February 11

Är preferensaktier svåra att sälja?

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Jag fick en fråga häromdagen på mail om preferensaktier.

Frågan löd om det är svårt att sälja preferensaktier?

Svaret på den frågan är nej, inte nödvändigtvis. I och med att preferensaktier handlas på börsen som andra noterade aktier så är det ingen skillnad och det finns ingen extra svårighet i detta. Däremot så kan det vara så att en del preferensaktier har låg likviditet och därmed vara svåra att sälja. Det är låg omsättning i aktien och det finns inte många köpare. Men det gäller inte alla preffar utan bara en del. Så för dessa skulle det kunna anses vara svårt att sälja.

Missa inte vår stora artikel om preferensaktier.

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier är aktier som vid aktieutdelning eller likvidation har företrädesrätt framför vanliga aktier såsom stamaktier. Preferensaktier beskrivs ibland som en blandning mellan obligation och aktier. Preferensaktier ger fast utdelning. Dem ger företräde till utdelning före stamaktier. Dem ger inte rätt till högre utdelning än fastställd aktieutdelning. Preferensaktier ökar ej skuldsättningen i företaget. Många skaffar preffar i bolaget för att ge större flexibilitet vid betalning jämfört med lån.

Related Posts

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

ETF? – börshandlad fond | ETFer 2024

ETF? – börshandlad fond | ETFer 2024

Varför går aktier och börsen upp och ner?

Varför går aktier och börsen upp och ner?