April 4

Varför är trading så svårt? (Mitt Tips)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Det finns förmodligen ingen lönsam trader som kommer att hävda att trading är lätt. Istället kommer han eller hon troligtvis att säga att trading är en hård och väldigt konkurrensutsatt bransch som kräver konstant arbete om du vill vara kvar i spelet. Så varför är trading så svårt?

Trading är så svårt eftersom det finns så många aspekter i trading du behöver känna till. Några av dessa är mängden vilseledande information där ute, dina egna fördomar och behovet av att ha en bra balans mellan risk och avkastning.

Så, låt oss ta en närmare titt på de olika aspekterna av trading som gör det så svårt, och några tips som du kan använda för att göra din trading enklare!

Anledningen till att trading är så svårt

Trading består av många små element, och alla har sina egenskaper som du behöver veta om för att kunna trada lönsamt på lång sikt. För någon som är ny inför trading, kan det vara svårt att veta vad man ska fokusera på!
Så låt oss ta en titt på några av anledningarna till att trading är så svårt!

Mycket falsk information

Internet är fullt av tradingrådgivning och gurus som predikar hur indikatorer ska användas och vad som ger pengar. Sanningen är att de flesta av dessa råd är direkt skräp och att veta vad som är värt besväret är inte en lätt uppgift!

För att inte bli offer för falsk tradingrådgivning är det viktigt att du lär dig att testa allt i en programvara för backtesting innan du går live! På så sätt kan du avslöja många av de falska tradingråden innan det är för sent!

Du måste vara fördomsfri

Nästan alla som börjar med trading har fördomar och förväntningar. Det kan vara att du förväntar dig en viss avkastning, eller är övertygad om att marknaden beter sig på ett visst sätt.

Oavsett vilka förväntningar du har med din trading, kommer de sannolikt att vara ett hinder snarare än en motivator. Detta beror på att de flesta traders tenderar att försöka ålägga sina synpunkter på marknaden, vilket aldrig kommer att sluta bra. Oavsett din syn på marknaden och dess beteende kommer marknaden aldrig att förändras.

Faktum är att de flesta av de uppgifter du har läst om hittills mest sannolikt är felaktiga och kommer bara att leda till att du behåller föreställningar om hur saker borde fungera! Tradingfältet fylls med falsk och föråldrad information, och det enda sättet att vara 100% säker är att testa själv för att se hur det fungerar!

Du behöver ha en tradingstrategi

Att ha en tradingstrategi som testas för sin robusthet är förmodligen den viktigaste aspekten som finns i trading. Utan det kommer du att misslyckas, även om du lär dig att behärska alla andra aspekter av trading till perfektion.

En tradingstrategi är helt enkelt en uppsättning regler som dikterar när du ska gå in och ut ur en handel, och hur mycket du ska köpa eller sälja av.

radingstrategin ska vara tydligt definierad så att du aldrig behöver tveka om du behöver agera snabbt. Företrädesvis bör det skrivas ner i ett kodningsspråk så att du kan backtesta strategin för att se om den har fungerat historiskt sett eller inte!

Du behöver förstå riskhantering och positionering

Även med den bästa tradingstrategin kan du helt rensa ditt konto om du inte bryr dig tillräckligt om riskhantering och positionering.

Positioneringsstorlek är praxis genom att bestämma storleken på din trading eller satsning, för att maximera avkastningen samtidigt som du håller risken på en acceptabel nivå. Att lära sig att sätta rätt storlek är viktigt. Om du riskerar för mycket riskerar du att spränga ditt konto fullständigt. Och om du tvärtom, riskerar för lite, kommer din avkastning att drabbas.

Att finna en balans mellan avkastning och risk är en av de svåraste uppgifterna som traders står inför. Generellt bör du inte riskera mer än 2% i varje trade. Denna regel gäller emellertid endast på tradingnivå, och du bör ha en annan riskhantering och positioneringsregel som gäller för portföljen i sin helhet. Ett exempel på en sådan regel kan vara att stoppa eller begränsa all tradingaktivitet om kontot sjunker mer än x%.

Du måste vara uthållig och ihärdig

En av de svåraste sakerna med trading är att det tar så mycket tid att lära sig hur man gör! Beroende på om du lär dig att handla själv eller tar en kurs, kan det ta flera år. Och då är det ändå viktigt att komma ihåg att de flesta traders ALDRIG kommer att lyckas.

När du lär dig trading, måste du vara redo att ta många smällar. Mycket av det du försöker med kommer att resultera i återvändsgränder, och du måste bara fortsätta! Så småningom kommer du att hitta det du söker!

Undrar du om det är en bra idé att ta en kurs i trading? Då bör du läsa vår artikel om huruvida det är möjligt att lära sig trading själv!

Du måste utvecklas ständigt

Detta är något som många nybörjare inte har förstått än. Många tror att genom att hitta en strategi innebär att du är klar för resten av din tradingkarriär! Men det är inte alls sant! Marknaderna utvecklas och förändras hela tiden, vilket gör tradingstrategierna föråldrade och får dem att sluta fungera.

Som trader behöver du ständigt kom på nya tradingstrategier för att ersätta de som inte synkroniserar med marknaden. Det finns inget som är en ständig tradingstrategi!

Tips för att göra trading enklare

Nu när vi har gått igenom några av de saker som gör trading så svårt, kan det vara lämpligt att ta snudda vid några saker som gör trading lite lättare för dig!

Gör en tradingplan

Att göra en tradingplan kommer att hjälpa dig mycket med din trading! Du bör inkludera saker som hur mycket du får riskera, vad du ska trada, vad din tradingstrategi är eller vad som helst som är relaterat till din trading. Det är av största vikt att du följer denna plan när du har lagt upp den! Handlingar vid ett infall i stressiga situationer kan bara straffa dig! I trading är konsekvens kung!

För en tradingdagbok

Tradingdagboken är en av de saker som ofta förbises av nya traders. Hur ospännande det än kan låta är tradingdagboken av stort värde för alla traders, eftersom den gör att du kan gå tillbaka och se vad du gjorde bra, och mindre bra. På sikt kommer du att börja se mönster och kunna urskilja vad som håller dig tillbaka!
Tradingdagböcker är ovärderliga när det gäller att utveckla sig som trader!

Ge inte upp!

Den här punkten kanske nödvändigtvis inte gör trading lättare för dig, men den är värd att upprepa igen och igen. Det enda sättet att bli lönsam på som trader är genom hårt arbete. Om någon säger något annat, har de helt enkelt fel!

Riskera lite i början

Som nybörjare gör du misstag, och förmodligen många. Det är viktigt att se till att dessa misstag inte förbrukar allt ditt handelskapital.
Börja på ett simulerat konto, och när du väl är redo kan du fortsätta att handla för en mindre summa pengar!

Sammanfattning

Även om många tradingmarknadsförare vill att du ska tro att trading är lätt, så är det inte så. Trading kräver att du lär dig många olika färdigheter, som många i sig självt  är svåra att behärska. Kombinera detta med brist på bra information, och det är inte så svårt att förstå varför trading är så svårt!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

RSI-indikator – en variant

RSI-indikator – en variant