Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Socialism vs kommunism – Vad är skillnaden?

Kommunismen och socialismen är 2 olika ekonomiska och politiska strukturer som försöker främja jämlikhet samt att de försöker eliminera olika sociala klasser.

Kommunismen och socialismen är utbytbara på vissa sätt, men olika på andra. I ett kommunistiskt samhälle äger arbetarklassen allting, och alla arbetar där mot samma gemensamma mål. Det finns inga rika eller fattiga människor – alla är lika, och samhället distribuerar det som produceras endast baserat på behov. Ingenting erhålls genom att arbeta mer än vad som krävs.

Kommunismen har provats vid ett flertal tillfällen genom historien. Resultaten har oftast (eller alltid) gett låg produktion, massfattigdom och en begränsad utveckling av landet generellt.

Fattigdomen spred sig exempelvis så mycket i Sovjetunionen på 1980-talet att dess medborgare gjorde uppror.

socialism kommunism
socialism kommunism

Jämlikhet

Liksom kommunismen är socialismens huvudfokus jämlikhet. Skillnaden mot kommunismen är här att arbetare tjänar löner som de kan spendera som de väljer själva, medan staten, och inte medborgaren, äger och driver medlen för produktionen. Arbetare får vad de behöver för att fortsätta att producera och överleva. I denna typ av system så finns lite incitament för att uppnå mer för dig själv – och samhället, hävdar meningsmotståndare – vilket i sin tur ger liten motivation för att arbeta.

Olika aspekter av socialism

Vissa länder har antagit olika aspekter av socialismen. Sverige är ett socialistiskt land. Vi tillhandahåller grundläggande behov som hälso- och sjukvård till alla, oavsett hur mycket du har jobbat eller ansträngt dig på jobbet. Välfärden och det offentliga utbildningssystemet är en form och exempel av socialism.

Det är motsatsen till kapitalismen, där begränsningar inte existerar och belöning kommer till dem som arbetar. I kapitalistiska samhällen får ägarna behålla den överskottsproduktion de tjänar. Konkurrens sker naturligt, vilket främjar framsteg för arbetaren personligt samt för samhället i stort.

Kapitalismen tenderar att skapa en delning mellan de rikaste medborgarna och de fattigaste och med de rikaste ägande majoriteten av nationens resurser vilket också oftast är den starkaste kritiken mot kapitalism.

Följ Oss På Twitter