April 4

Vad menas med en transaktion?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En transaktion kan beskrivas som en överföring av pengar mellan två parter. Det kan gälla ett köp eller utbyte av varor och tjänster som ska betalas eller mottaga betalning för. I det fallet genomförs en transaktion av pengar mellan konton.
En transaktion som sker i samband med en affärshändelse brukar benämnas affärstransaktion då den sker i samband med ett utbyte av varor, tjänster, fordringar och liknande.

Olika slags transaktioner

Det finns olika former av transaktioner och nedan presenteras de fyra vanligaste kategorierna:

  1. Produktionstransaktion

En produktionstransaktion avser att visa var en transaktion kommer ifrån och var den slutgiltiga konsumtionen ska ske. Det vill säga om transaktionen gjorts ifrån Sverige eller utlandet samt om konsumtionen ska ske i Sverige eller i utlandet.

  1. Fördelningstransaktion

En fördelningstransaktion påvisar förädlingsvärdet av en vara eller tjänst, vilket i praktiken innebär fördelning mellan kapital och arbetskraft.

  1. Finansiella transaktioner

En finansiell transaktion påvisar ökningen av finansiella tillgångar eller skulder.

  1. Icke-finansiella transaktioner

En icke-finansiell transaktion påvisar så kallad kapitalförslitning samt ännu icke producerade tillgångar.
 

Verifikat av transaktion

Varje gång en transaktion görs ska det finnas en form av bevis, eller verifikat, för att transaktionen har skett. Detta verifikat tjänar som underlag för bokföringen då verifikatet kan komma i formen av en faktura, ett kassakvitto, ett skrivet kvitto eller liknande.

Bokföring av transaktion

Ett verifikat brukar generellt sett bokföras på olika konton eftersom olika produkter och tjänster omfattas av olika momssatser. Det innebär att även olika transaktioner omfattas av olika momssatser, vilket gör att de ska bokföras på olika konton.
Den här typen av bokföring kallas på ”ekonomispråk” för dubbel bokföring, eftersom de bokförs på dubbla konton (minst) i både debet och kredit. Förutom att bokföra en transaktion en gång i debet och en gång i kredit bokförs den vanligtvis även i ett tredje konto, som är ett momskonto (när det skett en försäljning).
Exempel på bokföring av en transaktion
Du har en kund som är skyldig 1000 kronor vilket är en skuld som debiteras kundens konto genom en transaktion. Därmed är transaktionen bokförd i debet.
Efter detta krediteras 800 kronor på ett så kallat omsättningskonto. Därmed är transaktionen bokförd i kredit.
Som en sista åtgärd krediteras 200 kronor på ett momskonto. Därmed är transaktionen bokförd på ett tredje konto.
Obs! Viktigt att notera i samband med detta exempel är att verkliga affärshändelser ibland kan behöva bokföras i fler poster än ovan statuerade exempel.

Sammanfattning

  • En transaktion är en slags affärshändelse som oftast omfattar ett utbyte av varor eller tjänster mellan två parter
  • En transaktion sker när pengar förs över från ett konto till ett annat, oavsett det är mellan företag till företag, privatperson till företag, privatperson till privatperson eller företag till privatperson
  • Alla transaktioner ska bokföras dubbelt, i det som kallas debet och kredit
  • I samband med en försäljning bokförs även delar av en transaktion på ett så kallat momskonto
  • Transaktioner brukar delas upp i fyra olika kategorier: produktion, fördelning, finansiella och icke-finansiella
  • I bokföringen ska det finnas verifikat (eller bevis) för varje transaktion som bokförs

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)