Verksamhetsberättelse, vad är det? – Förklaring av verksamhetsberättelser

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse är en kort summering av föreningens aktiviteter under det gångna året.
Verksamhetsberättelsen skall tillsammans med bokslut granskas vid revision mot verksamhetsplanen för den gångna perioden.
Verksamhetsberättelse kallas på engelska annual report.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.