Verksamhetsberättelse, vad är det? – Förklaring och definition

Verksamhetsberättelse är en kort summering av föreningens aktiviteter under det gångna året.

Verksamhetsberättelsem skall tillsammans med bokslut granskas vid revision mot verksamhetsplanen för den gångna perioden.

Verksamhetsberättelse kallaspå engelska annual report.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.