June 3

Vin eller Aktier: Vad är bäst att investera i?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Året har varit hemskt för både aktier och obligationer, då Federal Reserve har skapat kaos på finansmarknaderna för att bekämpa den högsta inflationen på decennier. Riskerna ökar nu att Fed:s för hårda penningpolitik kan orsaka en hård landing 2023. De flesta tillgångsslag har blivit nedklubbade, medan ett har undgått slaget: investeringsgradigt vin.

Investerbart vin anses vara en “alternativ tillgång” av välbeställda investerare. Finvin förbättras med tiden på grund av att det bara finns en begränsad mängd investeringsvin som produceras varje år, eller vintage, som måste möta den växande globala efterfrågan. Trots att riskparitetsinvesterare är mycket i minus, och Reddit-traders på meme-aktier och krypto-ungdomar har raserats, sitter välbeställda personer som har investeringar i finvin tillbaka utan stress eftersom de förväntas få positiva avkastningar för året. Thomas fortsatte: “Vi såg en liknande sak under börskraschen under dot-com-bubblan och under finanskrisen 2008. Det visar att man ibland måste vara lite mer kreativ för att hitta defensiva tillgångar (under ett år där traditionella säkra haven-tillgångar har besvikit, t.ex. guldet har i stort sett varit oförändrat under året och obligationerna har gått ner med tvåsiffrigt).”

Vin eller Aktier

Många människor kanske inte är medvetna om att vid ekonomiska nedgångar, när långivningstandarderna skärps, använder välbeställda personer sina vinsamlingar, dyr konst och klassiska bilar som säkerhet för lån, medan banker vägrar låna ut pengar till vanliga människor.

FAQ

Q: Vilket alternativ ger en högre långsiktig avkastning?
A: Vin har historiskt sett högre långsiktiga avkastningar än aktier. (se diagram)

Q: Vilket alternativ ger en bättre risk/belöningsprofil?
A: Aktier har en lägre risk/belöningsprofil än vin, eftersom de har större potential för högre avkastningar men också större potentiell förlust.

Q: Är det lättare att kontrollera risken med vin eller aktier?
A: Det är lättare att kontrollera risken med aktier, eftersom man kan diversifiera portföljen och använda avancerade investeringsstrategier. Vininvesteringar är mer begränsade och beroende av olika marknadsfaktorer.

Q: Vilket alternativ är bättre att skydda mot inflation?
A: Aktier har bättre potential att skydda mot inflation än vin, eftersom de är direkt kopplade till det allmänna ekonomiska tillståndet. Vinpriser är mer beroende av andra faktorer som tillgång och efterfrågan.

Q: Vilket är bättre att använda som investering för att komplettera pensionssparande?
A: Aktier är oftast det bästa alternativet för att komplettera pensionssparande, eftersom de har högre avkastning och större potential för kapitaltillväxt.

Q: Vilket alternativ är bättre att investera i för att säkra framtida inkomster?
A: Aktier är det bästa sättet att säkra framtida inkomster, eftersom de har större potential för kapitaltillväxt och högre avkastning. Vininvesteringar har också potential för högre avkastning, men det är inte så lätt att förutse marknadsförhållanden som kan påverka priset.

Q: Vilket alternativ har bättre korrelationsmönster med andra investeringar?
A: Aktier har bättre korrelationsmönster med andra investeringar än vin, eftersom de har en större potential för kapitaltillväxt och är mer korrelerade till det allmänna ekonomiska tillståndet.

Q: Vilket alternativ har bättre potentiella avkastningar?
A: Aktier har högre potentiella avkastningar än vininvesteringar, eftersom de har större potential för kapitaltillväxt och är mer korrelerade till det allmänna ekonomiska tillståndet.

Q: Vilket alternativ har lägre kostnader?
A: Vininvesteringar har lägre kostnader än aktier, eftersom de inte har samma kostnader för handel och andra avgifter.

Q: Vilket alternativ har bättre långsiktig kapitaltillväxt?
A: Aktier har historiskt sett bättre långsiktig kapitaltillväxt än vininvesteringar, eftersom de har högre avkastning och större potential för kapitaltillväxt.

 

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj