Vecka 0

 

 

 


Vilken vecka är det nu?

Vilket veckonummer är det idag? Vad är det för vecka nu? Jag glömmer ibland vilken vecka vi befinner oss i. Det är ibland svårt att ha koll på det aktuella veckonumret men på denna sidan visas alltid det aktuella veckonumret. En vecka som kan läggas in din kalender.Om veckor

Vilken vecka det är nu finns alltid tillgängligt här online. Vi har funnits här sedan 2008 och denna sida har haft tiotusentals läsare genom åren.

Definitionen av en vecka

Veckan är ett antal sammanhängande dygn i följd, Det är närmare bestämt 7 stycken dagar och som i vår del i världen startar på en måndag. I vissa delar av världen så startar veckan på en söndag. Vanligtvis så finns det 52 veckor på ett år men ibland kan det faktiskt bli 53 veckor på ett kalenderår. Det beror på hur dygnen ligger runt nyår. Om vecka 52 slutar före den 28 december ja då blir det en extra vecka 53, Denna veckan fortsätter sedan in på det nya året.

Alternativa veckolängder

Veckolängden har inte alltid bestått av sju dagar. Veckor med varierande längd har förekommit under historiens lopp och i olika tideräkningssystem. Till exempel 4 dagar i vissa afrikanska kulturer, 10 dagar i antika Grekland och Egypten, och 8 dagar i romerska riket. Även efter Franska revolutionen diskuterade man införandet av en 10-dagarsvecka, men idén mötte för mycket motstånd för att kunna genomföras.

Niodagarsvecka

Storfurstendömet Litauen använde på 1300-talet en kalender med niodagarsvecka.

Systemet med en vecka bestående av sju dagar har visat sig vara anmärkningsvärt motståndskraftigt och har överlevt andra förändringar i tideräkningssystemet. När man i Europa övergick från den Julianska till den Gregorianska kalendern på 1500- och 1600-talen togs flera dagar bort ur den innevarande månaden, men veckodagarna fick rulla på som vanligt.

Under Franska revolutionen gjordes, som tidigare nämnts, ett kortlivat försök att införa en 10-dagarsvecka genom franska revolutionskalendern. Likaså infördes i Sovjetunionen veckor med annan längd ett par gånger – 5 dagar 1929, och 6 dagar 1932 – men 1940 återgick man till 7 dagar igen. Olika försök att skapa kalendrar där veckan synkroniseras med månaderna och året så att årets dagar alltid infaller på samma veckodag har också gjorts, exempelvis den så kallade Världskalendern.

Sju dagar i varje vecka

Den moderna veckan med 7 veckodagar härstammar ursprungligen från Babylonien eller Egypten, där det fanns religiösa föreställningar om att de sju himlakroppar som kunde ses röra sig över himlen var gudar som härskade över olika dagar och timmar på dygnet. De nuvarande veckodagarna som använder namn och ordning kan direkt härledas ur detta.

Talet sju har därför sannolikt ett mytologiskt/religiöst ursprung eller i föreställningar om olika tals magiska karaktär, snarare än att veckans längd skulle vara en ungefärlig indelning av månaden i fyra delar. Själva ordet vecka är möjligtvis av gotiskt ursprung och har ingen direkt astronomisk koppling.

Om judarna (som dock inte namngav dagarna efter himlakroppar utan bara numrerade dem) övertog 7-dagarsveckan från Babylonien eller redan hade den kan man idag inte säga, men vi vet att judarna använde 7-dagarsveckan under och efter fångenskapen i Babylonien. Den spreds också till andra delar av östra Medelhavet för att till slut börja användas i det romerska riket parallellt med 8-dagarsveckan.

Kristendomens spridning inom det romerska riket medförde också att det uppstod flera varianter på vilken dag som skulle ägnas åt religiöst firande, och år 321 utfärdade därför kejsar Konstantin den store ett dekret om att veckan skulle bestå av 7 dagar med namn efter de 7 himlakropparna (gudarna): solen, månen, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus och Saturnus, och att dess första dag skulle vara solens dag, söndag, reserverad för religiöst firande för alla trosriktningar inom romerska riket. Detta blev därefter det vedertagna förhållandet ända fram till våra dagar.

Vecka nu

Veckans början – Vecka nu

Att söndag var veckans första dag framgår exempelvis av tyskans namn för onsdag: Mittwoch, ‘midvecko(dag)’. I vissa länder, exempelvis USA och Japan, räknas fortfarande söndag allmänt som veckans första dag, medan vissa svenska almanacksförlag på 1960-talet började tillverka veckoalmanackor med lördag och söndag som ett sammanhängande veckoslut (engelska: weekend). Internationell standard för veckonumrering och måndag som veckans första dag infördes i och med ISO 2711 (1 januari 1973); ISO 2711 ersattes 1988 av den utökade standarden ISO 8601. I bland annat Sverige innebar ISO 2711 att kalendrarna kom att standardiseras därefter.

Inom judendomen fortsatte man, trots Konstantins dekret, att fira sabbat på den 7:e dagen, och gör det än idag. När islam senare uppstod kom muslimernas religiösa veckodag att bli fredag, och man räknar här lördagen som första dagen i veckan.

Namnget

Den babyloniska/persiska veckan spred sig även till andra delar av Asien, exempelvis till Indien, Tibet och Burma, och även så långt som till Japan. I Japan har man i åtminstone tusen år använt en kalender där veckodagarna är kopplade till samma himlakroppar och i samma ordning som den västerländska. I Kina har sen åtminstone 800-talet förekommit ett liknande system, även om 7-dagarsveckan inte fick någon allomfattande betydelse förrän i modern tid. I dagens Kina har dock systemet med att veckodagarna namnges efter planeter ersatts med ett system där de helt enkelt numreras från ett till sju.

Sjudagarsveckan anammades också redan under tiden före kristianisering av germanerna som bytte ut de romerska gudarna mot asagudar med liknande egenskaper: Mars mot Tyr, Merkurius mot Oden, Jupiter mot Tor, och Venus mot Frigg/Frej eller Freja. De andra dagarna helgades till solen, månen och lustigt nog badet.

Veckonummer

Datum i januari Effekt
Ti On To Fr Veckonummer Veckan knyts till år
1 2 3 4 5 6 7 1 Nya året
1 2 3 4 5 6 1 Nya året
1 2 3 4 5 1 Nya året
1 2 3 4 1 Nya året
1 2 3 53 Förra året
1 2 52 normalår
och 53 skottår
Förra året
1 52 Förra året

 

Vi använder cookies för att visa vår webbsida. Vecka nu | Vilken vecka är det idag?

vill du lära dig mer?

Fler Artiklar Nedan

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Läs Mer
Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Läs Mer
Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

En daytraders lön? – Vad tjänar man på en dag? | Hur mycket tjänar man på daytrading?

Läs Mer
En daytraders lön? – Vad tjänar man på en dag? | Hur mycket tjänar man på daytrading?

Blanka OMX index – strategi

Läs Mer
Blanka OMX index – strategi