Utländska investmentbolag – Lista med börsens aktier – Mina bästa favoriter (2018)

Utländska investmentbolag – Lista med börsens aktier (2018)

Att spara i utländska investmentbolag är en strategi som ger många fördelar för både nya på börsen och de som varit med ett tag. Denna typ av bolag passar utmärkt som en utgångspunkt i ett framgångsrikt sparande.

Vad är ett investmentbolag?

Utländska investmentbolagens affärsidé är precis som de svenska, att äga och utveckla andra bolag. Detta medför att en investering i ett utländskt investmentbolag, gör dig indirekt ägare till de aktierna som investmentbolaget äger. På detta sätt bygger de upp en aktieportfölj som vi som sparare kan investera i genom att äga aktier i utländska investmentbolag. Att köpa aktier i ett utländskt investmentbolag kan därför liknas med att köpa andelar i en fond. Men det finns också stora skillnader jämfört med vanliga fonder. Utländska investmentbolag tar inte ut några årliga avgifter eller så kallade förvaltningsavgifter vilket dom flesta fonder gör.

Mina favoriter bland utländska investmentbolag

Fler utländska investmentbolag

UTLÄNDSKA INVESTMENTBOLAG (icke nordamerikanska)

Starka ägarfamiljer

Ofta har de stora bolagen starka ägarfamiljer knutna till dom. Det kan i vissa fall ha gått i arv i generationer. Det är inte alltid fallet men det finns många exempel på det. Fördelen med detta som jag ser det är att du alltid har en engagerad ägare och i de flesta fall också duktiga företagare och entreprenörer som vet hur man utvecklar bolag. Jag tycker det är en stor fördel mot många mindre företag som kanske har en bra affärsidé men inte vet hur man driver ett företag. Detta gäller naturligtvis både svenska som utländska investmentbolag.

Billig förvaltning

Huvudargumenten för utländska investmentbolag är att de har låga kostnader. Ledningen för utländska investmentbolag (och svenska) har ägarna som uppdragsgivare vilket är positivt om man jämför med exv. fonder som även måste ta hänsyn till fondbolagets ägare. investmentbolagens kostnad är normalt en 10-20% av avgifterna jämfört med förvaltningsavgiften hos de största fonderna. Lägg därtill även en avkastning som historisk varit långt mycket högre än de flesta tillgängliga fondalternativ. Investmentbolagens förvaltningskostnad är alltså vanligtvis väldigt låg, och i de flesta fall är den betydligt lägre än den årliga avgiften som tas ut av de vanliga fonder.

Sämre riskspridning än aktiefonder

I och med att utländska investmentbolags innehav oftast är mindre än exempelvis i en aktiefond så blir riskspridningen ofta lite sämre. Detta är en faktor som måste beaktas om valet står mellan en fond och ett utländskt investmentbolag. Det är också en stor skillnad mellan de olika utländska investmentbolagens innehav vilket gör att det kan bli missvisande att dra alla över en kam.

Bättre riskspridning än aktier

Samtidigt som investmentbolag har sämre riskspridning än aktiefonder så har dom också generellt bättre riskspridning än aktier. Anledningen till det är att dom äger aktier i flera bolag och inte bara i ett.

Bör man köpa aktier i ett investmentbolag eller köpa aktier direkt i bolagen som ingår?

Det beror lite på. Om det är så att ett utländska investmentbolag bara äger exempelvis 3 aktier, om vi gör ett enkelt exempel. Dom flesta investmentbolag äger naturligtvis många fler, men för att göra det enkelt att förstå så använder i tre.  Om du tittar på priset på investmentbolaget och priset på de 3 ingående aktierna för sig (allt annat lika) så kan jämföra vilken som är billigast. I verkligheten så är dom aldrig helt lika. Investmentbolaget är antingen dyrare än de ingående bolagen för sig eller tvärtom dyrare. Man pratar här om substansrabatt om det är billigare eller att man betalar en premie om det är dyrare. Läs i texten ovan om detta. Detta kan också variera med tid. Kanske investmentbolaget är billigare under en tid än de 3 ingående aktierna och då är det bättre att köpa detta istället för de 3 ingående bolagen. Efter en tid så kanske det är tvärtom och då kan man välja att göra tvärtom genom att sälja investmentbolaget och köpa de ingående aktierna istället. Detta kan många gånger bli dyrt i och med att man måste betala courtage till sin aktiemäklare. Fördelen med att köpa investmentbolaget är att det är enkelt, du behöver inte köpa och sälja hela tiden och du får direkt ta del av eventuella nya köp eller försäljningar när dom sker. Det finns många fler faktorer som spelar in givetvis men det är en grov grund till att förstå hur man bör tänka. En nackdel med investmentbolag är att det kostar att driva en sådant bolag och genom att äga det så betalar du en del av detta istället för när du äger aktierna direkt så jobbar pengarna lite effektivare.

Utländska investmentbolag substansrabatt

Utländska investmentbolags substansvärde publiceras regelbundet av bolagen vid varje kvartalsrapport. För att räkna ut ett utländskt investmentbolag substansvärde så tar du det samlade marknadsvärdet på ett investmentbolags innehav plus nettoskuld. Dela sedan det totala substansvärdet med antal aktier så får du sedan investmentbolagets substansvärde per aktie.

Vissa utländska investmentbolag kan handlas till rabatt. Det innebär att deras aktie kostar mindre än vad du hade kunnat köpa portföljbolagen styckvis för. Vissa utländska investmentbolag handlas även till en premie om man tror att bolaget kommer att göra bra affärer framöver och således skapa ett mervärde. Det kan handla om att man värdesätter kompetensen och ledningen i investmentbolaget så högt att man är beredd att betala extra för det.

Utländska investmentbolag och Avanza

Här är en bra lista över utländska investmentbolag (och svenska) gjord av Avanza. Det är en lista med både utländska och svenska Investmentbolag.

Historisk avkastning

Historiskt sett så har investmentbolagen utklassat Stockholmsbörsens index OMXS30. Det är ett mycket bra skäl varför man ska välja investmentbolag i stället för en fond eller enskilda aktier.

Vad är skillnaden mellan investmentbolag och riskkapitalbolag?

Skillnaden mellan ett riskkapitalbolag, även kallat ett Private Equity-bolag och ett investmentbolag är att Private Equity-bolaget har som affärsidé att investera i onoterade bolag. Ibland kan dom också köpa ett noterat bolag för att sedan avnotera det. Ett noterat bolag är detsamma som ett bolag som ligger på en aktiebörs någonstans och där man kan köpa aktier i det. Stockholmsbörsen är ett sådant exempel. Riskkapitalbolag kan delas in i två olika typer, venture kapital och buyout. Skillnaden är att venture kapital investerar i relativt nystartade företag och skjuter till ägarkapital medan buyout investerar ägarkapital i kombination med banklånefinansiering i mogna företag som har stabila kassaflöden.

Kuriosa

  • Sveriges största investmentbolag är Investor fyller (över( 100 år.
  • Världens största investmentbolag är Blackrock
  • Missa inte denna artikel om investmentbolag.
  • Det äldsta av investmentbolagen, Ratos, fyller 150år.
  • Staten ville tidigare främja långsiktig företagsutveckling i Sverige; investmentbolag behövde därför inte skatta för reavinster. Ett riskkapitalbolag innehade inte denna skattebefrielse. Det före detta investmentbolaget Bure Equity tappade sin investmentbolagsstatus efter att i början av 2000-talet gjort många och snabba ändringar i sin aktieportfölj. Bolaget eftertaxerades därför också för de reavinster som gjordes. Numera heter bolaget Bure Equity.
  • Skillnaden mellan ett investmentbolag och ett riskkapitalbolag är stor. De s.k. riskkapitalbolagen fungerar oftast som rådgivare till en fond som i sin tur äger investeringsbolaget. Fonden i sin tur har ett stort antal investerare såsom amerikanska pensionsfonder. För att få status som investmentbolag måste företagen inneha värdepapperen under en längre tid.

Aktieportfölj

Jag har flera utländska investmentbolag i mina portföljer som jag driver på Samuelssons Rapport. Både svenska och utländska. Dom är en stark bidragande orsak till att avkastningen på portföljerna har varit så starkt.

Svenska Utdelningsaktier

Här är mina favoriter bland svenska utdelningsaktier. Du hittar även en lista med Svenska Utdelnings Aristokrater här.

Så här skriver skatteverket om investmentbolag (eller investmentföretag)

Vad är ett investmentföretag?!

Vad heter det egentligen? Det formella namnet som skatteverket använder är Investmentföretag, men till vardags och i investeringskretsar så säger man Investmentbolag. Du kan givetvis fortsätta att använda ordet investmentbolag men det är kanske inte fel att veta vad skatteverket använder för benämnning.

Ett investmentföretag är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening

  • som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar
  • vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning
  • som ett stort antal fysiska personer äger andelar i (39 kap. 15 § IL).

DISCLAIMER

Disclaimer: Samuelssons Rapport är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information bland utländska investmentbolag. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. Historisk avkastning garanterar aldrig att den framtida blir densamma. Ingenting på siten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till blan annat Avanza men som besökare blir du inte påverkad av det. Lycka till med investeringarnar! 

Om du har intresse utanför utländska investmentbolaf så skriver vi här om preferensaktier och utdelningsaktier. Du kanske också är inressesant om du håller på med daytrading eller swingtrading.

Är ett dödskors i amerikanskt småbolagsindex viktigt?

| Börsblogg | No Comments

I have seen a fair amount of hubbub about the Russell “Death Cross” that is happening today and the potential bearish implications for the market. A “Death Cross” is a catchy (though perhaps not terribly accurate) term for when the 50-day moving average of a security cross below its 200-day moving average. It is being promoted as a warning of a potential bear market.

Bolåneräntorna kommer att fördubblas kommande åren enligt Ingves

| Börsblogg | No Comments

Källa: Ingves har rätt i sak – men i praktiken kan det bli knepigt | Kortsikt’s Blog

Drawdowns är ett nödvändigt ont.

| Börsblogg | No Comments

Why Drawdowns are a Necessary Evil in Trading.

Läget i Sveriges ekonomin – oktober 2018

| Börsblogg | No Comments

I månadens Läget i ekonomin är sju av tio indikatorer fortsatt starka, vilket visar på ett bättre konjunkturläge än normalt. De flesta variablerna uppvisade endast marginella förändringar. Stockholmsbörsen föll dock rejält och backade med 7,3 procent under månaden. Läget i ekonomin – oktober  

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com