preferensaktier

Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Jag fick en fråga häromdagen på mail om preferensaktier.

Frågan löd om det är svårt att sälja preferensaktier?

Svaret på den frågan är nej, inte nödvändigtvis. I och med att preferensaktier handlas på börsen som andra noterade aktier så är det ingen skillnad och det finns ingen extra svårighet i detta. Däremot så kan det vara så att en del preferensaktier har låg likviditet och därmed vara svåra att sälja. Det är låg omsättning i aktien och det finns inte många köpare. Men det gäller inte alla preffar utan bara en del. Så för dessa skulle det kunna anses vara svårt att sälja.

Missa inte vår stora artikel om preferensaktier.

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier är aktier som vid aktieutdelning eller likvidation har företrädesrätt framför vanliga aktier såsom stamaktier. Preferensaktier beskrivs ibland som en blandning mellan obligation och aktier. Preferensaktier ger fast utdelning. Dem ger företräde till utdelning före stamaktier. Dem ger inte rätt till högre utdelning än fastställd aktieutdelning. Preferensaktier ökar ej skuldsättningen i företaget. Många skaffar preffar i bolaget för att ge större flexibilitet vid betalning jämfört med lån.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter