Vilket sparkonto har högst ränta?

Det enklaste om du vill hitta vilket sparkonto som har högst ränta är att använda en jämförelsetjänst som denna för sparkonton.

Hur placerar jag mina pengar på bästa sätt och hur gör jag för att få så bra avkastning som möjligt på mitt sparkonto? Alltså – hur gör jag för att hitta de sparkonton som erbjuder högst ränta?

Detta är vanliga frågor som gärna uppstår när man pratar om sparkonton och räntor. Istället för att helt fokusera på att hitta ett sparkonto med hög ränta är det bra att fundera på när och vad pengarna ska användas till. Tid är nämligen den enskilt mest avgörande faktorn för vilken typ av sparkonto du bör öppna.  

 

Jämför sparkonton hos Sveriges banker och kreditinstitut gratis!

 


 

 

Varför är tid viktigt?

Om du investerar en del av dina pengar i exempelvis aktier på börsen ena dagen, bör du inte sälja dem dagen därpå bara för att sjunkit i värde. Inte heller dag två eller tre, utan det gäller att tålamod för att låta ”pengarna jobba ifred”. Oftast stiger värdet med tiden, och först då bör du se över en eventuell försäljning alt. en omplacering av pengarna.  

Tid är också viktigt på så vis att ett långsiktigt sparande skiljer sig från ett kortsiktigt sparande. Det är därmed viktigt att veta när, var och hur pengarna ska användas. Ska du öppna ett sparkonto för att spara på lång sikt krävs mer tid och tålamod än om du ska öppna ett sparkonto för ett kortsiktigt sparande.  

Långsiktigt kontra kortsiktigt sparande

För den som är intresserad av att spara pengar på längre sikt är det viktigare att titta på ränteläget än för den som ska spara pengar på kort sikt. Särskilt om pengarna ska användas inom en mycket snar framtid. Långsiktigt sparande är oftast förknippat med sparande till exempelvis en bostadsrätt eller ett fristående hus, samt med återkommande utgifter som skatteinbetalning, hyra, amortering, studielån och liknande.

När du ska välja sparkonto för ett långsiktigt sparande är det därför en bra idé att titta på ränteläget och försöka hitta den långivare som har lägst avgifter och bäst villkor.

Spelar det någon roll hur hög eller låg räntan är?

Svaret är både ja och nej, eftersom det till stor del beror hur stor summa du planerar att sätta in på ditt sparkonto. Om du till exempel har 100 000 kronor som ska sättas in på ett sparkonto med säkert sparande spelar en låg räntesats ingen större roll för avkastningen. Som låg räntesats räknas i detta avseende runt 0,5 – 0,8%.

Om det däremot gäller ett sparkonto som ska generera boränta är det bra att se över räntesatsen, eftersom även en låg ränta kan ge god avkastning över tid. Detta beror till största delen på att bolånet med all sannolikhet är större än sparkapitalet, det vill säga ett högre belopp än exemplet på 100 000 kronor. I detta avseende kan en ränta på 0,5% ge en avkastning på flera tusen kronor om året, till skillnad från tidigare exempel som kanske bara ger en avkastning på några hundralappar om året.

Vanliga frågor om sparkonton och räntor

Vad menas med insättningsgaranti? 

Ett sparkonto kan omfattas av en så kallad statlig insättningsgaranti, vilket i praktiken betyder att de pengar som är insatta på ett sparkonto eller investerade i värdepapper, aktier, fonder och liknande skyddas av banken. Det är ett skydd som garanterar statlig ersättning vid en eventuell konkurs. 

Hur gör en bank för att beräkna räntan?

För det första har vi så kallad fri räntesättning i Sverige, vilket innebär att alla banker kan sätta helt olika räntesatser och därmed tillämpa individuell räntesättning för olika sparkonton. Detta är alltså inget som regleras av några specifika lagar eller regler.

Bankerna beräknar också räntan på olika sätt, vilket gör att den kan skilja sig rejält mellan olika banker, men också mellan olika sparkonton inom en och samma bank. Bankerna rekommenderas att förhålla sig till är Finansinspektionens allmänna råd, där det bland annat står att banken bör informera sina kunder om vilka principer de tillämpar för uträkning av räntan.

Finns det några “oskrivna regler” för sparkonton och räntor?

Det kanske man kan säga, eftersom tid och storleken på sparbeloppet generellt sett spelar en viktig roll för hur hög räntesatsen blir. Tumregeln är att ju större belopp och ju längre bindningstiden är, desto högre blir räntesatsen. Det innebär att så kallade transaktionskonton, som tillåter att du tar ut pengar från ett sparkonto oftare, generellt sett omfattas av lägre ränta.

Hur beräknas bankens utbetalningsränta?

I slutet av varje år läggs årets tillgodogjorda ränta till på ditt sparkonto, vilket gör att saldot ökar på just det sparkontot. Därefter beräknas räntan på det nya totalbeloppet, vilket brukar refereras till som ränta-på-ränta-effekten.

Banken drar normalt sett sedan av 30% preliminärskatt på den tillgodogjorda räntan som redovisningsunderlag till Skatteverket. Kvarstår gör 70% av den ursprungliga räntan, och det är den som slutligen läggs till på låntagarens sparkonto. 

Vad betyder nominell ränta?

Det är den årliga procentsatsen som banken använder för att beräkna räntan.

Måste jag skatta för mina pengar annat än i Sverige?

Bara om du har ansökt om ett sparkonto och samtidigt är skyldig att betala skatt i ett annat land än i Sverige. För att överhuvudtaget kunna öppna ett sparkonto ifrån utlandet krävs dock personlig kontakt med banken samt verifiering av personuppgifter med mera.

Är det lönt att försöka hitta ett sparkonto med låg ränta?

Det är väldigt individuellt, eftersom det till stor del beror på hur viktiga de där extra hundralapparna är. Om du istället för att “jaga” bäst villkor fokuserar på att hitta rätt sparkonto, med villkor som täcker just dina behov, kommer du med all sannolikhet att känna dig nöjd med ditt val av sparkonto i slutändan.

Leave a Reply