Vad är skillnaden mellan ränta och avkastning

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Vad är skillnaden mellan ränta och avkastning?

Ränta kan förstås som två saker:

  • Kostnaden som tillkommer för låntagaren när hen tar ett lån.
  • Avkastningen som långivaren får för utlånet.

Ränta är ofta applicerbart på samtliga lån, oavsett vem som är långivare och låntagare. Detta innebär att även sparpengar du har hos en bank kan ha ränta. I dessa fall förstås banken som en låntagare, medan du som har ett sparkonto blir långivare.
Avkastning är de pengar man tjänar på en investering man gör. I vissa fall kan man dock prata om ”negativ avkastning”, vilket innebär en investering där man förlorat pengar. När det gäller aktier kan man tjäna pengar på avkastning på två olika sätt:

  • Avkastning vid försäljning av en aktie. Om du säljer en aktie för mer pengar än du köpte den för kan vinsten du gör förstås som avkastning.
  • Avkastning i form av utdelning. Utdelningen innebär att du får ta del av en viss antal av företagets vinst. Hur mycket pengar du får i utdelning beror både på vilken vinst företaget gjort, men också hur många aktier, andelar, du äger i företaget.

Det som brukar skilja ränta och avkastning från varandra är att räntan vanligtvis är förutbestämd, medan avkastningen kan vara mer oklar. Generellt kan man säga att den ränta, eller avkastning, man får från en bank när man har pengar placerade hos dem har en bestämd procentandel.
Med andra sparformer och investeringar, som exempelvis aktier, kan avkastningen bero på fler faktorer. I vissa fall kan summan, eller procenten, för avkastningen påverkas av investeraren. I andra fall är det svårare att påverka den, då kursförändringarna som sker är bortom ens kontroll.

Följ Oss På Twitter