Vårt Arkiv med Artiklar om Aktier Och Alla Våra Aktieguider

I denna kategori med artiklar hittar du allting som finns publicerat om aktier. Ett stort område på Samuelssons Rapport där vi har material ända sedan 2008 när vi startade vår verksamhet.

Hur funkar aktier? – Aktierna man ska köpa idag – 2020

Hur funkar aktier? Aktier är ägarandelar i ett företag som är registrerat som aktiebolag. När du äger aktier äger du en del av verksamheten. Alla som har aktier i ett bolag äger tillsammans hela företaget. Det minsta antalet aktier du kan köpa i ett visst företag är en aktie.

Kort om vad en aktie är

 • En aktie är en ägarandel i ett företag.
 • Företag ger ut aktier för att få in mer kapital till verksamheten.
 • För företag är aktier är ett bra alternativ till att låna pengar.
 • När du äger aktier blir du delägare i bolaget.
 • Som aktieägare har du rätt att ta del av företagets framsteg.
 • Du kan tjäna pengar på aktier genom en stigande aktiekurs och genom utdelningar.
 • Även om du bara äger en aktie har du har rätt att gå på bolagstämmor. Där kan du rösta och påverka bolaget.
 • Aktier är ett av de bästa sätten att tjäna pengar på.

Vad är aktier – definition

Aktier, vad är det? Aktier är ägarandelar i aktiebolag. Det är den enklaste definitionen på vad aktier är för något.
Mer exakt kan man säga att aktieandelarna i bolaget motsvarar kapitalinsatserna från aktieägarna. De samlade kapitalinsatserna bildar i sin tur företagets aktiekapital.

Våra Mest Populära Artiklar Om Aktier

Vilka är de mest populära aktierna i Sverige?

Här hittar du populära aktier som svenskar äger mest av. Många kallar dessa folkaktier. Länken leder till Avanzas analyssidor. Ägare är antalet kunder på Avanza som äger aktien. Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för en bra framtida avkastning. Vid investeringar så kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

 Populära aktier
1Investor B115 066
2Hennes & Mauritz B92 012
3Swedbank A91 345
4Volvo B65 765
5Kinnevik B61 665
6Nordea55 456
7Latour B54 347
8Castellum48 222
9Telia47 164
10Axfood44 447
11Ericsson B44 211
12SEB A44 047
13Industrivärden C41 299
14Millicom Int. Cellular SDB39 955
15Investor A38 550
16ICA Gruppen36 656
17SCA B33 025
18Skanska B31 065
19Fingerprint Cards B29 266
20NIBE Industrier28 896
21ABB28 756
22Kindred Group26 959
23Nobina25 645
24AstraZeneca25 656
25Tele2 B24 222
26SolTech Energy Sweden24 121
27Samhällsbyggnadsbo. i Norden B23 998
28Boliden23 788
29Lundbergforetagen B23 498
30Sandvik23 189

 

Alla Våra Artiklar Om Aktier

stock market 2616931 1920 Samuelssons Rapport

XACT Svenska Småbolag

Last Updated on 15 oktober, 2020 by Håkan Samuelsson XACT Svenska Småbolag Xact Svenska Småbolag är en ETF (börshandlad fond) som strävar efter att ge en

Läs mer »

Aktieägarna äger företaget

Du som äger aktier i ett bolag har rätt till företagets tillgångar och resultat efter att fordringsägarna fått sin del.
Med andra ord: Du kan tjäna pengar på att äga aktier i ett företag eftersom du får del av bolagets framgångar, till exempel vinst, expansion och ökad omsättning.
Dessutom har du rätt att gå på aktiebolagets årsstämma och rösta.

Varför finns aktier?

Att det går att tjäna pengar på att köpa aktier är klart. Vi ska strax ge exempel på hur. Men varför ger företag ut aktier till att börja med?

Aktier finns för att få in pengar i företaget

Det kostar pengar att driva företag. Många gånger är ambitionerna för företaget stora. Däremot är det inte alltid de pengar som finns i kassan räcker till för att expandera eller på annat sätt investera i verksamheten på det sätt som ägarna vill.
För att finansiera verksamheten och ha råd med att till exempel gå in på nya marknader, köpa upp andra bolag eller öppna fler butiker behöver företaget ta in nya pengar.
Pengar behövs inte bara för att expandera. Ibland behöver företag ta in pengar för att kunna fortsätta existera. Det är särskilt vanligt bland nystartade företag som ännu inte börjat gå med vinst. Det händer också att företag drabbas av tillfälliga kriser eller problem med likviditeten och därför måste ta in mer pengar.
Här är några anledningar till varför ett företag kan behöva ta in mer pengar:

 • Finansiera en investering
 • Expansion till nya marknader
 • Undvika att gå i konkurs
 • Lösa tillfälliga likviditetsproblem
 • Köpa upp en annan verksamhet
 • Investera i forskning och utveckling

Det finns två sätt att ta in mer kapital i verksamheten:

 • Låna pengar – genom t.ex. banklån eller obligationer
 • Sälja andelar av bolaget – genom aktier (stamaktier eller preferensaktier)

Aktier är med andra ord ett sätt för företag att få in mer pengar till verksamheten. Det är samma principer som gäller oavsett om det handlar om en liten startup eller ett stort multinationellt företag.

Ibland är aktier bättre än lån

Att låna pengar till företaget eller ge ut aktier – vad är bäst? Det finns fördelar och nackdelar med bägge alternativen. För att förstå vad aktier är behöver vi först ta en titt på varför företag ibland väljer att ge ut aktier istället för att låna.
Ett lån innebär att företaget blir skyldig någon pengar. Lån kan t.ex. vara i form av:

 • Banklån
 • Företagslån
 • Lån från ägarna
 • Obligationer
 • Crowdfunding

Anledningar att ge ut aktier istället för att låna pengar

Ett företag kan ha många anledningar till att ge ut aktier för att få in pengar istället för att låna:

 • Lånet ska betalas tillbaks: Gemensamt för alla typer av lån är att de ska betalas tillbaks. Därtill kommer en ränta. Det är en löpande utgift som kräver ett visst kassaflöde. Hur lånet ska betalas tillbaks måste tas med i beräkningarna.
 • Belastad balansräkning och sämre nyckeltal: Alla lån belastar balansräkningen i företaget. Lånet bokförs som en skuld. Det i sin tur innebär att företagets nyckeltal påverkas. Till exempel minskar soliditeten och skuldsättningsgraden ökar.
 • Svårare att få lån i framtiden: När balansräkning och nyckeltal påverkas ändras även företagets möjligheter att få fler lån i framtiden. Dessutom kan kostnaden för lån komma att stiga eftersom kreditvärdigheten minskar. Ett företag med stora skulder ses nämligen som en större risk än ett företag som har låg skuldsättning.
 • Svårt att få lån över huvud taget: Det är också ganska ofta det är svårt att få lån över huvud taget. Banken kanske tycker att risken är för stor i företaget eller så vill man vänta och se bevis på att verksamheten fungerar först. Ibland går det att låna av bank, låneinstitut eller på annat sätt men inte i så stora belopp som företaget egentligen behöver.
 • Stora åtaganden: När ett företag lånar pengar är det skyldigt att se till så att långivarna får tillbaks sina pengar innan ägarna kan få sin del. Får företaget ekonomiska problem ska skulderna betalas av innan ägarna kan dela på eventuella rester av verksamheten.

Endast aktiebolag kan ge ut aktier

När ett företag grundas får man välja hur det ska drivas och ägas. Man väljer företagsform. Vilken företagsform man väljer påverkar bland annat ägarnas ansvar, kapitalkrav hos ägarna, hur beslut fattas, hur beskattning sker och vilka krav som finns på redovisningen.
Aktiebolag är en av flera möjliga företagsformer i Sverige. Förkortningen för aktiebolag är AB. Övriga företagsformer är enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening.

Aktiebolag består av aktier

Det är endast aktiebolag som kan ge ut aktier. Därav namnet. Därför är aktiebolag särskilt lämpade för expanderande verksamheter. Genom att det går att ge ut nya aktier i bolaget kan företaget ta in mer pengar genom att bjuda in nya delägare.
Företagsformen aktiebolag handlar om mer än bara aktier. En annan viktig aspekt av aktiebolag är att ägarna inte riskerar sin egen privata ekonomi genom att vara delägare. Du har som aktieägare med andra ord inga risker utöver risken att förlora de pengar du tänker investera i aktier.

Lättare att locka investerare

Eftersom investerarna inte kan förlora mer än själva insatsen är det mycket lättare att attrahera kapital till verksamheten. Därför är aktiebolag överlägsen alla andra företagsformer i företag med ambition att växa. Nästan alla stora företag är också aktiebolag.

Publikt eller privat aktiebolag

För att ett aktiebolag ska ha rätt att sälja aktier i ett företag till allmänheten måste det vara ett publikt aktiebolag. Publika aktiebolag handlas på börsen eller på någon annan marknadsplats. De privata aktiebolagens aktier får inte handlas öppet.
När man talar om aktier är det ofta börsen man tänker på. Ändå är det bara lite mer än 1 000 av alla aktiebolag som är publika. Antalet privata aktiebolag i Sverige är nästan 400 000 – en smått otrolig siffra.

Krav för publika aktiebolag

Kraven är mycket strängare för publika aktiebolag än för privata. Först och främst måste det stå i aktiebolagets bolagsordning att det är en publik aktie. I bolagsordningen står vilka regler företagets styrelse har att följa. Det är företaget självt som skapar bolagsordningen genom beslut av ägarna på bolagsstämman.
Företagets namn ska återföljas av förkortningen ”publ” som står för publikt i bolagsordningen. Alternativt kan det tydligt framgå av bolagsnamnet att det rör sig om ett publikt aktiebolag.
En annan regel för att en aktie ska kunna handlas publikt är att aktiekapitalet är minst 500 000 kronor. För privata aktiebolag krävs endast 25 000 kronor i aktiekapital.
Publika aktiebolag måste ha en styrelse med minst tre styrelseledamöter. Mer än hälften av dessa ska utses på bolagsstämman. Vidare måste alla publika bolag ha en VD. Det vår inte vara samma person som är VD och styrelseordförande. Publika bolag kan ha en eller flera vice VD. Inte heller vice VD får inneha posten styrelseordförande.
Publika aktie bolag måste alltid ha revisor.

Privat aktiebolag vs publikt aktiebolag

Så här kan vi sammanfatta skillnaden mellan publika och privata aktiebolag:

 Privat bolagPublikt bolag
Kan handlas på börs eller annan marknadsplats?NejJa
Maximalt antal aktieägare200Obegränsat
Krav på aktiekapital25 000 kr500 000 kr
Minst antal styrelseledamöter1 (minst en suppleant måste finnas om antalet styrelseledamöter är mindre än 3)3
Hur utses styrelseledamöter?Av bolagsstämmanMer än hälften utses på bolagsstämman
Måste ha VD?NejJa
VD kan vara styrelseordförande?JaNej
Kan ha vice VD?JaJa
Måste ha revisor?Nej*Ja
Kallelse till bolagsstämmaKallelse skickas ut 4 till 6 veckor innan bolagsstämman.Vilka regler som gäller ska stå i bolagsordningen.

* Revisor krävs i privat aktiebolag om 2 av 3 av följande stämmer för de senaste två räkenskapsåren: 1) mer än 3 anställda, 2) över 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3) omsättning på över 3 miljoner netto.

Delta på årsstämma eller bolagsstämma

Det främsta skälet att äga aktier är för de flesta att tjäna pengar. Men det finns även en annan anledning: att kunna påverka bolaget.
Du kan påverka bolaget på dess årsstämma eller bolagsstämma, det beslutande organet i alla aktiebolag. Årsstämma är aktiebolagets ordinarie årliga bolagsstämma. Ibland utlyser bolag extrautlysta bolagsstämmor under året.
På bolagsstämman eller årsstämman kan exempelvis följande typ av beslut fattas:

 • Godkännande av årsredovisning med revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet för sittande styrelse och VD
 • Vilka som ska sitta i styrelsen (via omval eller nyval)
 • Hur mycket ersättningen till styrelsen ska vara
 • Bonusar och incitamentsprogram för företagsledning och styrelse

Liten chans att påverka

I de flesta stora svenska börsbolag är det stora stiftelser, statliga fonder, fonder, investmentbolag och ägarfamiljer som har en majoritet av aktierna. Det innebär att din chans som småsparare att påverka är mycket begränsad i praktiken.
Trots det är det ofta som majoriteten av de samlade på en bolagsstämma är just småsparare med relativt små aktieposter. Att delta på bolagsstämman är inte bara ett sätt att påverka – det är också ett sätt att hålla sig uppdaterad och känna sig engagerad i verksamheten.
Genom att delta på årsstämmor och bolagsstämmor kan du få en känsla för din investering som gör att du lättare blir långsiktig i ditt sparande i en viss aktie. Självklart kan du även få värdefulla insikter som gör att du beslutar att sluta spara i en viss aktie.

Ägarregistrering

Om du vill delta i årsstämma eller bolagsstämma måste du vara ägarregistrerad i aktiebolaget. Är du det får du kallelse och har rätt att närvara.
Hos vissa banker och nätmäklare (t.ex. Avanza och Nordnet) sker ägarregistrering automatiskt. Det enda du behöver göra är då att bekräfta med bolaget att du tänker närvara. Hos andra måste du begära ägarregistrering för att få rätt att vara med på bolagsstämman.

Ingen rösträtt med aktier i kapitalförsäkring

Tänk på att du endast har rösträtt på aktier som ligger i investeringssparkonto (ISK), aktie- och fonddepå eller IPS. Aktier som ligger i en kapitalförsäkring (KF) ger ingen rösträtt eftersom det är försäkringsbolaget som står som ägare för dessa aktier.

Olika aktieslag

Alla som äger aktier har rösträtt i bolaget. Rösträtten kan dock skilja sig beroende på vilken typ av aktier – aktieslag – du äger. Dessutom kan aktieslaget påverka din rätt till utdelningar.

Aktiebolag kan ha olika aktieslag

Det finns flera olika aktieslag. Det står i bolagsordningen vilka aktieslag som är tillåtna.
Följande uppdelning av aktieslag kan göras:

 • A-aktier eller B-aktier: Olika aktier har olika röstvärde, d.v.s. en aktie kan ge olika antal röster på bolagsstämman.
 • Stamaktier eller preferensaktier: Olika andel i bolagets vinst och tillgångar.
 • Andra aktieslag: Andra egenheter som exempelvis rätten att utse ett särskilt antal styrelseledamöter.

A-aktier eller B-aktier

Du som äger aktier har rösträtt i bolaget. Det innebär att du kan gå på bolagets årsstämma. De allra flesta aktier är så kallade A-aktier. De ger en röst per aktie på bolagsstämman.
När bolag vill ge ut fler aktier för att få in mer kapital utan att ge bort för mycket av ägarmakten kan man ge ut B-aktier. Aktier i denna serie har vanligtvis en tiondel så lite röstvärde som A-aktierna.
Om du köper aktier för att tjäna pengar och inte tänker rösta spelar det inte så stor roll ifall du väljer A-aktier eller B-aktier. Det är samma utdelning och kursen brukar vara snarlik. Ofta är det dock en liten skillnad i kursen. Därför kan en tumregel vara att köpa den aktie som är billigast. Ofta är B-aktien billigare.
Vad är skillnaden mellan A aktier och B aktier? Den främsta skillnaden mellan A aktier och B aktier är att B aktier brukar ha en tiondels röst jämfört med A aktier. B-aktier tenderar att vara mer likvida än A-aktier.

Stamaktier eller preferensaktier

Båda A-aktier och B-aktier är så kallade stamaktier. Ibland står det i aktie bolagets bolagsordning att bolaget även kan ge ut preferensaktier vid sidan av stamaktierna.

Preferensaktier brukar ge företräde till utdelning framför stamaktierna. Utdelningen brukar samtidigt vara fast och det finns ett datum för inlösen av preferensaktier. Vanligtvis är direktavkastningen i preferensaktier mycket högre än i stamaktierna.
Samtidigt är röstvärdet i preferensaktier som regel mycket begränsat jämfört med stamaktierna. Ibland saknar de röstvärde. Denna typ av aktier använder bolag för att få in kapital till verksamheten utan att ge upp så många röster. Till skillnad från B-aktier har preferensaktier ofta en inlösenkurs vilket ger bolagsstämman rätt att köpa tillbaks aktierna till en bestämd kurs. Preferensaktier kan därför ses som tillfälliga aktier.

Andra aktieslag

Det finns även andra aktieslag förutom A-aktier, B-aktier, stamaktier och preferensaktier. Ibland finns aktier med beteckningen C-aktie. D-aktier är en annan typ.
Det finns inga regler för vad C-aktie eller D-aktie innebär utan det är upp till varje enskilt bolag att bestämma och ange i bolagsordningen.

Aktiebolag använder andra aktieslag om man exempelvis vill att vissa aktier ska ge särskild rätt att utse styrelseledamöter. Man kan också skapa olika kombinationer av rättigheter, t.ex. företrädesrätt till utdelning tillsammans med lägre röstvärde men utan datum för inlösen. På så vis kan man skapa en slags blandning mellan exempelvis B-aktier och preferensaktier.

Nyemission är när företag ger ut nya aktier

Om ett företag vill få in pengar till verksamheten genom att ge ut nya aktier genomför man en nyemission.

Hur fungerar en nyemission?

Så här går det till när ett bolag genomför en nyemission:

 1. Förslag: Först skriver aktie bolagets styrelse ett förslag om att göra en nyemission.
 2. Beslut: Nästa steg är att styrelsen eller bolagsstämman beslutar om att företaget ska genomföra nyemissionen eller inte.
 3. Teckningsperiod: Efter att företaget beslutat om nyemission börjar teckningsperioden. Då får befintliga aktieägare och allmänheten veta att är en nyemission på gång.
 4. Anmälan: Den som vill investera aktier i bolaget anmäler sitt intresse.
 5. Tilldelning: När teckningsperioden är över och anmälningarna kommit in tilldelas de nya aktieägarna sina aktier och de nya ägarna betalar för aktierna – BTA. Vad är BTA aktier? BTA står för ”betald tecknad aktie”.
 6. Registrering: Slutligen registrerar aktiebolaget sin kapitalökning hos Bolagsverket och dina BTA bokas om till riktiga stamaktier.

Principen för nyemission är densamma mellan privata och publika aktiebolag. Ibland genomförs en så kallad riktad nyemission. Det innebär att endast en utvald skara med privatpersoner eller företag har rätt att vara med och köpa aktier i nyemissionen.

Hur betalar man för aktier vid nyemission?

Det går att betala med pengar, apportegendom (apportemission) eller genom att kvitta fordringar mot företaget. Styrelsen eller bolagsstämman bestämmer vilka betalningsalternativ som ska erbjudas i samband med nyemission av aktier.
Det absolut vanligaste är att man betalar med pengar via bank eller nätmäklare. Det är ovanligt att allmänheten får vara med vid apportemissioner.

Priset på nyemitterade aktier

Vanligtvis är priset på aktier i samband med nyemission lägre än marknadspriset. Det är för att kunna attrahera nya som investerar i aktiebolaget. Hade priset varit detsamma som marknadspriset hade det varit svårt att få in kapital. Då hade investerarna lika gärna kunnat handla aktier på andrahandsmarknaden.

Nyemission med eller utan företrädesrätt

När styrelsen eller bolagsstämman bestämmer ifall nyemissionen av aktier ska genomföras eller inte finns även ett annat viktigt beslut att fatta. Företaget måste bestämma om nyemissionen ska vara med eller utan företrädesrätt.
Om det är en nyemission med företrädesrätt kallas den för företrädesemission. Det innebär att de nuvarande aktieägarna har företräde att köpa de nyemitterade aktierna. Särskilt i börsnoterade bolag är det vanligt att nyemissionen av aktier är i form av företrädesemission.
Ifall du äger aktier i ett bolag och inte vill att ditt aktieägande ska drabbas av så kallad utspädning behöver du vara med och köpa nya aktier ifall det blir nyemission. Då är det bra med företrädesemission eftersom du då inte riskerar att stå utan nya aktier.
Är du redan aktieägare och det blir nyemission med företrädesrätt får du så kallade teckningsrätter tilldelade. Teckningsrätter förkortas ”TR”. Dessa hamnar på det konto där du har dina aktier. Dessa använder du sedan för att ”tacka ja” till erbjudandet om att delta i nyemissionen.

Handla med teckningsrätter

Teckningsrätter handlas även på den öppna aktiemarknaden precis som vanliga aktier. Det innebär att du kan sälja dina teckningsrätter till marknadspris ifall du inte vill vara med i nyemissionen.
Priset på teckningsrätterna sätts av marknaden och bygger – precis som för aktier – på tillgång och efterfrågan.
Vad är då en teckningsrätt värd? En teckningsrätt är i teorin värd lika mycket som skillnaden mellan beräknat värde per aktie efter nyemission och teckningspriset för de nya aktierna.
I praktiken prissätter marknaden teckningsrätter olika. Det beror bland annat på att marknadspriset för aktien ändras hela tiden. Dessutom påverkar marknadssentimentet utbud och efterfrågan på teckningsrätter på den öppna marknaden, precis som för alla andra värdepapper. Efter att teckningsrätter börjat handlas är det därför inte ovanligt att priset går upp eller ner.

Sälj teckningsrätterna i tid

Om du får teckningsrätter tilldelade och du inte vill delta i nyemissionen är det viktigt att sälja dem innan sista handelsdag. Gör du inte det förfaller teckningsrätterna och blir värdelösa. Då går du miste om det marknadsvärde som du hade kunna sälja dina teckningsrätter för.

Överteckning vid nyemission

Det händer att antalet nya aktier inte räcker till för att täcka efterfrågan i samband med nyemission. Då heter det att nyemissionen blivit övertecknad.
Överteckning kan innebära att vissa som anmält sitt intresse i samband med nyemissionen inte får någon tilldelning alls. Andra gånger kan överteckning innebära att de som anmält sitt intresse blir tilldelade ett mindre antal aktier än vad de anmält sig för.
En övertecknad nyemission är i princip bra eftersom det visar att många vill äga aktien. Om efterfrågan håller i sig kommer det att gynna aktiekursen efter nyemissionen.
Tips: Om du vill maximera dina chanser att bli tilldelad aktier i samband med nyemission kan du öppna konto hos flera olika nätmäklare. Du har nämligen rätt att anmäla ditt intresse en gång hos varje bank eller nätmäklare.
Vi föredrar nätmäklarna Avanza och Nordnet.

Minsta teckningsgräns

Det händer även att företag inte lyckas attrahera tillräckligt med kapital via en nyemission. För att gardera sig mot ett sådant scenario brukar aktiebolag som regel ange en undre (minsta) teckningsgräns för nyemissionen. Denna gräns anger det minsta antal aktier som måste tecknas för att nyemissionen ska gå igenom.

Utspädning av aktier

När ett företag gör en nyemission inträffar något som kallas för utspädning. Det innebär att varje aktie motsvarar en mindre andel av företaget efter nyemissionen. Anledningen är givetvis att antalet aktier i bolaget ökar. Det är fler som ska dela på kakan.
Nuvarande aktieägare kan motverka detta genom att delta i nyemissionen. Då skjuter de till med nytt kapital och får i gengäld nya aktier.

Börsnotering ger tillgång till större kapital

Privata aktiebolag som blir publika överväger ofta att även göra en börsnotering i samband med att de blir publika. På engelska heter börsnotering Initial Public Offering – därav förkortningen IPO som ibland också används på svenska.

Varför börsnoteras aktiebolag?

Det kan finnas många anledningar till varför aktiebolag väljer en notering på börsen. Här är några av de främsta skälen:

 • Tillgång till kapital: Att få aktierna noterade på börsen innebär att företaget får tillgång till en mycket stor marknadsplats. Där finns en mycket större chans att attrahera nytt kapital till bolaget jämfört med att endast använda privata kanaler. Det är lättare att ta in nytt kapital i framtiden genom nyemission.
 • Enklare aktiehandel: Det är enkelt att handla med aktier i bolag som är börsnoterade. Det gäller såväl allmänheten och nuvarande ägare som anställda som har aktier i företaget. Det går att köpa och sälja aktier i alla börsnoterade bolag på banken eller hos nätmäklare som Avanza eller Nordnet.
 • Smidigare ägande: Det är smidigare att äga aktier i börsnoterade bolag eftersom du kan ha dem på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Eftersom många investerare uppskattar möjligheten att ha aktierna i sådana depåer kan det vara en bidragande anledning till varför aktie bolag väljer att börsnoteras.
 • Ägarspridning: Ett börsnoterat bolag får i princip alltid fler ägare än tidigare i samband med börsnoteringen. Ägarspridning kan ha flera fördelar, inte minst att information om bolaget lättare sprids vidare.
 • Större allmän kännedom: I och med att ett aktiebolag blir publikt och börsnoteras ökar allmänhetens kännedom om bolaget. Genast börjar tidningar och webbsajter att skriva om börsnoteringen. I och med att fler får ett intresse i bolaget sprids information mellan människor, på bloggar och i nyheter.
 • Kvalitetsstämpel: För att bli börsnoterat måste aktiebolaget uppfylla ganska många krav. Det ökar transparensen i företaget. Därmed fungerar börsnoteringen som en slags kvalitetsstämpel som kan öka förtroendet för bolaget.
 • Lättare att få lån: Även om börsnotering och nyemission används för att ta in kapital kan ett företag vilja låna pengar av banken också. Då kan det vara gynnsamt att vara börsnoterat eftersom bankens krav många gånger är liknar de krav som börsnoteringen ställer på bolaget.
 • Kunna köpa bolag med aktier: Ett börsnoterat bolag kan lättare köpa upp andra bolag och betala med egna aktier. Det kallas för apportemission. När ett företag gör en apportemission ger det ut nya aktier för att betala ett uppköp med istället för att betala med pengar.
 • Möjlighet till incitamentsprogram: Börsnoterade bolag kan lättare införa incitamentsprogram för sina anställda, t.ex. genom optionsprogram. Därmed kan börsnoterade bolag ha lättare att rekrytera ny personal. Denna typ av incitamentsprogram gör att de anställda känner sig delaktiga i verksamheten eftersom de själva kan tjäna pengar när det går bra för bolaget.

Nackdelar med börsnotering

Även om fördelarna är många med en börsnotering finns även ett antal nackdelar. Här är de främsta:

 • Stora krav: Börsbolag måste uppfylla börsens krav och rättsliga krav för börshandel. Det innebär bland annat ökad transparens.
 • Ökade kostnader: Även om kraven ofta är gynnsamma för aktiebolaget kan det vara en tidskrävande process att anpassa verksamheten. Tid är pengar och ibland behövs även hjälp av externa konsulter för att leva upp till alla krav.
 • Otåliga aktieägare: Börsbolag måste vara noga med att hålla aktieägarna, inklusive mängder med småsparare, informerade. Aktieägarna i börsnoterade bolag har inte sällan ett stort fokus på utvecklingen i närtid. Det gäller då att övertyga aktieägarna om att bolagets långsiktiga strategi är hållbar.
 • Minskad kontroll: När vem som helst kan köpa aktier i verksamheten minskar kontrollen över bolaget. Till och med konkurrenter kan köpa på sig andelar i aktiebolaget och rösta på bolagsstämman.

Därför är det bra att äga aktier

Det finns många skäl att äga aktier men för de flesta aktieägare är anledningen att tjäna pengar. Det finns flera sätt att tjäna pengar på aktier men i princip är det två sätt som är de viktigaste skälen att äga aktier:

 • Prisuppgång: Priset på aktier stiger.
 • Aktieutdelning: Bolaget delar ut en del av vinsten till aktieägarna.

Tips: Läs mer i vår guide om aktier för nybörjare för att lära dig handla med aktier!

Aktier kan stiga i pris

Det pris som man får betala för en aktie på börsen kallas för aktiekurs. Alla börsnoterade aktier har en aktiekurs.
Kursen på en aktie ändras hela tiden. Historiskt sett har aktier varit en mycket god investering. Om vi investerat 10 000 kronor i Stockholmsbörsens största bolag 1984 hade vi haft nästan 200 000 kronor idag bara genom kursstegringar. Därtill kommer en ansenlig mängd utdelningar.
Så här ser utvecklingen ut:

Utveckling för Stockholmsbörsen 1984 – 2020.

Utveckling för Stockholmsbörsen
Tar vi en titt på börserna i USA får vi tillgång till en mycket längre historik. Så här ser aktieindexet Dow Jones Index (DJI) ut för perioden 1915 – 2020. På drygt 100 år har DJI stigit med över 43 600 %!

Dow Jones Index.

Dow Jones Index.

Hur bestäms priset på aktier?

Det är marknaden som sätter priset på aktier. Priserna sätts av utbud och efterfrågan. Hur mycket en aktie kostar beror på hur många som vill köpa aktien för ett visst pris och hur många som vill sälja den på denna prisnivå.
Utbud och efterfrågan på aktier visas i orderdjupet för aktien. Där visas hur mycket och hur många personer är villiga att betala för en aktie. När en aktie byter ägare försvinner den från orderdjupet.
Ibland är det lägsta säljpriset mycket högre än det högsta köppriset. Då sker ingen affär förrän antingen köpare eller säljare ändrar sitt bud eller det dyker upp nya köpare eller säljare.

Priset på aktier ändras hela tiden

Varför ändras priset på aktier? Priset på aktier ändras beroende på hur utbudet och efterfrågan på en viss aktie förändras. När efterfrågan stiger börjar köpare buda högre. Då stiger priset. På motsvarande sätt sjunker priset om det är fler människor som vill sälja aktier jämfört med vad det är som vill köpa på en given prisnivå.
Hur många som vill köpa och sälja aktier och till vilket pris påverkas av en mängd faktorer. Här är några exempel:

 • Förväntningar om vinst, expansion, framsteg eller uppköp
 • Hur mycket vinsten ökar eller minskar
 • Nya produkter eller tjänster som lanseras
 • Höjda eller sänkta utdelningar
 • Rekommendationer från analytiker och banker
 • Konjunkturläget
 • Krissituationer
 • Krig, politik och konflikt
 • Räntan

GAV för aktier

Vad är GAV aktier? GAV är det genomsnittliga anskaffningsvärdet i en aktie. Det pris som du betalat i snitt för att köpa en viss aktie. Priset på aktier ändras hela tiden men GAV visar vad ditt snittpris var under en särskild period.
Genom att räkna ut GAV kan du avgöra hur mycket du tjänat på en viss aktieaffär.
Räkna ut GAV: För att räkna ut GAV tar du summan av kostnaden för alla köp av aktier och dividerar med det totala antalet aktier som du köpt.
Exempel:

 • Du köper 2 aktier för 10 kronor och sedan 3 aktier för 15 kronor i samma bolag.
 • Summan av kostnaden blir då 2 * 10 + 3 * 15 = 65
 • Antalet aktier är 2 + 3 = 5
 • GAV blir därför 65 / 5 = 13. Detta är ditt genomsnittliga inköpspris.

Om du sedan säljer alla aktier när priset stigit till exempelvis 20 kronor är det lätt att räkna ut hur stor vinst du gjort:

 • Vinsten är säljpriset minus GAV gånger antalet aktier, d.v.s.:
 • (20 – 13) * 5 = 35 kronor

GAV kan även användas för att ange det genomsnittliga anskaffningsvärdet i fonder, till exempel aktiefonder.

Bra aktier ger bättre förutsättningar

Vilka aktier ska man köpa? Det finns som sagt en mängd anledningar till varför priset på en aktie stiger eller sjunker. Det är ingen slump. Om man köper aktier ungefär som man spelar på lyckospel har man inte förstått vad aktier är. Om du vill börja med aktier och tjäna pengar på dem på sikt måste du lära dig att hitta bra aktier.
Vilka aktier är bra? Det finns troligtvis lika många tips på bra aktier som det finns aktieanalytiker. Det enkla svaret är: Köp aktier som håller hög kvalitet. Det finns många sätt att avgöra vad som är en bra aktie.
Här är några exempel på hur man kan bedöma kvaliteten i många aktier:

 • Aktiebolag som går med vinst
 • Vinsten ökar över tid
 • Omsättningen stiger
 • Inte allt för mycket skulder
 • Bra ledning som är öppen och tydlig
 • Regelbundna utdelningar som ökar från år till år
 • Tydliga rapporter

Kvalitetsaktier tenderar att stiga i pris med tiden. I takt med att det går allt bättre för bolaget handlas priset på aktien upp av marknaden.

Värdering av aktier

Det är inte bara kvaliteten på aktier som räknas. För att veta om en aktie är köpvärd kan det vara bra att göra en värdering. Genom att analysera en aktievärdering får du svar på frågan hur mycket aktien kostar i förhållande till ett visst mått. En sådan analys kan vara värt att göra många gånger.
Vid en värdering av aktier kan du till exempel jämföra:

 • P/E: Priset i förhållande till vinsten
 • P/S: Priset i förhållande till omsättningen
 • P/B: Priset i förhållande till det bokförda värdet
 • PEG-tal: Priset i förhållande till vinsttillväxten

Utdelningar i aktier

Det är inte bara genom en stigande aktiekurs du kan tjäna pengar på aktier. Att köpa aktier i bolag som delar ut en del av vinsten genom utdelningar är en populär strategi för många investerare, nybörjare och småsparare.
Genom att köpa utdelningsaktier tjänar du inte bara på att kursen stiger. Du får utdelningar varje år som du kan använda till att köpa nya aktier för. Den totala avkastningen – aktiens totalavkastning – blir större.
De flesta svenska utdelande bolag har utdelning en gång om året, vanligtvis på våren. Det finns även många aktier med utdelning på andra tider på året och med utdelning två gånger per år. För aktier i USA och Kanada är det vanligt med utdelning fyra gånger per år.
Stabila utdelningar i bolag kan ofta ses som ett mått på kvalitet. Endast bolag som går med vinst kan ge utdelningar i det långa loppet.

Vilka utdelningsaktier är bra?

Det är dock inte alla utdelande aktiebolag som är bra investeringar. Det är ofta bra att inte jaga högst direktavkastning. Istället kan det vara smart att titta på utdelningshistoriken. Försök hitta aktier med utdelningar varje år. Om utdelningarna tenderar att höjas vart eller vartannat år är det bra.
Leta samtidigt efter aktier som inte delar ut en för stor del av vinsten. Om hela vinsten delas ut har företaget inga pengar kvar att investera i verksamheten. Du kan se hur mycket aktie bolaget delar ut av sin vinst genom att studera utdelningsandelen vilken mäts i procent.

Uppköp – ofta en god affär för aktieägare

Förutom att tjäna pengar på en stigande aktiekurs och utdelningar finns ett tredje sätt att få avkastning: uppköp.
Om ett aktiebolag är på väg att bli uppköpt brukar aktiekursen kunna stiga ganska mycket. Budet brukar vanligtvis ligga en bra bit över marknadspriset. Marknaden brukar reagera med att aktien handlas upp till nivån på budet eller i närheten av det. Som regel är det en bra affär att sälja vid det läget istället för att vänta på inlösen.

Aktiekurs och värdering för privat ägda aktier

Privat ägda aktier har ingen kurs. Givetvis har de ett värde på samma sätt som börsbolagen men de saknar aktiekurs. Därför är det svårare att värdera aktiebolag som inte handlas på börsen eller på andra handelsplattformar.
När det inte finns en aktiekurs går det inte att använda nyckeltal som exempelvis P/E eller P/S för att värdera företaget.
Det är vanligt att man bedömer vinst och omsättning när man värderar privata bolag. Dessa sätts i förhållande till risken. Det går även att titta på vad liknande aktiebolag sålts för, bedöma värdet på framtida vinst, värdera tillgångarna eller det egna kapitalet.

Hur köper man aktier?

Aktier i publika bolag handlas på börsen eller andra marknadsplatser. Där kan du köpa många aktier.
I Sverige finns följande börser:

 • Nasdaq OMX Stockholm
 • NGM Equity

Dessutom finns handelsplatser som:

 • Spotlight Stock Market
 • Inofficiella (beQuoted)

På Stockholmsbörsen finns olika aktielistor beroende på bolagsstorlek:

 • Large Cap: Aktier med börsvärde på över 1 miljard euro
 • Mid Cap: Aktier med börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro
 • Small Cap: Aktier med ett börsvärde som är mindre än 150 miljoner euro

Dessutom kan du handla aktier på Nasdaq First North som är en MTF (Mulitlateral Trading Facility) inom ramarna för Stockholmsbörsen. Här finns ganska små tillväxtföretag inom Norden. Det finns även alternativa handelsplatser som exempelvis Pepins.
För att köpa aktier på börsen behöver du ha ett konto hos en bank eller nätmäklare. Det lättaste och billigaste sättet att köpa många aktier är genom att använda någon av nätmäklarna Avanza eller Nordnet.

Lagerbolag – aktiebolag som väntar ”på lager”

Lagerbolag är aktiebolag som ett företag registrerat i syfte att sälja vidare till någon som snabbt vill komma igång med ett nytt företag.
Många gånger är det en revisionsfirma eller redovisningskonsult som säljer lagerbolag eftersom de vet hur man på snabbast och bästa vis registrerar en ny verksamhet.
Att registrera, sälja eller köpa lagerbolag är helt lagligt och beskrivs exempelvis på Bolagsverkets hemsida.

Aktiebolag som lagerbolag

Lagerbolag är som vilket aktiebolag som helst. Skillnaden är att det finns ett företag som registrerat aktiebolaget med det enda syftet att sälja det vidare. Ofta brukar sådana företag registrera flera lagerbolag i serie. Då får varje lagerbolag samma namn men med ett nummer i serie, t.ex. Lagerbolaget 10 AB, Lagerbolaget 11 AB och Lagerbolaget 12 AB.
När man registrerar lagerbolag i serie ska de alla ha samma styrelse och stiftare (grundare). Verksamheten ska vara ägande och förvaltande.
Det finns även lagerbolag i form av handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och till och med bostadsrättsförening.

Snabb start med nytt aktiebolag

Den främsta anledningen till att köpa aktiebolag i form av lagerbolag är att det går snabbt. Rent juridiskt kan verksamheten börja fungera på en gång. Ett lagerbolag har redan ett eget organisationsnummer. Därför går det fort med registrering av F-skatt. Aktie bolaget kan börja skicka fakturor ganska omgående.
Nu för tiden går det att beställa aktie bolag i form av lagerbolag online. Ägarbyte sker samma dag som ett lagerbolag beställs och avtal skrivs.

Fördelar med lagerbolag

Att köpa lagerbolag är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att grunda aktiebolag. Det går till och med att köpa lagerbolag i form av publikt aktiebolag.
Här är några av fördelarna med bolag som lagerbolag:

 • Snabbt: Det går snabbt att komma igång med en helt ny verksamhet. Aktie bolaget är redan registrerat.
 • Helt vanligt aktiebolag: Det är ingen skillnad mellan lagerbolag och ”vanliga” bolag. Det är samma sak rent juridiskt.
 • Lagligt: Registrering och handel med lagerbolag är reglerat genom lag. Det är helt lagligt att starta en verksamhet genom att köpa ett AB som lagerbolag.
 • Ingen administration: Ett företag som är expert på att registrera bolag har gjort allt det administrativa arbetet med att registrera aktiebolaget. Det spar tid.
 • Färdigt organisationsnummer: Det nya aktiebolaget har redan ett organisationsnummer. Ingen väntetid hos Bolagsverket eller Skatteverket.
 • Ytterligare stöd: Företaget som säljer lagerbolag brukar erbjuda extra stöd i samband med starten av aktiebolagets verksamhet ifall det behövs.

Nackdelar med lagerbolag

Det finns ett par nackdelar med lagerbolag. De är dock försvinnande små jämfört med att registrera aktiebolag från grunden.
Följande nackdelar finns med lagerbolag:

 • Konstigt namn: Alla lagerbolag heter något konstigt när du köper det, t.ex. Lagerbolaget 10 AB. Namnet ändras dock i samband med att det säljs.
 • Priset: Det kostar extra att starta ett lagerbolag i form av avgift till försäljaren. I de flesta fall lönar det sig dock eftersom man slipper lägga tid på att själv registrera aktie bolaget.

Räkenskapsår i aktie bolag som är lagerbolag

Alla aktie bolag har ett räkenskapsår. Ofta är räkenskapsåret ett kalenderår men ibland kan det vara ett bruten räkenskapsår. För lagerbolag gäller att räkenskapsåret börjar med den månad som lagerbolaget registrerades – inte då det köptes. Det kan vara räkenskapsår som kalenderår eller brutet räkenskapsår.

Vad kostar ett lagerbolag?

Att köpa ett aktiebolag i form av lagerbolag brukar kosta mellan 5 000 och 10 000 kronor. Priset varierar beroende på vilka tilläggstjänster som läggs till, t.ex. namnbyte eller att lägga upp bifirma. Aktiekapitalet på 25 000 tillkommer.

Tillval för aktiebolag i form av lagerbolag

Att grunda aktiebolag genom att köpa lagerbolag är snabbt och enkelt. För att det ska bli ännu smidigare för de nya aktieägarna erbjuder företag som säljer lagerbolag olika tilläggstjänster.
Här är ett urval på tilläggstjänster för lagerbolag:

 • Namngranskning: Kontroll av namnet inför namnbytet hos Bolagsverket.
 • Expresshantering: Det går att starta aktiebolag på 30 minuter om man betalar extra.
 • Nyemission: Det är standard att aktiekapitalet i lagerbolag är 25 000 kronor. Mot en avgift går det att öka aktiekapitalet genom en nyemission i samband med överlåtandet. Det används för att registrera mer än en aktie ägare eller för att ha ett större aktiekapital i aktiebolaget redan från start.
 • Fysisk bolagspärm: Ett aktiebolag kan få en fysisk bolagspärm mot en kostnad. Alternativet är digital bolagspärm.
 • Administrativ hjälp: Det går att få hjälp med ansökan om F-skatt, momsregistrering, arbetsgivarregistrering och registrering av ny huvudman hos Bolagsverket.
 • Bifirma: Används om man vill skydda flera namn i samma aktiebolag.

FAQ – Vanliga frågor och svar om aktier

Här samlar vi svar på några av de vanligaste frågorna om vad aktier är.

Vad är en aktie?

En aktie är en del i ett aktiebolag. När du äger en aktie är du delägare i företaget. Det innebär bland annat att du har rätt till eventuella utdelningar. Du äger även en del av allt det som finns i bolaget, till exempel fastigheter och inventarier. Vidare har du rätt att rösta vid bolagsstämman.

Vad är aktiebolag?

Ett aktiebolag är ett bolag som består av ägarandelar i form av aktier. Aktiebolag kan ha en eller flera ägare. För att ta in nytt kapital kan aktiebolaget ge ut (sälja) nya aktier via en nyemission.

Kan handelsbolag ge ut aktier?

Nej. Det är bara aktiebolag som kan ge ut aktier.

Måste ett aktiebolag börsnoteras för att ge ut nya aktier?

Nej. Många privat ägda aktiebolag tar in pengar genom nyemission från befintliga ägare, befintligt kontaktnät, riskkapital eller från affärsänglar. Det finns även handelsplattformar och crowdfunding där företag kan ge ut aktier till ett större antal köpare utan att noteras på börsen.

Vad är aktier och fonder?

Aktier är andelar i ett visst bolag. Fonder innehåller många aktier från flera bolag. När du köper aktier har du större frihet att själv välja vilka bolag du vill investera i. Köper du fonder får du en stor riskspridning med en enda placering men du måste som regel betala en förvaltningsavgift till fonden.

Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie är en aktie som har förtur till utdelningarna. Vanligtvis är utdelningen fastställd. Dessutom brukar preferensaktier ha ett datum för inlösen av aktierna. Den som äger preferensaktier har vanligtvis mindre rösträtt på bolagsstämman jämfört med stamaktieägarna.

Hur handlar man med många aktier?

Du kan handla med aktier hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet, alternativt via nästan vilken bank som helst.

Vad ska man tänka på om man ska börja handla med aktier?

Köp aktier i kvalitetsbolag, bygg upp en diversifierad aktieportfölj och var långsiktig. Köp inte på känsla och sälj inte i panik. Skaffa dig en plan för när du ska köpa och sälja aktier.

När ska man köpa aktier?

För de flesta är den bästa strategin att köpa aktier varje månad, gärna i samband med löning.

Var kan jag hitta aktier?

Du kan lätt hitta aktier i aktielistor hos nätmäklarna Avanza eller Nordnet. Nasdaq, som driver Stockholmsbörsen, har också bra aktielistor.

Vilka aktier ska jag köpa?

Vilka aktier du ska köpa beror på vilken strategi du väljer. Generellt sett brukar det löna sig i längden att köpa många aktier i kvalitetsbolag, gärna bolag med regelbundna utdelningar. Att köpa aktier i investmentbolag brukar också löna sig.

Vad är BTU aktier?

BTU står för Betald Tecknad Unit. Om du väljer att delta i en aktieemission av konvertibler kommer dina uniträtter att omvandlas till BTU på likviddagen. Sedan dras pengar från ditt konto. När Bolagsverket registrerat aktiekapitalhöjningen omvandlas dina BTU till konvertibler.

Vad är blanka aktier?

Att blanka aktier innebär att låna aktier och sälja för att senare (förhoppningsvis) kunna köpa tillbaks dem till ett lägre pris. Då betalar du tillbaks lånet och tjänar på skillnaden i säljkurs och köpkurs. Att blanka aktier innebär med andra ord en spekulation i att priset på aktien kommer att sjunka. En annan benämning på att blanka aktier är ”att gå kort”.

Vad är onoterade aktier?

Onoterade aktier är aktier som inte handlas på någon börs. Vissa onoterade aktier går ändå att köpa och sälja på handelsplattformar som exempelvis Pepins.

Vad är hävstång i aktier?

Hävstång är när du tar ett lån för att delfinansiera ett aktieköp. Om du till exempel lånar 20 000 kronor för att köpa aktier för 100 000 kronor är hävstången 1,25 x. Tack vare hävstången kan du tjäna mer när priset på aktien stiger. Dock är risken större eftersom du förlorar mer pengar ifall kursen sjunker.

Vad är TR aktier?

TR står för TeckningsRätter. De ger dig som äger aktier rätt att teckna nya aktier i samband med nyemission till ett visst pris.

Aktieguider