BUDGET

En budget är en sammanställning över förväntade inkomster och utgifter under en tidsbegränsad period. Det är därmed en prognos för planerade (framtida) ekonomiska händelser.

Ordets ursprung

Ordet kommer från franskans “bougette” som betyder ungefär kappsäck eller portfölj, och syftar på den kappsäck där man förvarade statsräkenskaperna förr i tiden.

Vad finns det för nyttoområden?

Att göra upp en budget kan ha flera nyttoområden, bland annat då man planerar att göra en större investering i form av ett husköp eller liknande. Den kan också hjälpa till att räkna ut hur mycket en affärsinnehavare måste sälja för att gå med vinst samt visa på eventuella risker och möjligheter.

Olika former av budgetar

Att budgetera inför ett specifikt tillfälle eller en särskild investering kan hjälpa till att skapa en bättre överblick av de faktiska utgifterna och kostnaderna.  

Exempel på budgetar för olika tillfällen:   

Startbudget

En så kallad startbudget passar för den som ska göra en investering av något slag, exempelvis ett hus- eller fastighetsköp. Planerar man för att driva verksamhet i fastigheten är en startbudget nästan ett måste, då den ger en samlad bild över vilka investeringar som är nödvändiga samt hur mycket dessa kommer att kosta.

Tips!

Glöm inte att ta med alla fakturor som ska betalas i beräkningen.

Resultatbudget

Med en resultatbudget kan man ta reda på hur mycket man behöver sälja för att gå med vinst, och därmed täcka eventuella kostnader som hyra, inköp, löner och så vidare.

Hushållsbudget

Även om denna sortens budget egentligen inte passar in i denna listan så bör den ändå nämnas. För dig som är intresserad av detta så kan läsa mer om hushållsbudget här.

 

BUDGET

BUDGET

 

Resultaträkning, likviditet och balansräkning

En budgetprognos består vanligtvis av tre delar, varav en kallas för resultaträkning och innefattar intäkter och kostnader. Nästa del kallas för likviditet och innefattar inbetalningar och utbetalningar, och en tredje kallas för balansräkning och innefattar tillgångar och skulder.

Olika modeller och verktyg

När man ska göra en budgetprognos finns det en rad olika modeller, eller verktyg, som man kan använda sig av för att få fram bästa tänkbara resultat.  Med hjälp av ett budgetverktyg kan man till exempel styra ett företags ekonomi för att identifiera eventuella förbättringsområden, samt för att upptäcka eventuella risker.

Tips för dig som vill göra en budget  

  • Kom ihåg att du planerar för framtiden – börja med att blicka bakåt
  • Utgå ifrån de inkomster och utgifter som är vanligt förekommande i hushållet och/eller i det aktuella företaget
  • Inkomster är oftast enklare att se över än utgifter, så tumregeln är att lägga extra tid på att kontrollera alla utgifter
  • Skriv ut ett kontoutdrag alternativt ett fakturaunderlag för varje månad på året
  • För privatpersoner: för någon form av dagbok över alla privata utlägg och intäkter
  • För företagare: bokföring ska användas som dokumentationsform för utgifter och intäkter

Sammanfattning

En budget är sammanställning över framtida utgifter och inkomster och kan upprättas av såväl privatpersoner som av företagare.

Att göra upp en start- eller resultatbudget kan hjälpa till att planera inför en större investering. Med hjälp av olika metoder går det att räkna ut hur mycket man måste låna, sälja, investera och så vidare.

Leave a Reply

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?