Allt du behöver veta om aktier

En massiv guide om aktier och allt du behöver veta för att komma igång.

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du äger en aktie i ett aktiebolag blir du därför delägare i företaget. Som aktieägare får du ta del av bolagets aktieutdelning och har rätt att rösta vid viktiga frågor på bolagsstämman.

 

Hur funkar aktier? – Aktierna man ska köpa idag

Hur funkar aktier? Aktier är ägarandelar i ett företag som är registrerat som aktiebolag. När du äger aktier äger du en del av verksamheten. Alla som har aktier i ett bolag äger tillsammans hela företaget. Det minsta antalet aktier du kan köpa i ett visst företag är en aktie.

Kort om vad en aktie är – aktieutbildning

  • En aktie är en ägarandel i ett företag.
  • Företag ger ut aktier för att få in mer kapital till verksamheten.
  • För företag är aktier är ett bra alternativ till att låna pengar.
  • När du äger aktier blir du delägare i bolaget.
  • Som aktieägare har du rätt att ta del av företagets framsteg.
  • Du kan tjäna pengar på aktier genom en stigande aktiekurs och genom utdelningar.
  • Även om du bara äger en aktie har du har rätt att gå på bolagstämmor. Där kan du rösta och påverka bolaget.
  • Att köpa aktier är ett av de bästa sätten att tjäna pengar på.

Vad är aktier – definition (aktieskola)

Aktier, vad är det? Aktier är ägarandelar i aktiebolag. Det är den enklaste definitionen på vad aktier är för något.
Mer exakt kan man säga att aktieandelarna i bolaget motsvarar kapitalinsatserna från aktieägarna. De samlade kapitalinsatserna bildar i sin tur företagets aktiekapital.

Missa inte vår aktieskola.

Våra Mest Populära Artiklar Om Aktier

Vilka är de mest populära aktierna i Sverige?

Här hittar du populära aktier som svenskar äger mest av. Många kallar dessa folkaktier. Länken leder till Avanzas analyssidor. Ägare är antalet kunder på Avanza som äger aktien. Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för en bra framtida avkastning. Vid investeringar så kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

 Populära aktier
1Investor B115 066
2Hennes & Mauritz B92 012
3Swedbank A91 345
4Volvo B65 765
5Kinnevik B61 665
6Nordea55 456
7Latour B54 347
8Castellum48 222
9Telia47 164
10Axfood44 447
11Ericsson B44 211
12SEB A44 047
13Industrivärden C41 299
14Millicom Int. Cellular SDB39 955
15Investor A38 550
16ICA Gruppen36 656
   

 

 
Här kan du läsa mer om vår aktieutbildning.

Alla Våra Artiklar Om Aktier

FAQ om aktier

Q: Vad är en aktiekurs?
A: En aktiekurs är priset på en aktie på en börs.

Q: Vad är aktieutdelning?
A: Aktieutdelning är en del av bolagets vinst som delas ut till aktieägarna i form av pengar eller aktier.

Q: Vad är ett aktiebolag?
A: Ett aktiebolag är en företagsform där ägarna (aktieägarna) äger andelar i företaget och har rösträtt på bolagsstämman.

Q: Vad är aktieägande?
A: Aktieägande innebär att man äger aktier i ett bolag och har rätt att ta del av bolagets vinster och få rösta på bolagsstämman.

Q: Vad är en börsintroduktion?
A: En börsintroduktion är när ett bolag för första gången listas på en börs och därmed blir tillgängligt för allmänheten att köpa aktier i.

Q: Vad är en börsnotering?
A: En börsnotering är när ett bolag listas på en börs och aktierna blir tillgängliga för handel.

Q: Vad är en aktiedepå?
A: En aktiedepå är en plats där man kan lagra sina aktier och andra värdepapper.

Q: Vad är aktiehandel?
A: Aktiehandel innebär att köpa och sälja aktier på en börs.

Q: Vad är en aktieportfölj?
A: En aktieportfölj är en samling aktier och andra värdepapper som en person eller ett företag äger.

Q: Vad är aktieanalys?
A: Aktieanalys är processen att undersöka och bedöma en aktie för att få en uppfattning om dess värde och potential.

Q: Vad är aktiestrategi?
A: En aktiestrategi är en plan för hur man ska hantera sin aktieportfölj, inklusive när man ska köpa och sälja aktier.

Q: Vad är ett aktieindex?
A: Ett aktieindex är en samling aktier som representerar en viss marknad eller en sektor inom den finansiella marknaden, och som används för att mäta utvecklingen på marknaden eller sektorn.

Q: Vad är aktiekursutveckling?
A: Aktiekursutveckling är hur aktiekursen förändras över tid.

Q: Vad är aktieinvestering?
A: Aktieinvestering innebär att man köper aktier i ett bolag med avsikt att hålla dem över en längre tid och dra nytta av eventuella prisökningar.

Q: Vad är aktieavkastning?
A: Aktieavkastning är den totala vinsten eller förlusten på en aktieinvestering, beräknad som skillnaden mellan köpesumman och försäljningssumman av aktien.

Q: Vad är aktieutbud?
A: Aktieutbud är antalet aktier som finns tillgängliga för försäljning på marknaden.

Q: Vad är aktieefterfrågan?
A: Aktieefterfrågan är hur mycket folk vill köpa av en viss aktie.

Q: Vad är aktiebeskattning?
A: Aktiebeskattning är skatten man betalar på vinst man gör på aktieinvesteringar.

Q: Vad är aktieutvärdering?
A: Aktieutvärdering är processen att bedöma värdet på en aktie.

Q: Vad är aktieköp/aktiesälj?
A: Aktieköp innebär att man köper aktier, medan aktiesälj innebär att man säljer aktier.

Aktieguider

vill du lära dig mer?

Fler Artiklar Nedan

Hur svenska online casino tillhandahåller transparenta villkor för spelare

Läs Mer
Hur svenska online casino tillhandahåller transparenta villkor för spelare

Med- och motgångar för casino- och bettingaktier den senaste tiden

Läs Mer
Med- och motgångar för casino- och bettingaktier den senaste tiden

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Läs Mer
Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Läs Mer
Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)