sveriges största flygplatser

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

I listan nedan presenteras de 10 största flygplatserna i Sverige, sett till de flygplatser som bedriver passagerartrafik. Flera av dem drivs av Swedavia och de flesta har haft en positiv passagerarutveckling de senaste åren. Skellefteå flygplats hamnar på en tionde plats och Stockholm-Arlanda på en hedrande första plats. Rankingen är gjord utifrån antal passagerare per år.

Sveriges 10 största flygplatser – listan

I listan nedan presenteras Sveriges 10 största flygplatser,

10. Skellefteå flygplats

Sveriges största flygplatser - Skellefteå flygplats
Antal passagerare per år: cirka 400 000
Totalt antal utrikesresenärer 2019: 18 876
Totalt antal inrikesresenärer 2019: 221 974

9. Visby flygplats

Sveriges största flygplatser - Visby flygplats
Antal passagerare per år: cirka 490 000
Totalt antal utrikesresenärer 2019: 12 731
Totalt antal inrikesresenärer 2019: 377 602

8. Åre-Östersund flygplats

Sveriges största flygplatser - Åre-Östersund flygplats
Antal passagerare per år: cirka 500 000
Totalt antal utrikesresenärer 2019: 27 714
Totalt antal inrikesresenärer 2019: 377 070

7.  Umeå flygplats

Sveriges största flygplatser - Umeå flygplats
Antal passagerare per år: cirka 1 miljon
Totalt antal utrikesresenärer 2019: 69 670
Totalt antal inrikesresenärer 2019: 729 810

6. Luleå flygplats

Sveriges största flygplatser - Luleå flygplats
Antal passagerare per år: cirka 1,2 miljoner
Totalt antal utrikesresenärer 2019: 83 101
Totalt antal inrikesresenärer 2019: 895 358

5. Skavsta flygplats, Stockholm

Sveriges största flygplatser - Skavsta flygplats, Stockholm nyköping

Antal passagerare per år: cirka 2 miljoner
Totalt antal utrikesresenärer 2019: 1 983 874
Totalt antal inrikesresenärer 2019: 792

4. Malmö flygplats

Sveriges största flygplatser - Malmö flygplats

Antal passagerare per år: cirka 2,2 miljoner
Totalt antal utrikesresenärer 2019: 807 442
Totalt antal inrikesresenärer 2019: 874 342

3. Bromma flygplats, Stockholm

Sveriges största flygplatser - Bromma Flygplats Stockholm
Antal passagerare per år: cirka 2,5 miljoner
Totalt antal utrikesresenärer 2019: 301 088
Totalt antal inrikesresenärer 2019: 1 676 117

2. Landvetter flygplats, Göteborg

Sveriges största flygplatser - Landvetter Flygplats Göteborg

Antal passagerare per år: cirka 6,7 miljoner
Totalt antal utrikesresenärer 2019: 4 706 958
Totalt antal inrikesresenärer 2019: 1 019 235

1. Arlanda flygplats, Stockholm

Sveriges största flygplatser - Arlanda flygplats, Stockholm
Antal passagerare per år: cirka 26 miljoner
Totalt antal utrikesresenärer 2019: 17 884 215
Totalt antal inrikes resenärer 2019: 4 069 562

Regeringen och Sveriges flygplatser

2009 beslutade Sveriges regering att sex stycken då statliga flygplatser skulle säljas ut till respektive kommuner. Därmed såldes Jönköpings, Skellefteås och Karlstads flygplatser året därpå, och ytterligare ett år senare, alltså 2011, såldes Ängelholms flygplats och Örnsköldsviks flygplats.
Regeringens beslut om att sälja ett antal flygplatser grundar sig på en önskan om kunna erbjuda ett nationellt basutbud. Det grundar sig också i en önskan om att kunna erbjuda rimliga restider från flera olika platser i Sverige. De flygplatser som i dagsläget inte ägs av en regional aktör ägs och drivs av det statliga flygföretaget Swedavia.

Dessa flygplatser ägs och drivs av Swedavia

Stockholm – Arlanda
Stockholm – Bromma
Göteborg – Landvetter
Malmö Airport (Sturup)
Luleå – Kallax
Umeå Airport
Åre – Östersund
Visby flygplats
Kiruna flygplats
Ronneby Airport

Flygplatser som saknar reguljär passagerartrafik

Det finns också ett antal svenska flygplatser, eller flygfält, som helt saknar reguljär passagerartrafik. Faktum är att de är över hundra till antalet och de ligger utspridda över hela landet. Exempel på flygfält som saknar passagerarflyg är bland andra Borglanda flygfält i Borgholm, Eskilstuna/Ekeby flygfält i Eskilstuna, Morup flygfält i Falkenberg, Myran/Härnösand flygfält i Härnösand och Forsnäset flygfält i Ljusdal.

Statistik ifrån Transportstyrelsen

Flygplatserna som presenteras i listan över Sveriges 10 största flygplatser, presenteras med siffror som visar det totala antalet utrikes- och inrikesresenärer som reste till eller från respektive flygplats under 2019. Dessa siffror är hämtade ifrån Transportstyrelsen, som bland annat har i uppgift att sammanställa och redovisa, statistik som gäller alla svenska flygplatser som bedriver charter- och linjetrafik.
Transportstyrelsen för inte enbart statistik över antal passagerare utan även för start och landning, frakt- och postavgångar med mera. Så för den som är intresserad av flygstatistik är Transportstyrelsens hemsida rena himmelriket!

Sammanfattning

I listan över Sveriges 10 största flygplatser, sett till antal passagerare per år, ligger Skellefteå flygplats som nummer tio och Stockholm-Arlanda som nummer ett med omkring 400 000 respektive 26 000 000 passagerare årligen. Det är med andra ord en ganska stor skillnad mellan plats tio och plats ett!
Att Stockholm har Sveriges största flygplats är föga förvånande, och förutom att Arlanda ligger första på listan finns även Bromma och Skavsta med på samma lista.
Listan över Sveriges 10 största flygplatser redovisas dessutom med aktuella siffror för det totala antalet inrikes- och utrikesresenärer för året 2019. Statistiken kommer ifrån TransportstyrelsenTransportstyrelsen, vars uppgift är att samla och redovisa statistisk över flygtrafiken I Sverige.

Vet du vilka som är Nordens 10 största flygplatser?

Följ Oss På Twitter