April 5

Vad betyder brutto?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ordet brutto kommer från latinets ord ”brutus” och betyder ungefär rå (oraffinerad). När det handlar om pengar, exempelvis lönen, är brutto den summa pengar man har innan skatteavdraget. Den summa som är kvar efter skatteavdraget kallas netto (jfr. engelskans net sum).

Begreppen brutto och netto

Både brutto och netto används som begrepp inom bland annat handel och ekonomi och för att definiera värdet av pengar. Dessa båda begrepp används också för att definiera vikt, alltså hur mycket något väger (jfr. engelskans net weight), vilket inte är minst viktigt när man ska emballera och/eller skicka saker med post, flyg, båt etcetera.

Bruttoinkomst

Bruttoinkomst är ett hushålls totala intäkter före skatt och andra avgifter, bidrag (studiebidrag, barnbidrag) etcetera.

Nettoinkomst

Nettoinkomst är ett hushålls inkomst efter skatt och andra avgifter, bidrag (försäkringar, barnbidrag) etcetera.
Tips för att skilja på nettoinkomst och bruttoinkomst. För att lättare hålla isär begreppen kan man tänka att netto är den nätta summa som är kvar efter det att skatten dragits.

Skatter och andra avgifter

Det finns ett par saker som påverkar storleken på nettoinkomsten, och det är bland annat medlemskap i Svenska kyrkan samt hemkommun. Är man medlem i Svenska kyrkan betalar man nämligen kyrkoskatt, och på bruttoinkomsten betalar alla en viss mängd kommunalskatt. Hur mycket den är skiljer sig från kommun till kommun.
När alla avgifter och skatter är betalda kvarstår nettoinkomsten.

Räkna ut nettoinkomsten

För att få reda på hur mycket nettoinkomsten blir behöver man veta

  • Hur stor bruttolönen är
  • Vilken skattetabell som gäller i den kommun man bor
  • Vilka övriga avgifter man har (kyrkoskatten skiljer sig något mellan olika församlingar)
  • Vilka bidrag man får, som exempelvis bostads- eller barnbidrag, sjukförsäkring och så vidare

Tips!
Den som har jämkat måste ta med detta i beräkningen, eftersom en skattejämkning innebär att arbetsgivaren gör antingen ett högre eller lägre skatteavdrag under inkomståret. En jämkning kan exempelvis bli aktuell för den som har fler än en arbetsgivare för att slippa kvarskatt. Läs mer om jämkning på Skatteverkets hemsida

Vanliga frågor

Vad är en skattetabell och hur vet jag vilken tabell min kommun använder?

En skattetabell är en slags förteckning över vilka skatter och avgifter din kommun använder och hur många procent respektive skattesats är på. Detta presenteras i tabellform och därmed kallas det för skattetabell. För att ta reda på vilken skattetabell din kommun använder behöver du veta vart du är folkbokförd.

Hur läser man en skattetabell?

Oftast är skattetabellen indelad i olika kolumner för att det ska bli lättare att se de olika skattesatserna, som pension, lön etcetera. Använd tabellen för att räkna ut nettolönen, det vill säga lönen som är kvar efter det att alla skatter dragits från bruttolönen.

Har bruttonationalprodukt något med bruttolön att göra?

Bruttonationalprodukt, eller BNP, är ett begrepp som används för att mäta ett lands totala produktion och värdet av densamma, vanligtvis under ett års tid.
På så vis går de att jämföra, eftersom bruttolön är den totala inkomsten som en privatperson har varje månad (skatter och avgifter).

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)