October 1

XACT Bull, vad är det? – en guide och förklaring till XACT Bull

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

XACT Bull

XACT Bull
XACT Bull

XACT Bull är en ETF eller så kallad börshandlad fond som det också heter. XACT Bull är en ETF som använder indexet OMXS30GI som underliggande. Det innebär att XACT Bull har som målsättning att dagligen ge en avkastning på 1.5 gånger utvecklingen i OMXS30GI-indexet. Detta innebär att XACT Bull använder en hävstång på 1,5 för att uppnå 150% av den dagliga avkastningen.

Vad har XACT Bull för förvaltningsavgift?

XACT Bull har en förvaltningsavgift på 0,6%.

Vad innebär hävstången i XACT Bull?

Hävstången innebär att om underliggande index OMX30 går upp med 1 procent så är målsättningen för XACT Bull att gå upp med 1,5%.

Vad är en ETF och vad är en börshandlad fond?

En ETF är egentligen inget annat än en vanlig fond som handlas på börsen som en vanlig aktie. Du kan alltså köpa fonder på samma börs som du handlar aktier på. XACT Bull marknadsförs av XACT som är ett varumärke som koncentrerar sig på ETFér och börshandlade fonder. Det finns en rad olika ETFér med olika inriktning att välja bland. I nedan bild ser du de som finns att välja bland i skrivande stund.

Vad har XACT Bull för underliggande värdepapper?

XACT Bull använder terminskontraktet för OMX30 som underliggande. Varje dag så ombalanseras fonden mellan likvida medel och terminskontrakt för att kunna ha en fortsatt exponering med 150% mot OMX30.
Vill du läsa mer om hur XACT Bull fungerar så rekommenderar jag dig att läsa mer på deras hemsida här.

Vad är skillnaden mellan XACT Bull och XACT Bull2?

Skillnaden mellan de båda ETFérna är att XACT Bull har en exponering med 150% mot OMX30 och XACT Bull2 en exponering med 200% mot OMX30.

XACT Bull2
XACT Bull2.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)