Valutareserv, vad betyder det? – definition och förklaring

Valutareserv är en stat eller lands buffert och tänkta att användas i dåliga tider. En valutareserv brukar bestå av värdepapper i utländska valutor och guld.

En valutareserv är uttryckt på ett annat sätt ett lands tillgångar av utländska betalningsmedel.

Valutareserven används också för att ge kredit åt banker som drabbats av likviditetsproblem i syfte att stabilisera det svenska finansiella systemet.

Den svenska valutareserven består av amerikanska dollar, euros samt en mindre del brittiska pund, australiensiska dollar och kanadensiska dollar.

Valutareserv heter på engelska reserve assets.

Svenska valutareserven

Svenska valutareserven

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?