April 4

Vad innebär hängavtal?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett hängavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare som inte tillhör en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Ett hängavtal är ett redan befintligt kollektivavtal som båda parter förbinder sig till att följa.
Med ett hängavtal säkrar arbetsgivaren de viktigaste villkoren för sina arbetstagare; villkor som vanligtvis endast omfattar anställda som arbetar på företag som tillhör en arbetsgivarorganisation.

Skillnader mellan hängavtal och kollektivavtal

Den stora skillnaden mellan ett kollektivavtal och ett hängavtal är att hängavtal inte skrivs av en central part, såsom en arbetsgivarorganisation. Dock omfattas de båda avtalen av samma åtaganden. Ett hängavtal kan även medföra en del administrativa avgifter.
Väljer man att teckna ett kollektivavtal ingår rådgivning vad gäller frågor som rör arbetsmiljö, lön, pension, försäkringar med mera. Likaså ingår hjälp vid en eventuell förhandling och/eller arbetsrättslig tvist.
Väljer man däremot att teckna ett hängavtal ingår inte samma hjälp, vilket är extra viktigt att vara medveten om inför en eventuell förhandling.

Vad kan ingå i ett hängavtal?

I ett hängavtal bör frågor som röt bland annat anställningsform, övertid, semester, långvarig sjukskrivning, ledighet med mera ingå. Det vill säga allmänna villkor för anställningen. Ett hängavtal är lika rättssäkert som ett kollektivavtal men är oftast mer kostsamt.

  • I aktiebolag – aktieägare med minst en tredjedel av aktierna själv eller sammanräknat med barn, make/maka och förälder. För delägare med mindre andel finns möjlighet att efter ansökan undantas från att anslutas till de kollektivavtalade försäkringslösningarna.
  • Make/maka till företagare räknas alltid som företagare oavsett bolagsform

Fördelar med hängavtal – arbetstagaren

  • Den anställde omfattas av bland annat trygghetsavtal, jämställdhetsavtal, lönerevision mm.
  • Den anställde kan få hjälp av facklig representant med frågor som rör arbetsvillkor, anställningsform, semester etcetera

 

Vad innebär hängavtal?
Vad innebär hängavtal?
 

Fördelar med hängavtal – arbetsgivaren

  • Arbetsgivaren har möjlighet att konkurrera med andra arbetsgivare genom att erbjuda förmånliga villkor
  • Arbetsgivaren kan ta hjälp av facklig representant vid eventuell arbetsrättslig tvist eller liknande problem

Att teckna hängavtal

  • Kartlägg de olika fackförbund som de anställda är/kan komma att bli medlemmar i
  • Kontakta den centralt knutna fackföreningsorganisationen och be dem tillhandahålla nödvändig information samt avtalshandlingar, anställningsformulär etc.

Kollektivavtalad försäkring

När hängavtalet är påskrivet av både arbetsgivare och valt fackförbund är det dags att teckna försäkringar. Dessa kan skilja sig åt när det gäller utformning och pris, främst beroende på anställningsform (arbetare, tjänstemän).
Anställda som skrivit under ett så kallat tjänstemannaavtal omfattas generellt sett av en tjänstepension. Vad som ingår beror på vilket fackförbund den anställde är ansluten till. Relevant information och nödvändiga dokument får man enklast via respektive fackförbund.

Vem/vilka omfattas av försäkringen?

En arbetsgivaren är skyldig att teckna avtal för samtliga anställda på företaget. Detta gäller dock inte arbetsgivare som innefattas i den så kallade ”frikretsen”. Till frikretsen hör verkställande direktör (VD) i ett aktiebolag (AB) samt ägaren i en enskild firma och ägaren/ägarna i ett handelsbolag (HB).
Arbetsgivare som ingår i frikretsen är skyldiga att teckna en trygghetsförsäkring som gäller vid arbetsskada, men är inte bundna att teckna avtal med något specifikt försäkringsbolag.

Sammanfattning

Ett kollektivavtal skrivs mellan en arbetsgivarorganisation och en arbetsgivare. Ett hängavtal skrivs mellan en facklig organisation och en arbetsgivare som inte tillhör någon arbetsgivarorganisation.
En arbetsgivare som tecknar hängavtal är skyldig att teckna försäkring för alla sina anställda. Försäkringen gäller som säkerhet vid eventuell föräldraledighet, sjukskrivning, uppsägning, arbetsskada och liknande.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar