Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Skillnaden mellan medelvärdet och medianvärdet?

Medelvärdet är summan av värdena dividerat med antalet. Medianvärdet är det mittersta värdet efter att du sorterat dem i stigande ordning.

Exempel

-Exempel på uträkning av medelvärdet:
Beräkna medelvärdet av 4, 1, 12, 8 och 5.
Steg 1: Beräkna summan av talen.
4 + 1 + 12 + 8 + 5 = 30
Steg 2: Dividera summan med antalet tal.
30/5 = 6
Medelvärdet i det här fallet blir alltså är 6.
-Exempel på uträkning av medianvärdet:
Beräkna medianvärdet av 4, 1, 12, 8 och 5.
Steg 1: Ordna talen i storleksordning.
1  4  5  8  12
Medianen och medianvärdet är det värdet som är i mitten. I detta fallet är medianvärdet 5.

Följ Oss På Twitter