January 1

Vad är faktorn momentum?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Momentum är en investeringsstrategi som fokuserar på prisutvecklingen av aktier under en viss tidsperiod, ofta tre, sex eller tolv månader. Strategin syftar till att identifiera aktier som befinner sig i en uppåtgående trend, med andra ord aktier som har ökat i värde under en viss tidsperiod.

Momentum är inte särskilt komplext och är lätt att implementera, vilket gör det till en populär investeringsstrategi. Det är dock viktigt att notera att det finns en risk med att endast använda momentum som investeringsstrategi, och det är att man kan investera i bubblor där aktiens utveckling till stor del beror på spekulation.

För att undvika detta är det rekommenderat att man kombinerar momentum med andra faktorer, såsom värde eller nyckeltal. Värde är till exempel en faktor som fokuserar på den nuvarande kursen i förhållande till bolagets värde. Nyckeltal är ett annat exempel och syftar till att analysera bolagets finansiella ställning och lönsamhet.

Genom att kombinera momentum med dessa andra faktorer kan man få en mer komplett bild av aktiens utveckling och lägga fokus på både aktiens nuvarande värde och långsiktig potential. På så sätt kan man minimera den risk som finns med enbart momentum och öka investeringens långsiktiga potential.

Att investera med momentum som fokus är alltså inte helt utan risk. Det är viktigt att kombinera det med andra faktorer för att få en helhetsbild av aktiens utveckling, vilket är det bästa sättet att få ut det mesta av investeringen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)