April 4

Vad betyder Apportegendom?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Apportegendom är andra tillgångar än pengar som en person för över till ett företag som betalning för aktier. Har du aldrig hört begreppet apportegendom förut? Det är inget att skämmas över. Apportegendom är ett begrepp som väldigt få känner till och som ännu färre förstår. Det kan dock vara ett användbart begrepp och därför ska vi nu försöka förklara vad det faktiskt betyder.

Används vid bildande av aktiebolag:

Apportegendom hör ihop med aktiebolag. Kort sagt kan man säga att apportegendomen är den egendom, förutom pengar, som tillförs när bolaget bildas. Detta kan till exempel vara fordon, lokaler och patent. All egendom som är till nytta för bolaget kan räknas som apportegendom.

Mening med apportegendom:

Vad är då meningen med apportegendom? Som vi nämnt i en tidigare artikel behöver du ett aktiekapital på minst 25 000 kronor för att kunna starta ditt aktiebolag. Detta aktiekapital måste dock inte vara kontanter. Delar eller hela kapitalet kan vara i apportegendomar. Du kan alltså ta värdet av bolagets tillgångar och använde som aktiekapital för att få grunda ditt bolag. Tyvärr kan inte allt räknas som apportegendom.

Motivera:

Allt som du vill räkna som apportegendom måste du kunna motivera. Revisorn tar sedan din motivering och rapporterar in den till bolagsverket. Har du inte en tillräckligt bra motivering kommer din egendom inte räknas som apportegendom. Fordon, lokaler, patent och liknande saker är enkla att motivera. De har en tydlig nytta för bolaget. Andra saker, till exempel kaffebryggaren i fikarummet, är svårare att motivera. Vi rekommenderar därför att du pratar med en expert som kan avgöra om något kan motiveras eller inte.

Värdering:

Du måste veta vad alla apportegendomen är värd för att veta hur stort aktiekapital bolaget har. Alla tillgångar värderas till deras marknadsvärde vid insättningen. Vissa saker är enkla att värdera men andra är mer komplicerade. Vid de mer komplicerade tillgångarna rekommenderar vi återigen att du tar kontakt med en expert inom området. Han eller hon kan avgöra vad tillgången faktiskt är värd så att du inte gör ett misstag.
Varför måste jag ha en bra värdering, kan jag inte hitta på något? I teorin fungerar det utmärkt. Ända tills någon kräver att du kan styrka din värdering. Då kommer du få stora problem. En expert kommer kunna ge dig ett värderingsintyg. Om någon ber dig styrka din värdering behöver du bara visa upp intyget.

Stiftelseurkunden:

Stiftelseurkunden måste du skapa när du grundar ett aktiebolag. Här ska många saker stå, till exempel er apportegendom. Det ska tydligt framgå vilken egendom ni räknar med och värdet på den egendomen.

Revisor:

Det sista som krävs innan er apportegendom godkänns är att revisor måste godkänna allt är rätt. Ni kan använda bolagets revisor eller hyra in en revisor bara för uppdraget. Revisorn kommer kontrollera att:

  • Apportegendomen finns med i stiftelseurkunden
  • Apportegendomen är eller komma vara till nytta för bolaget
  • Apportegendomen är korrekt värderad

När revisorn godkänt er apportegendom kan den räknas med i aktiekapitalet.

När du grundar ett aktiebolag finns det mycket att hålla koll på och apportegendom är ännu en del i pusslet. Vi hoppas pusslet blir lite enklare nu när du faktiskt vet vad den här delen är för något.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition