Vad menas med räntabiliteten och vad är bra räntabilitet?

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson Ett företags räntabilitet mäts genom dess förmåga att ge avkastning på investerat kapital. Räntabilitet är därmed att anse som ett mått på lönsamhet. Är vinsten, alltså avkastningen, tillfredsställande i förhållande till det investerade kapitalet? Räntabiliteten är ett viktigt nyckeltal Räntabiliteten bör ses som ett viktigt nyckeltal … Continue reading Vad menas med räntabiliteten och vad är bra räntabilitet?