April 4

Vad är en aktieägare?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En aktieägare är en person eller en juridisk person som äger aktier i ett bolag. I denna artikel går vi igenom vad en aktieägare är, hur ägandet fungerar och mycket mer.

Vad är en aktieägare?

En aktieägare är någon som äger aktier i ett aktiebolag. Man blir aktieägare genom att köpa aktier i bolaget i fråga. När du gör det skrivs du in i aktieboken, vilket är en lista över alla delägare i företaget.

Om du vill kan du som aktieägare få ett aktiebrev där det står att du äger en eller flera av aktierna i bolaget.

Vem kan vara aktieägare?

Både fysiska och juridiska personer kan vara aktieägare i ett bolag. Fysiska personer är alltså privatpersoner medan juridiska personer exempelvis kan vara företag, organisationer, föreningar, stiftelser, dödsbon eller kommuner.

Ålder spelar ingen roll. Du måste inte ha fyllt 18 år för att äga aktier. I princip kan ett nyfött barn bli aktieägare.

Inte heller spelar medborgarskap någon roll. Både svenska och utländska medborgare kan äga aktier i svenska aktiebolag.

Det finns inga särskilda kvalifikationsgrunder. Betalningsanmärkningar, näringsförbud eller att vara underställd god man är inga hinder för att bli aktieägare.

I vilka bolag kan man äga aktier?

Det går teoretiskt sett att köpa aktier i alla aktiebolag. Det finns två typer av aktiebolag:

  • Publika – börsnoterade bolag
  • Privata – onoterade bolag

Lättast är att bli aktieägare i publika bolag. Dessa finns listade på en börs som exempelvis Stockholmsbörsen.

Det enda du behöver för att bli ägare i börsnoterade aktiebolag är ett konto hos en bank eller nätbank, till exempel Avanza eller Nordnet. Där kan du köpa och sälja i princip vilka noterade aktier du vill.

Du kan köpa aktier i publika bolag antingen genom att delta i nyemission eller på andrahandsmarknaden (köpa av en befintlig ägare på börsen).

Du kan även äga aktier i privata bolag om du blir erbjuden att göra det. Antingen kan du då köpa aktier av en befintlig ägare eller så deltar du vid en nyemission av aktier.

Vad gör en aktieägare?

Du som aktieägare är delägare i ett företag och behöver egentligen inte göra särskilt mycket om du inte vill. Men du har rätt att delta och rösta på bolagsstämman, bolagets högsta beslutande organ.

Som aktieägare får du givetvis ta del av företagets framsteg. Om bolaget går med vinst kan det bli aktuellt med utdelningar vilket du som delägare då får del av. Utdelningen bestäms per aktie så ju fler aktier du har desto mer pengar i utdelning får du.

Ägare brukar ha företrädesrätt vid nyemissioner. Det innebär att du har rätt att försvara dina andelar i bolaget genom att teckna nya aktier innan eventuella nya investerare släpps in.

Som ägare kan du också ha en viktig roll inom företaget genom att bidra med information, kunskap och inspiration till ledningen.

Läs gärna också vår artikel om vad en aktieägare gör.

Varför bli aktieägare?

Som ägare i ett bolag har du rätt att ta del av företagets vinst och eventuella utdelningar. I takt med att företaget växer är det sannolikt att dina andelar blir värda alltmer pengar.

Att tjäna pengar är alltså ofta den främsta anledningen till att man blir aktieägare, men inte den enda.

Både fysiska och juridiska personer väljer ibland att bli aktieägare för att få inflytande i en verksamhet. Delägande medför ofta också rösträtt i ett företag. Så är fallet exempelvis bland många investmentbolag.

Sedan är det också som så att man blir aktieägare indirekt genom att köpa fonder. Alla som sparar i fonder till exempel inom ramarna för sitt pensionssparande är också indirekt delägare i ett stort antal aktiebolag.

Sammanfattning

En aktieägare är en fysisk eller juridisk person som äger aktier i ett aktiebolag. Gör man det är man alltså delägare i företaget.

Många väljer att bli aktieägare för att tjäna pengar på utdelningar eller ökat värde på bolaget, en vinst som då realiseras när du säljer dina aktier. Det är också relativt vanligt att köpa aktier för att få inflytande i en verksamhet. Detta gäller särskilt bland större investerare och investmentbolag.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär nyemission för aktieägare?

Vid nyemission erbjuds befintliga aktieägare och eventuellt också nya investerare att teckna aktier i bolaget. Ifall ägarna har företrädesrätt har de rätt att försvara sina andelar innan nya investerare släpps in.

Vad innebär rekonstruktion för aktieägare?

Aktieägarna är delägare som vanligt, men är skyldiga att informera rekonstruktören om sina ekonomiska förhållanden om det har betydelse för rekonstruktionen.

Vad händer med aktieägare vid konkurs?

När en konkurs registrerats hos Bolagsverket anses priset för en aktie i bolaget vara noll kronor. När Skatteverket registrerat konkursen kan du som tidigare aktieägare dra av förlusten i din deklaration.

Hur många aktieägare finns det i Sverige?

Det finns nästan tre miljoner aktieägare i Sverige. Närmare bestämt var antalet 2 738 646 den 30 september 2022 enligt Euroclear Sweden.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?