Valutarisk, vad är det? – definition och förklaring

Valutarisk är valutakursförändringar som påverkar affärsavtal. Valutarisk finns i och med att det mellan den perioden ett affärsavtalet upprättas, till att betalning genomförs kan ske skiftningar i valutakurser.

Valutarisk på engelska betyder currency risk.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.