Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vet du vad värnskatt är? Om inte får du förklaringen här och nu.
Värnskatt är en form av extra inkomstskatt som alla personer som tjänar mer än en viss summa i årsinkomst måste betala. Värnskatten ligger i skrivande stund på 5% och läggs alltså till den vanliga inkomstskatten.

Lite bakgrundshistoria om värnskatten

Värnskatten antogs 1995 efter det att dåvarande socialdemokratiska regering lagt fram en proposition i syfte att göra en tillfällig höjning för landets höginkomsttagare. Målet var att stärka statens finanser, något som från början skulle ske under en femårsperiod.
Det blev ingen femårsperiod utan värnskatten har istället funnits kvar år efter år. Dock talas det nu, cirka 25 år senare, om att värnskatten ska slopas från och med år 2020. Det skulle i så fall innebära en femprocentig skattelättnad för de omkring 400 000 svenska medborgare som betalar värnskatt.

Gränser för inkomstskatten

Gränserna för hur mycket gemene man ska betala i inkomstskatt ändras i takt med att Sverige byter politiskt styre. Det som däremot förblir oförändrat är att det finns en nedre och en övre gräns för inkomstskatten.
Ett exempel:
2019 var den nedre gränsen 490 700 kronor och den övre gränsen 689 300 kronor. I praktiken betyder det att alla medborgare som hade en årsinkomst motsvarande den undre gränsen eller högre betalade 20% av bruttolönen i inkomstskatt. De som däremot tjänade enligt den övre gränsen eller mer betalade i sin tur 20% i inkomstskatt plus 5% i värnskatt. De sistnämnda beskattades därmed med totalt 25% av bruttolönen.

Så här påverkas svenska staten av skattesänkningar

Det finns ett särskilt diagram som används i sammanhanget och som visar på sambandet mellan olika skattesatser och skatteintäkter. Diagrammet kallas för Lafferkurvan efter den amerikanske ekonomen Arthur Laffer, som kom på ett sätt att påvisa att en skattehöjning inte alltid leder till ökade skatteintäkter.
Detta beror främst på att det är lönsamt för staten att medborgarna tjänar mycket pengar, eftersom mer pengar i lönekuvertet leder till ökade intäkter i form av högre inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. För gemene man är det dock inte lika lönsamt att tjäna mer eftersom vi i Sverige även har någonting som heter marginalskatt.

Vad innebär marginalskatt?

Marginalskatten är en skatt som dras på den sist intjänade kronan. Detta gör att många arbetstagare upplever det som olönsamt att arbeta den där extra timmen eller att skaffa sig en dyr utbildning. Principen ju mer du tjänar desto högre skatt klingar i det avseendet illa i många öron.
Det faktum att man också höjde marginalskatten i samband med att värnskatten infördes medförde att många höginkomsttagare betalar upp till 75% av sin totala årsinkomst i skatt. Något som gjort att Sverige har placerat sig topp tio bland de länder i världen som har högst marginalskatter.

Sammanfattning

Värnskatten är en femprocentig extraskatt som betalas av Sveriges höginkomsttagare. Taket för hur mycket man måste tjäna för att betala värnskatt är en fråga som ofta debatteras. Det taket ändras generellt också i samband med regeringsskifte.
I samband med att värnskatten infördes höjdes marginalskatten – en skatt som dras på den sist intjänade kronan som gör att det knappt är lönt att jobba en extra timme.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar