February 9

Vad är en 60/40 portfölj?

Last Updated on 10 February, 2024 by Håkan Samuelsson

En 60/40 portfölj är en populär investeringsstrategi som involverar att bibehålla en jämn fördelning mellan aktier och obligationer. Det är känt för att vara en av de mest konservativa investeringsstrategierna, eftersom den låter investeraren få både tillväxt och kapitalförvaltning i en enda portfölj. Strategin kräver att investeraren håller en fördelning på 60 procent aktier och 40 procent obligationer.

Tanken bakom 60/40 strategi är att investeraren får den bästa av båda världar. De 60 procenten aktier erbjuder tillväxtpotential, medan de 40 procenten obligationer erbjuder kapitalförvaltning och kontinuitet. Obligationer ger även investerare ett sätt att skydda sin portfölj mot volatiliteten i aktier.

Spara i färdiga aktieportföljer (Resultat från 2008)

En portfölj som använder en 60/40 strategi kan bestå av både kortare och längre obligationer. Kortare obligationer är de som har en förfallodag på tre år eller mindre, medan längre obligationer har en förfallodag som är mer än tre år.

Vissa investerare väljer att diversifiera sina 60/40 portföljer ytterligare genom att lägga till andra tillgångar. Till exempel kan investerare lägga till andra typer av aktier, som småbolagsaktier, eller andra tillgångar, som råvaror eller fastigheter. Det är viktigt att komma ihåg att en 60/40 portfölj aldrig bör överstiga 80 procent aktier eller 20 procent obligationer, eftersom det skulle ändra portföljens risk/belöning-profil.

Den 60/40 strategi är ett bra val för de som letar efter ett säkert sätt att investera. Med en jämn fördelning av aktier och obligationer ger den investeraren ett sätt att investera på ett långsiktigt sätt, samtidigt som han skyddar sin portfölj mot marknadsvolatilitet. Det är dock viktigt att investeraren kommer ihåg att det är viktigt att regelbundet övervaka sin portfölj och justera fördelningen efter marknadsförändringar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading