April 5

Vad är ett skattekonto?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett skattekonto är ett konto som Skatteverket upprättar för personer som betalar skatt i Sverige. Det innebär att alla personer som är skyldiga att deklarera har ett eget skattekonto.

Vad kan man se på skattekontot?

På kontot visas alla inbetalningar, preliminära uträkningar och besked för slutskatt. Som privatperson kommer du åt ditt konto på Skatteverkets hemsida och via funktionen “Mina sidor”.

Behöver man öppna ett skattekonto?

Det korta svaret är nej, det behövs inte, eftersom alla privatpersoner och företagare som måste betala skatt automatiskt blir tilldelade ett skattekonto av Skatteverket. Personer som ännu inte är skattskyldiga har därmed inget skattekonto.

För privatpersoner

För en privatperson är ett skattekonto oftast något som enbart används i samband med inkomstdeklarationen, eftersom det är arbetsgivarens uppgift att betala in all skatt.

För företag

För en egenföretagare, eller personer som arbetar med ekonomi på ett företag, är skattekontot däremot ett mer “levande” konto. Alla egenföretagare är nämligen skyldiga att göra sina egna skatteinbetalningar och därför används kontot generellt sett oftare av företag än av privatpersoner. På så vis kan man säga att det är ett mer levande konto.

Logga in på ditt konto

Det är enkelt att logga in på sitt eget skattekonto. Allt som krävs är någon form av e-legitimation, som Mobilt BankID eller BankID. När du identifierat dina uppgifter är du inloggad kontot och kan se alla typer av transaktioner som gjorts, aktuellt saldo med mera.
Tips!
En e-legitimation beställer du enklast via din privata bankkontakt eller ditt lokala bankkontor. Det går både snabbt och smidigt och är ett enkelt och säkert sätt att identifiera sig på nätet.

Överskott på skattekontot

Ett överskott kan uppstå om en privatperson, eller ett företag, har betalat in för mycket skatt det ena året utan att anmäla ett återbetalningskonto och utan att begära utbetalning. Det enklaste sättet att begära utbetalning på är att anmäla ett återbetalningskonto, det vill säga ett bankkontonummer dit pengarna kan sättas över från Skatteverket.

Utbetalningsspärr

Den som inte önskar få sitt eventuella överskott utbetalt kan begära en så kallad utbetalningsspärr. Den anmäler man själv på Skatteverkets hemsida. Det kan vara bra att låta överskottet stå kvar, eller åtminstone delar av det, för att täcka kommande års skatter och avgifter.

Sammanfattning

Alla personer och företagare i Sverige måste betala skatt. Personer som är skattskyldiga får ett skattekonto tilldelat sig automatiskt av Skatteverket. Man behöver alltså inte själv öppna eller begära ett skattekonto.
Det är enkelt att logga in på skattekontot med hjälp av en e-legitimation, exempelvis Mobilt BankID. På skattekontot syns diverse transaktioner och aktuellt saldo.
Den som har ett överskott på sitt skattekonto kan antingen anmäla ett konto för utbetalning av överskottet, eller begära en utbetalningsspärr för att ha kvar pengarna till kommande avgifter och skatter.
Det är arbetsgivarens uppgift att betala in skatt för sina anställda, och privatpersoner använder kanske endast sitt skattekonto i samband med inkomstdeklarationen varje år. För en egenföretagare eller för en anställd som arbetar med löner på ett företag är skattekontot ett mer levande konto som besöks och används oftare.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)