January 1

Vilken faktor är den bästa?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Vilken faktor är den bästa är en komplex fråga som beror på vad man anser är gynnsamma egenskaper hos en faktor. Det finns olika sätt att mäta vad som är bäst och det är viktigt att notera att detta kan variera över tid.

En faktor som ofta nämns när det gäller historisk avkastning är momentum. Det har visat sig prestera bäst över tid, men det är viktigt att notera att det är en riskfylld faktor.

Med hänsyn till riskjusterad avkastning har kvalitet bevisats vara den enskilda faktorn som är mest fördelaktig över tid. Kvalitet har även högst maximal nedgång, vilket är ett annat viktigt mått på hur väl en faktor presterar.

En studie visade att värde har presterat bäst under 2013, momentum under 2015, utdelnings-faktorn under 2016 och kvalitet under 2017.

Detta visar att det inte finns någon enskild faktor som är bäst under alla omständigheter. Istället är en kombination av olika faktorer som är mest fördelaktig över tid.

Valet av faktorer beror även på ens egna investeringsmål. Om man exempelvis är ute efter hög avkastning på kort sikt är momentum ett möjligt val. Om man istället är intresserad av att minska risken kan man titta mer på kvalitet.

Det viktigaste är att förstå vilka faktorer som är viktigast för ens egna investeringsmål och sedan avgöra vilka faktorer som bäst möter dessa behov. Det är då man kan börja titta närmare på vilken faktor som är den bästa.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)