March 17

Vad är skillnaden mellan medelvärdet och medianvärdet?

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Skillnaden mellan medelvärdet och medianvärdet?

Medelvärdet är summan av värdena dividerat med antalet. Medianvärdet är det mittersta värdet efter att du sorterat dem i stigande ordning.

Exempel

-Exempel på uträkning av medelvärdet:
Beräkna medelvärdet av 4, 1, 12, 8 och 5.
Steg 1: Beräkna summan av talen.
4 + 1 + 12 + 8 + 5 = 30
Steg 2: Dividera summan med antalet tal.
30/5 = 6
Medelvärdet i det här fallet blir alltså är 6.
-Exempel på uträkning av medianvärdet:
Beräkna medianvärdet av 4, 1, 12, 8 och 5.
Steg 1: Ordna talen i storleksordning.
1  4  5  8  12
Medianen och medianvärdet är det värdet som är i mitten. I detta fallet är medianvärdet 5.

Relaterad Läsning: Romerska siffror

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)