vix index

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

VIX index

VIX är ett index som mäter volatilitet. Ett så kallat volatilitetsindex. VIX index är egentligen symbolen för Chicago Board of Options Exchange (CBOE) Market Volatility Index och mäter volatiliteten på optioner som har S&P 500-indexet som underliggande tillgång.

VIX REALTIDSKURSER

Här hittar du VIX i:

VIX i Realtid

 


Vad är då VIX?

Vad är då VIX? Indexet mäter volatilitet och kallas ibland för “fear index”. Detta beror på att ett högt värde oftast är ett resultat av hög volatilitet som uppkommit pga stora svängningar på börsen och i de flesta fall börsnedgångar.

Tolkning av olika nivåer

Höga nivåer innebär att traders ser stor risk att marknaden kommer röra sig mycket och detta skapar osäkerhet.
Låga nivåer innebär att investerarna tror att marknaden kommer röra sig väldigt lite. Osäkerheten och rädslan bland investerarna är nästintill obefintlig. I samband med uppåtgående trender på marknaden går VIX index ofta ner.
Ett annat men mer effektivt sätt att använda det på är i relativa termer och inte i absoluta tal. Istället för att titta på nivån så tittar du på hur nivån idag är i förhållande till sitt medelvärde eller liknande. På detta sätt kommer du få en mer effektiv och sanningsenlig mätning av indexet.

VIX index i Sverige – OMX30

I Sverige finns en svensk motsvarighet till VIX index. Volatilitetsindex på Börsstatistik mäter volatiliteten på aktierna som ingår i OMXS30-indexet.

Går det att handla VIX indexet?

Man kan handla indexet på många olika sätt idag. Här är några:

Vissa produkter kan också drabbas av så kallad contango om den underliggande tillgången är en termin.
vix

Andra volatilitetsindex?

Det finns mängder med olika index liknande VIX som mäter volatilitet på olika marknader. Här är några:

  • VXN som mäter Nasdaq 100-indexet
  • RVX som mäter Russell 2000
  • VXD som mäter Dow Jones Industrial Average Index
  • OVX som mäter olja
  • GVX som mäter Guld
  • VXO som mäter SP100 och som också är originalet
  • VXAPL som mäter Apple
  • VXGOG som mäter Google

VIX index och tradingstrategier?

Det finns en mängd användningsområden för VIX index om man designar tradingstrategier. Du kan använda den till din swingtrading och köpa aktieindex när VIX index i relativa termer är lågt och sälja när den är hög. Ett enkelt 5- eller 10 dagarsmedelvärde kommer man långt med här. Du kan även applicera en RSI-indikator på VIX index och istället använda svängningarna på den för att tajma köp i aktieindex eller börsaktier.
Riktningen mer långsiktigt kan användas för att förutspå längre trender. Även här kan man titta på medelvärden med längre tidsperspektiv. Titta exempelvis på hur aktieindex har gått om du VIX har gått ner 6 eller 7 dagar i sträck. Det finns många liknande exempel man kan göra.

Daytrading VIX index

Inom daytrading kan man titta på mer extrema rörelser. Vad händer på kort sikt om den går upp eller ned mycket en dag. Vad händer om aktieindex stänger upp och även VIX gör det? Detta är ovanligt då de brukar gå åt motsatt håll. Går dom åt samma håll brukar det signalera att något ä på väg att hända.
Jämför 2 olika volatilitets index mot varandra. Testa VIX och VXO som ett ratio. Varför inte testa VIX och VXN som ett ratio.

Backwardation

Backwardation brukar ge en hel del rörelse också. Här är en favoritsida som jag har för detta ändamål. VIX Central kallas den.
En annan idé som är värd att testa är om du har längre perioder av låg volatilitet. Vad händer efter det? Volatilitet går i cykler och dessa kan vara värda att försöka tajma.
Jag har jobbat med Volatilitetsindex i snart 20 år och tycker fortfarande att volatilitets index är spännande. Det jag beskriver ovan är några av de observationer som jag gjort genom åren. Hör gärna av dig till mig om du vill diskutera volatilitet. Love it!

Hur fungerar volatilitetsindexet?

Här är en bra video som förklarar vad volatilitets indexet är och hur det fungerar.

Kursdiagram

Här hittar du ett VIX index chart.

ETF’er

Det finns även ETFér med VIX som underliggande. Här är en lista på några av de största.

Terminer

Det finns även en termin som baseras på volatilitets indexet. På engelska säger man futures. Denna termin är något som jag personligen handlar med i min algotrading och robothandel.

Övrigt

Volatilitetsindexet för s&p 500 hittar du här.

Följ Oss På Twitter