätt att jämföra ett bolag med andra bolag, gärna inom samma sektor. Det finns ekonomiska nyckeltal för värdering, utdelningar, finansiell ställning och lönsamhet. Dessutom finns det andra nyckeltal för exempelvis kundnöjdhet, maskinernas nyttjandegrad och personalens hälsa. Vanliga nyckeltal som investerare använder sig av är P/E-talet, P/S-talet, soliditet, skuldsättningsgrad och vinstmarginal. Direktavkastning, utdelningsandel och utdelningar är vanliga nyckeltal som utdelningsinvesterare använder sig av.
Aktier och Fonder

Vad är Aktier och Fonder?

| Börsblogg, Investera | No Comments
Vad är Aktier och Fonder? Aktier och fonder är det bästa sättet att få avkastning på dina sparpengar på sikt. Bankkonton och räntepapper kan fungera på några års sikt, men om du har en sparhorisont på minst fem år är aktier och fonder ett överlägset val. Vad är aktier? Aktier är andelar i ett aktiebolag. När du köper en aktie blir du delägare i ett företag. Vissa aktiebolag är börsnoterade. Det innebär att det går att köpa och sälja dess aktier på den öppna marknaden. När media pratar om börsen och aktier är det sådana så kallade publika aktiebolag man talar om. När du har aktier äger du som sagt en del av ett bolag. Det ger dig alla rättigheter som ägare. Först och främst kan du dra nytta av att aktiepriset stiger med tiden. En akties pris kan stiga av flera anledningar, men på sikt är det bolagets ökade omsättning och vinst som gör att priset på aktien stiger. Om du vid ett senare tillfälle säljer dina aktier kan du göra en vinst på din affär. Ett annat sätt som du som aktieägare kan tjäna pengar på ditt ägarskap är genom utdelningar. Många aktier delar ut en del av vinsten till sina aktieägare en eller flera gånger om året. När du äger en sådan aktie kommer du att få pengar utdelade till ditt aktiekonto per automatik. Det är inte ovanligt att bra bolag höjer utdelningarna vart eller vartannat år. Med tiden kan du få ganska stora utdelningar i förhållande till din ursprungliga investering. Slutligen ger aktier dig rätt att rösta på bolagsstämman. Hur mycket din röst är värd beror på hur många aktier du äger. Här finns det även en skillnad mellan A-aktier och B-aktier där A-aktierna ger större antal röster. Om du inte är intresserad av att påverka bolagets framtid genom att rösta på bolagsstämman behöver du som regel inte bry dig om ifall du köper ett företags A-aktie eller B-aktie.   Vad är Aktier och Fonder   Vad är fonder? En fond är en samling värdepapper – till exempel aktier eller räntepapper. De vanligaste typerna av fonder är aktiefonder (som består av aktier), räntefonder (som består av räntebärande papper) och blandfonder (som består av både aktier och räntebärande papper). Fonder är ett enkelt sätt att köpa värdepapper på utan att behöva sätta sig in i enskilda bolag. Det är också ett sätt att få exponering mot räntemarknaderna. Varje fond har en fondförvaltare vars uppgift det är att välja vilka värdepapper som fonden ska investera i. Om du köper andelar i en aktiefond blir du automatiskt delägare i samtliga aktier som ingår i fonden. På samma sätt äger du en del av de räntebärande papper som en räntefond innehåller. Enligt lag måste alla svenska aktiefonder innehålla minst 16 aktier. De flesta innehåller många gånger fler aktier än så. Det finns fonder som innehåller hundratals aktier. Urvalet av fonder är mycket stort. De är uppdelade i olika kategorier. För aktiefonder finns det till exempel Sverigefonder, globala fonder, Europafonder och fonder för utvecklingsmarknader. Bland räntefonderna finns det både korta räntefonder (så kallade penningmarknadsfonder) och långa (obligationsfonder). Aktier eller fonder – vad är bäst? Många som börjar spara pengar på börsen väljer att köpa fonder. Fördelen med fonder är att man mest behöver bestämma vilken inriktning man vill ha, till exempel svenska bolag, tillväxtbolag eller utvecklingsmarknader. Man måste förvisso även välja en bra fondförvaltare, men man behöver inte bry sig om enskilda aktier. Den främsta nackdelen med fonder är att man får betala en förvaltningsavgift. Det är inte sällan den ligger på 1 till 2 procent av kapitalet på årsbasis. Det blir mycket pengar med tiden. Det innebär även att fondförvaltaren måste prestera minst så mycket över index för att motivera ett köp i fonden. I praktiken är det få fondförvaltare som lever upp till förväntningarna. Därför har det blivit allt mer populärt att spara i indexfonder. De följer ett aktieindex och kostar som regel mycket lite, om ens något alls. Aktier då? När du köper rena aktier har du hela aktiemarknaden för dina fötter. Du kan välja och vraka bland alla aktiebolag som finns på svenska och utländska börser. Det är spännande och det ger dig möjlighet att hitta aktier som kan ge dig bättre avkastning än vad du kan få genom att spara i fonder. Du kan sätta ihop din egen aktiestrategi och själv ta ansvaret för hur din aktieportfölj utvecklas. Dessutom slipper du förvaltningskostnaden helt och hållet. När du handlar med aktier får du istället betala ett courtage varje gång du köper och säljer en aktie. Om du genomför många aktieaffärer kan denna kostnad bli avsevärd, men för de flesta blir den totala kostnaden av att äga aktier mycket lägre jämfört med att köpa fonder. Nackdelen men att köpa aktier är att det kan vara svårt att veta vad man ska välja. Det fungerar sällan att köpa på känsla. Istället behöver du hitta en strategi som du kan följa. Du måste sätta upp kriterier som du följer när du väljer aktier. Om du tycker det låter spännande är aktier sannolikt rätt val. Tycker du det mest låter besvärligt är förmodligen fonder ett sundare val för dig. Så kommer du igång med aktier och fonder Det är lättare än vad man kan tro att komma igång med aktier eller fonder. Så här kan du göra: Öppna ett konto hos en nätmäklare. Du kan även handla aktier och fonder hos storbankerna, men nätmäklarna Avanza och Nordnet har plattformar som upplevs som smidigare av de flesta. Det är gratis så det skadar inte att prova på. Öppna ett investerarsparkonto (ISK) hos din nätmäklare. Det är ett konto där du kan köpa och sälja aktier och fonder. Du betalar ingen skatt på vinsten. Istället schablonbeskattas kontot en gång om året. Enkelt och bra. Om du köper räntefonder bör du däremot ha dessa på ett aktie- och fondkonto. Välj bra aktier eller fonder att köpa. För att hitta bra aktier bör du först läsa på lite så att du kan ha en lämplig…