XACT Obligation är en börshandlad fond och ETF som ger tillgång till den svenska bostadsobligationer och svenska statsobligationer. Även obligationer utgivna av kommuner förekommer. 

XACT Obligationen är en ETF som efterliknar utvecklingen av svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer. Alla XACT Obligationer är med s k Benchmark-status.

Räntefonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index och är lämplig om du söker en bred obligationsexponering.

Förvaltningsavgiften ligger på 0,1%.

Leave a Reply