Last Updated on 18 april, 2021 by Håkan Samuelsson

Skillnaden mellan medelvärdet och medianvärdet?

Medelvärdet är summan av värdena dividerat med antalet. Medianvärdet är det mittersta värdet efter att du sorterat dem i stigande ordning.

Exempel

-Exempel på uträkning av medelvärdet:
Beräkna medelvärdet av 4, 1, 12, 8 och 5.
Steg 1: Beräkna summan av talen.
4 + 1 + 12 + 8 + 5 = 30
Steg 2: Dividera summan med antalet tal.
30/5 = 6
Medelvärdet i det här fallet blir alltså är 6.
-Exempel på uträkning av medianvärdet:
Beräkna medianvärdet av 4, 1, 12, 8 och 5.
Steg 1: Ordna talen i storleksordning.
1  4  5  8  12
Medianen och medianvärdet är det värdet som är i mitten. I detta fallet är medianvärdet 5.