April 4

Vad är Notarius Publicus?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad är notarius publicus?

Notarius publicus även förkortat NP, är en person vars uppgift är att kontrollera samt intyga sanningen i exempelvis namnunderskrifter och andra uppgifter. I Sverige utses Notarius publicus oftast av Länsstyrelsen.

Så här blir man Notarius publicus

Notarius publicus betyder på ett ungefär ”offentlig sekreterare”, uppdraget utförs sällan på heltid, istället är det vanligt att uppdraget är tidsbegränsad. Kravet för att bli Notarius publicus är en avlagd juristexamen, och många gånger anlitas en advokat eller jurist från kommunen för att ta sig an uppgiften som NP.

Notarius publicus arbetsuppgifter

Uppdraget går bland annat ut på att hjälpa allmänheten med att intyga namnunderskrifter, översättningar och kopior av specifika handlingar. Det är Länsstyrelsen som bestämmer inom vilket eller vilka områden NP ska arbeta, men det är även tillåtet att ta uppdrag utanför det egna området.
Man ska också ha en NP närvarande när ett rum som används för förvaring öppnas och stängs, samt när det krävs kontroll av en persons behörighet när denne ska genomföra en särskild uppgift eller behöver företräda någon annan.
Arbetsuppgifterna för Notarius publicus ser olika ut beroende på land och rättssystem. I länder där så kallad ”common law” praktiseras är uppdraget ofta mer begränsat än i länder som praktiserar så kallat ”kontinentaleuropeiskt rättssystem”.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)