Vilket sparkonto ska jag välja?

För att välja rätt sparkonto måste du vara medveten om vilka förutsättningar du har. Tidshorisonten är avgörande för vilket som är det bästa sparkontot. Denna faktor avgör till stor del vilken ränta du kan få från banken. Dessutom är det viktigt att säkerställa att den statliga insättningsgarantin täcker dina pengar. Läs vidare för att få mer kunskap om hur du väljer rätt sparkonto.

Sparkonto Med Insättningsgaranti

Skulle institutet som förvaltar dina besparingar gå i konkurs är det viktigt att de täcks av den statliga insättningsgarantin. Detta garanterar att staten ersätter dig för förluster upp till 950.000SEK. Anledningen till att den statliga insättningsgarantin finns är för att öka tilliten för bankerna. Detta som ett försök att göra bankerna mer robusta vid skakningar i ekonomin. Insättningsgarantin täcker en person per institut.

Tidshorisonten För Sparandet

Beroende på vilken tidshorisont sparandet baseras på kan man som småsparare binda upp sina pengar. Bankerna uppskattar om kunden lovar att de kan använda pengarna under en längre tidsperiod och ger därför högre inlåningsränta. Bankerna tjänar nämligen pengar på de tillgångar deras kunder förvarar på sina bankkonton.

Vilket sparkonto ska jag välja?

Vilket sparkonto ska jag välja?

Bunden Eller Rörlig Ränta?

Baserat på tidshorisonten som gäller för sparandet kan bankkunden välja att binda sina besparingar. Det är en viktig faktor när man fundera på vilket sparkonto som jag skall välja. En bunden ränta är generellt mer fördelaktig, så länge kunden inte har ett behov av att använda besparingarna. Risken i att binda ett lån till en given ränta ligger i förändringar av styrräntan. Om styrräntan går upp tenderar även inlåningsräntan att gå upp. Om ett lån är bundet till en given ränta blir inlåningsräntan relativt sämre. Samma risk finns givetvis vid en inlåning med rörlig ränta. Om styrräntan går ner blir även inlåningsräntan lägre. Men som tumregel gäller att en bunden ränta är högre än en rörlig ränta, särskilt vid lång bindningstid.

Förhandlingskraft Via Sparkontot

Utöver att välja en bank eller ett inlåningsinstitut som ger en hög inlåningsränta och täcks av insättningsgarantin kan en bankkund försöka vara lite strategisk i sina val. Sparkontot kan nämligen användas som förhandlingsmedel för att få en mer fördelaktig ränta vid exempelvis ett bolån. Detta är viktigt att ha i åtanke för att välja rätt sparkonto. När en bank får en förfrågan från en potentiell kund om ett bostadslån överväger de några viktiga faktorer. Bland dessa återfinns sparkontot. Som nämnt ovan tjänar banken pengar på att förvalta ditt sparande. Därför kan du få en lägre ränta vid stora lån genom att flytta ditt sparande till den givna banken.

Är Personlig Service Viktigt?

Ytterligare en viktig aspekt är servicen som erbjuds till kunden. Genom att använda jämförelsetjänster online kan någon som önskar starta ett sparkonto hitta attraktiva räntor. Men många av de aktörer som erbjuder högst ränta saknar kontor och således blir servicen mindre personlig. Om personlig service känns viktig för att välja rätt sparkonto kan konsumenten inte stirra sig blind på inlåningsräntan.

Summering av vilket sparkonto ska jag välja

För att välja rätt sparkonto måste man bestämma om man vill ha bunden eller rörlig ränta. Detta beror på vilken tidshorisont man har för sitt sparande. Bunden ränta kräver en längre tidshorisont men sparkontot får högre inlåningsränta. Genom att säkerställa att sparkontot täcks av insättningsgarantin är dina pengar statligt försäkrade om banken skulle gå i konkurs.