April 4

Vinst, vad betyder det? – En förklaring och definition av vinster

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vinst är det som blir kvar av intäkterna i en affärsrörelse eller en specifik affär efter det att alla kostnader har dragits av. En vinst kan vara något man får genom att vinna på en lott, en match, en tävling eller en försäljning av aktier.

Att gå med vinst

 I affärssammanhang pratar man även ofta om att ”gå med vinst”. I detta avseende ses det oftast som något positivt, som företagare strävar man ständigt efter att gå med vinst.

Ett företag som inte är vinstdrivande anses inte vara lönsamt, åtminstone inte ekonomiskt. Och är ett företag olönsamt ekonomiskt riskerar det att gå i konkurs. Därför är det oerhört viktigt att hitta en produkt, vara eller tjänst som är lönsam, både på kort och lång sikt.

 

Hur gör man för att gå med vinst?

Som företagare måste man analysera såväl möjligheter som risker, och fråga sig vad som krävs för att det egna företaget ska kunna gå med vinst. Att ha relevanta verktyg för att göra en ordentlig marknads- och konkurrensanalys är A och O, men framförallt krävs det mycket egen vilja och ett stort intresse för att göra jobbet som lägger grunden för företagets framtid.

Synonym till ordet vinst

Synonymer till ordet vinst är förtjänst, överskott, avans, profit. Motsatsen till detta ord och betydelse är underskott och förlust.

Räkna ut skatt i samband med vinst

Ponera att du har sålt en bostad och gått med vinst. Då måste du betala så kallas vinstskatt, men hur gör man för att räkna ut hur mycket skatt att betala på sin vinst?
Först och främst måste man räkna ut resultatet och det görs enklast med hjälp av Skatteverkets onlinetjänster. Beroende på vilken typ av bostad man sålt ska resultatet räknas ut enligt särskilda anvisningar, och detta kan man få hjälp med via Skatteverkets hemsida. Det finns andra svenska tjänster online också som man kan använda för detta bland annat.

Exempel på olika typer av bostadsförsäljning

  • Småhus, bostadsrätt och tomtmark
  • Ägarlägenhet, andel i oäkta bostadsrättsförening eller oäkta bostadsföretag

Ideella föreningar och ekonomiska föreningar

En ideell förening drivs inte i syfte att vara vinstdrivande, men den drivs inte heller för att gå med förlust. En ekonomisk förening kan däremot vara till fördel för sina medlemmar rent ekonomiskt sett, och i ett aktiebolag kan den eventuella vinsten tar tillvara genom återinvestering, vinstutdelning, aktieutdelning och så vidare.

Sammanfattning – Vinst

Vinst i förhållande till förluster är ett begrepp som betecknar den förtjänst som blir kvar efter det att intäkterna minus kostnaderna räknats ut. Om resultatet blir positivt räknas det som vinst, men blir det negativt räknas det som förlust.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)