February 14

Vad är en optionspremie?

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

En optionspremie är den prissumma som en optionshandlare betalar för att köpa eller sälja en option. En option är ett kontrakt som ger en handlare rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång vid ett bestämt pris inom en viss tidsram. Optionspremien är priset som en handlare betalar för denna rätt.

En optionspremie består av två komponenter, en tidpremie och en intrinisk värde. Den tidpremie som betalas för en option är en fungerande kompensation för risken som är förknippad med att ha en option. Risken förknippad med en option är att den underliggande tillgången som optionen är baserad på kommer att förändras i värde snabbare än värdet på optionen.

Den intriniska värdetet av en option är ett mått på hur mycket som optionen kan säljas för i förhållande till dess marknadspris. Om optionen är “in-the-money” så kommer den intriniska värdet att överstiga optionens tidpremie. Om optionen är “out-of-the-money” så kommer den intriniska värdet att bli mindre än optionens tidpremie.

Optionspremien bestäms av ett antal faktorer, inklusive den underliggande aktiens pris, priset som det är baserat på och optionens löptid. Den underliggande aktiens pris har störst inverkan på optionspremien eftersom det är detta som bestämmer om optionen är “in-the-money” eller “out-of-the-money”.

Optioner handlas på en optionsbörs eller ett optionsmäklare. Optionsmäklare tar en provision som en del av optionspremien eftersom de förmedlar affären. På många börser är provisionen fast, medan den på andra börser kan variera beroende på omsättning och volatilitet.

Optionspremien kan också förändras med tiden, beroende på hur den underliggande tillgången utvecklas. Om den underliggande tillgångens pris ökar så kommer optionspremien att öka. Om den underliggande tillgångens pris minskar så kommer optionspremien att minska.

Optionshandel är ett populärt sätt att diversifiera portföljen, hedga mot marknadsrisker och dra nytta av marknadsförändringar. Genom att handla optioner kan handlare spekulera i marknaden, ta ut stora vinster från små prisförändringar, eller skydda sina befintliga positioner.

Optionspremien är en viktig del av optionshandel, eftersom det är den som avgör hur mycket en handlare måste betala för att köpa eller sälja en option. Genom att förstå hur optionspremien bestäms, kan handlare ta bättre beslut om när de ska köpa eller sälja en option.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Vad betyder avkastning?

Vad betyder avkastning?

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder leverantörsreskontra?