April 4

Värdepappersfond, vad är det? – förklaring av Värdepappersfonder

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Värdepappersfond

Värdepappersfond är en fond som består av aktier, obligationer, fondpapper eller andra värdepapper.

En värdepappersfond är en fond som enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder följer reglerna i UCITS-direktivet. Värdepappersfonder är alltså de fonder som följer EU:s UCITS-direktiv och som därmed är tillåtna för gränsöverskridande handel. Värdepappersfonder omfattas av Lagen om värdepappersfonder och måste noga följa fastställda placeringsregler.
Värdepappersfond heter på engelska common fund.

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Branschfonder: Definition och förklaring av en bra branschfond

Branschfonder: Definition och förklaring av en bra branschfond

Aktiefonder 2022 – Hur hittar man bäst aktiefond?

Aktiefonder 2022 – Hur hittar man bäst aktiefond?

Räntefonder 2022 – Hur man hittar de bästa räntefonderna? | (Massiv Guide)

Räntefonder 2022 – Hur man hittar de bästa räntefonderna? | (Massiv Guide)

Indexfonder – 30 bästa indexfonderna 2022 | (Svenska och Globala)

Indexfonder – 30 bästa indexfonderna 2022 | (Svenska och Globala)