Vad menas med valutarisk? – definition och förklaring av valutarisker

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Valutarisk

Valutarisk är valutakursförändringar som påverkar affärsavtal. Valutarisk finns i och med att det mellan den perioden ett affärsavtalet upprättas, till att betalning genomförs kan ske skiftningar i valutakurser.
Valutarisk på engelska betyder currency risk.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.