April 4

Vad betyder finansiering?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Begreppet finansiering kan förklaras som medel för att införskaffa kapital. Vanligtvis använda begrepp som finansiering, finanser, finansiärer och liknande i affärssammanhang och syftar till att beskriva olika former av metoder/verktyg för att få ihop kapital i affärssyfte.
Vanligtvis är det organisationer, företag, föreningar, kommuner och liknande som behöver skaffa kapital för att driva igenom förslag och slutföra olika projekt. Till det behövs finansiärer som kan bidra till att nya produkter, varor och/eller tjänster kan utvecklas och produceras.

Vanliga former av finansiering

Två av de vanligaste finansieringsformerna är lån och aktiekapital. När det gäller statlig finansiering kan staten exempelvis höja ett antal skatter för att finansiera vissa projekt.
När det gäller aktiekapital är det kapital som ett företag på egen hand har skjutit till. Detta gäller bolagsform aktiebolag och ofta är det aktiebolaget ägare (som kan vara flera) som har hjälpt till att finansiera ett projekt.
När det gäller lån kan det röra sig om ett banklån eller ett lån från någon annan form av långivare än banken.

Vad är en finansiär?

En finansiär är en fysisk person, en investerare, som investerar eller donerar pengar i en verksamhet. En finansiär kan göra en investering i syfte att tjäna pengar på företaget/företagets verksamhet alternativt en donation i syfte att stötta verksamheten i specifika projekt.
Det går också att ta in en medfinansiär för att genomföra ett särskilt projekt som kanske står stilla på grund av finansiella problem.
Också i samband med ett studielån, bostadslån eller företagslån (och liknande) är den som lånar ut pengar en finansiär. Det innebär att företag, institutioner, personer etcetera som hjälper andra företag, institutioner och personer ekonomiskt kan kalla sig finansiärer.
 

Vad betyder finansiering?
Vad betyder finansiering?
 

Exempel på tillfällen då finansiering kan behövas

Ska du studera kan du behöva ta ett studielån för att finansiera dina studier. Det vanligaste är att man söker finansiering genom CSN (Centrala Studiestödsnämnden) som kan ge förmånliga lån och i vissa fall bidrag så att du kan finansiera dina studier. Därmed är CSN en form av finansiär.
Ett annat tillfälle som kan kräva extern finansiering är i uppstarten av ett företag. Det kräver ofta relativt omfattande finansiella bidrag, åtminstone till en början. För att klara uppstarten, och för att kunna gå med vinst, går det att ansöka om olika former av finansiering i form av bidrag, stipendier, donationer, sponsorer och så vidare.

Är det helt riskfritt att söka och ta emot finansiering?

Det innebär alltid en risk att ta hjälp av olika finansiärer, men den risken kan minimeras genom att du enbart tar ekonomisk hjälp av seriösa finansiärer.
När det gäller finansiering för studier är det till exempel viktigt att inte ta snabblån (så kallade sms-lån) via företag som känns oseriösa eller lån av privatpersoner du inte känner.
Skulle du välja att ta ett lån för att finansiera studierna eller företagsstarten bör du läsa igenom villkoren för lånet riktigt några. Titta efter extra avgifter i form av räntekostnader, förseningsavgifter, expeditionsavgifter och annat som lätt kan göra så att lånet blir mycket dyrare än du tänkt dig.

Sammanfattning

  • Finansiering innebär införskaffning av kapital för exempelvis studier, start av företag, genomförande av ett specifikt projekt och likande
  • Finansiering innebär att ett företag, en privatperson, en bank, ett låneinstitut eller liknande lånar ut pengar till ett annat företag eller en privatperson

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Aktieportfölj, vad är det? – definition och förklaring

Aktieportfölj, vad är det? – definition och förklaring