April 4

Vad är Kundfordringar?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad är Kundfordringar?

En kundfordran är när ett företag tar betalt för en vara eller tjänst genom att skicka en faktura till kunden. Kundfordringen blir utfärdad på ett förutbestämt antal dagar som ägaren av fakturan har bestämt. När fakturan betalas så upphör fakturan.
Det är inte helt ovanligt mellan företag att man kan förhandla om kredittiden på fakturan, för att få en bättre kassaflöde i sin verksamhet, den vanligaste kredittiden är dock 30 dagar. Momsen ska alltid finnas på fakturan och är 25, 12 eller 6 % av beloppet, det förekommer i vissa unika fall att fakturan är momsbefriad. Kunderna som tar emot fakturorna är både privatperson eller företag.

En osäker kundfordran

En osäker kundfordran är när man misstänker att en kund inte kan betala fakturan eller om ett företag kommer gå i konkurs. Det råder en osäkerhet kring betalningsförmågan, därav namnet en osäker kundfordran. Det här resulterar i sämre likviditet för sitt företag om man inte får betalt.
Det gäller att agera snabbt och skicka ut påminnelser, om inte det fungerar så koppla in inkasso för att driva in dina pengar åt er. Resultatet av en osäker kundfordran är att det kan leda till kreditförlust och även kundförlust om fakturan inte blir betald. Se till att ha avtal eller skriftliga överenskommelser om det skulle bli en tvist, även fast muntliga avtal gäller men det kan vara svårt att bevisa om det skulle bli en tvist. Det är alltid bäst att ha skriftliga avtal.

Överblicka inbetalningarna med kundreskontran

För att ett företag ska kunna få en överblick över betalningarna, så kan man enkelt se det i reskontran som finns i sitt bokföringsprogram. Där får man en överblick vilka fakturor som redan är skickade, man ser vilka fakturor som är betalda samt även om några fakturor har förfallit.
Det här är väldigt smidigt för att kunna få en helhetsbild över hur det ser ut och ifall man ska göra några åtgärder. De flesta bokföringsprogram kan man se reskontran i även om de är små, medelstora eller stora företag.

Hur bokför man en kundfordran?

Man bokför en kundfordran som en omsättningstillgång i balansräkningen. Detta på grund av att det är en kortfristig skuld som företaget har till kunden. Det här räknas som tillgångar i företaget för att det är kortfristiga skulder som företaget relativt snabbt kommer att få in.
Kortfristig skuld är om den är på mindre än ett år, om skulden är längre än ett år kallas det för långfristig skuld. Du bokför en kundfordran på kontonummer 1510 sedan när betalningen kommer in så bokför man över den till 1930 (Företagskontot).
Om man använder sig av faktureringsmetoden så skall fakturan upprättas samtidigt som kundfordringen blir av. De företag som använder sig av kontantmetoden bokför kundfordringen först vid årsbokslutet.

Sammanfattning

  • En kundfordran är en faktura som ett företag skickar till sin kund.
  • Fakturan är vanligen utfärdad på 30 dagar men det kan variera.
  • Momsen ska alltid finnas med på fakturan.
  • Misstänker man att en kund inte kan betala fakturan, så kallas det en osäker kundfordran.
  • Använd reskontran för att överblicka in betalningarna.
  • Man bokför en kundfordran som omsättningstillgång i balansräkningen.
  • En kortfristig skuld är betald på mindre än ett år.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar