April 4

Vilken var den första aktien på stockholmsbörsen? (Och vilken var den första optionen)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Den första aktien som noterades på Stockholmsbörsen var Stockholms Enskilda Bank (SEB) som noterades den 15 augusti 1856. SEB hade utfärdat aktier till allmänheten och följde följande beslut vid notering: “Avgiften för att notera aktien skall vara 1/10 del av aktiens värde, dock högst 5 kronor per aktie”. Detta var första gången som aktier noterades på Stockholmsbörsen. Före noteringen hade aktien handlas på den så kallade “öppna börsen” som en slags förhandelsplats för aktier. Börsen hade funnits sedan 1808, men det var först 1856 som Stockholms Enskilda Bank listades, vilket innebar att man nu kunde handla med aktier på en reglerad börs.

Vilken var den första optionen som noterades i Sverige?

Den första optionen som noterades i Sverige var en så kallad indexoption på OMXS 30-index som noterades vid Stockholmsbörsen den 17:e april 1986. Indexoptionen gav köparen rätten att köpa eller sälja ett index vid en viss tidpunkt i framtiden, till ett pris som var fastställt vid optionens köptillfälle. Optionen kunde därefter handlas på Stockholmsbörsen och var den första optionen som någonsin noterades i Sverige.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?