April 4

Vad är en valutareserv?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

För det mesta klarar länder sina ekonomier rätt bra. Det händer dock att det kommer dåliga tider när exporten och inkomsterna försvinner. Det är då man börjar prata om en valutareserv. Idag ska vi förklara exakt vad en valutareserv är för något så att du kan hänga med i diskussionerna.
 

En reserv av utländsk valuta:

När ett lands ekonomi kraschar behöver man ett alternativt sätt att betala sina räkningar. Ofta kommer detta sätt i form av utländska valutor. Det ger helt enkelt landets regering lite extra att ta av i dåliga tider. Detta låter dem hålla igång skolor och sjukvård som behövs i vårt välfärdssamhälle. Det låter dem också investera pengarna i saker som kommer att dra igång vårt samhälle igen.
 

Vad finns i en valutareserv?

Som vi redan nämnt är det vanligt med utländsk valuta men vad som helst med ett värde kan faktiskt fungera. Det enda som inte fungerar är det egna landets valuta. När du vill använda din valutareserv har landets ekonomi kraschat vilket betyder att den egna valutan inte har något värde. Det är väldigt populärt att använda guld i valutareserven. Guld förlorar aldrig sitt värde.
 

Vad används valutareserven för?

Målet med valutareserven är att kunna få igång landets ekonomi igen. Det är därför vanligt att man till exempel gör ingrepp i valutamarknaden för att försvara landets valuta. Ett annat vanligt användningsområde är för att ge kredit åt banker. Går en bank i konkurs drabbar det miljoner människor vilket i sin tur drabbar hela ekonomin. Regeringen vill därför hålla igång bankerna till varje pris.
Vi har faktiskt ett exempel på när valutareserven användes för att få igång landets ekonomi. När USA drabbades av en finanskris använde dem sin reserv för att dra igång vägbyggen och liknande projekt. Detta gav jobb till tusentals människor som sen använde sina pengar för att handla i butiker vilket ledde till att dem kunde anställa mer människor. Utan sin valutareserv hade USA aldrig tagit sig igenom krisen.
 

Har Sverige en valutareserv?

I princip alla länder i västvärlden har en valutareserv och Sverige är inget undantag. I vår egen valutareserv har vi investerat mycket pengar i euro och amerikanska dollar. Detta är två starka valutor som antagligen inte kommer förlora sitt värde. Vi har inget guld. Över 60% av vår reserv består faktiskt av amerikanska dollar eftersom regering anser att dessa är viktiga om vi behöver starta igång landet igen. Vi har även mindre summor brittiska pund, norska kronor samt danska kronor.
Vår valutareserv är det Riksbanken som tar hand om. Det är även dem som ser över den och bestämmer vad vi bör investera i för framtiden. För att sprida riskerna finns det totalt 7 olika valutor i reserven.
 
Självklart hoppas vi att det kommer dröja innan nästa finanskris men när den väl kommer är du lite mer förbered. Det kommer inte vara enkelt men med en bra valutareserv kan vi ta oss igenom den och ut på andra sidan. Kanske ska även du sprida ut ditt sparande lite? Vi har många artiklar fyllda med tips.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)