April 5

Vad gör en entreprenör?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En entreprenör tar eller har en idé och utvecklar den från tanke till handling. En idé som inte utvecklas i handling, eller omsätts i realiteten, omfattas inte av entreprenörskap.
Begreppet entreprenör och entreprenörskap sätts ofta samman med egenföretagande, företagande, starta företag och/eller företagsledning. Men är en företagsledare alltid en entreprenör och vice versa?

Är egenföretagare alltid entreprenörer?

Per definition behöver det inte alls vara samma sak att vara egenföretagare och/eller företagsledare som att vara entreprenör. En företagare och/eller ledare har med all sannolikhet ett antal entreprenörer bland sina anställda (så kallade intraprenörer), likväl som de har andra typer av människor som tillför olika kompetenser och som kompletterar varandra i en arbetsgrupp.

Medan entreprenören är den som ser till så att en idé omsätts i handling, bör övriga medlemmar i en arbetsgrupp ha andra kvaliteter som gör att grupp- och arbetsprocessen utvecklas i rätt riktning.

En företagsledare kan vara den person som äger och driver företaget rent ekonomiskt, men behöver nödvändigtvis inte vara den som omsätter idéer till verkliga produkter eller tjänster.

Förenklat skulle man kunna säga att en företagare driver företaget framåt, medan en entreprenör driver företagsamheten framåt.

Att utföra arbete på entreprenad

Ett företag eller en person som utför arbete på entreprenad är också en entreprenör. Oftast är det inom branscher som bygg, omvårdnad och städ man pratar om att lägga ut arbetet på entreprenad. Det kan göras på olika sätt, bland annat genom helentreprenad, vilket innebär att entreprenören ansvarar för att genomföra arbetet från början till slut, ofta med hjälp av ett antal underentreprenörer.

Ledarskap, chefskap och entreprenörskap

Tre olika begrepp som är vanliga att tala om inom företagsvärlden. Men vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa olika begrepp och befattningar?
En ledare är per definition en person som leder andra genom en process, en händelse eller ett projekt. Inte sällan är det gruppens ledare som arbetar som projektledare, medan övriga i gruppen har andra roller inom projektet (administration, försäljning, marknadsföring osv.).

En chef är en person som bär huvudansvaret för ett företag eller delar av det, och som har blivit utsedd av andra personer att vara chef. I princip vem som helst kan bli utsedd till chef, men det innebär inte att vem som helst kan bli ledare. Åtminstone inte en framgångsrik och omtyckt sådan.

entreprenör
entreprenör

En entreprenör behöver egentligen inte vara varken chef eller ledare, men är oftast en pådrivande och organiserad person som ser till att saker och ting sker när de bör ske. Därför ses oftast entreprenörer i ledande positioner.

Olika former av entreprenörskap

Socialt entreprenörskap
Socialt entreprenörskap förknippas ofta med Ideella föreningar och organisationer. Det är inte sällan de drivs utan egenintresse med med ambitionen att gå med vinst – en vinst som sedan ska gå till bättre behövande snarare än till aktieägare och anställda.

Vinstmaximerande entreprenörskap
Det är stor skillnad på att driva ett företag, förening eller organisation vinstinriktat och att driva det vinstmaximerande, då vinstmaximering ofta går ut på att skapa så stor ekonomisk utdelning som möjligt för företagets ägare och delägare.

Entreprenöriellt lärande
Sedan ett antal år tillbaka ingår entreprenöriellt lärande som ett ämne i den svenska grundskolans läroplan, Lgr 11
I skolan handlar det om att utveckla elevernas förmågor att tänka entreprenöriellt, samt  att utveckla kunskaper om hur man omsätter dessa förmågor i handling. Eleverna ska lära sig se möjligheter, att ta en idé och omsätta den i handling samt reflektera över och analysera processen och slutresultatet.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)