Välj bland våra 3 olika medlemskap

-Investerare -Trader -Algotrader -- från 99 kr/mån ----- Samuelssons Rapport startade 2008

Samuelssons Rapport

Investera i aktier – (med resultat från 2008)

Våra aktie- och fondportföljer startade redan 2008. Sedan dess har hundratals medlemmar tagit del av en mycket bra avkastning i våra portföljer. Jämför gärna själv genom att läsa mer om våra portföljer.

Prova på swingtrading i 30 dagar för 9 kronor

Prova på vår swingtrading där vi scannar igenom alla aktier på Stockholmsbörsen för att hitta de med bäst förutsättningar att gå upp. Du kan avsluta medlemskapet när du vill.

Utbildningar

Här finner du de kurser och utbildningar som idag finns på Samuelssons Rapport. Vi jobbar också mycket med nya utbildningar och kommer rulla ut flera spännande nyheter inom de närmaste månaderna.

Medlemskap

Som medlem kan du ta del av våra aktieportföljer som slagit marknaden varje år sedan start 2008. Vi har även ett tradingmedlemskap för dig som vill vara mer aktiv.

Samuelssons Rapport

Senaste på Samuelssons Rapport

Är teknisk analys användbart? (fungerar det?)

teknisk analys

Teknisk analys är något som många människor stöter på när de börjar grotta ned sig i tradingvärlden. Men innan du börjar lära dig teknisk analys kan det vara en bra idé att du frågar dig ”är teknisk analys användbar?”.

Ja, teknisk analys är mycket användbar. Det gör att du kan kvantifiera marknadens beteende i regler och göra dem till välfungerande och lönsamma tradingstrategier. Ändå är det viktigt att testa allt innan du börjar med trading, eftersom de flesta uppgifter om teknisk analys som finns på internet är skräp.

Så hur ska du gå tillväga för att använda teknisk analys? Det kan verkligen vara utmanande för en nybörjare att veta var man ska börja! I den här guiden kommer vi att gå in på vad de flesta guider och gurus inte kommer att berätta för dig och lär dig att skilja mellan användbar och värdelösa tekniska analyser!

Som tidigare nämnts finns det massor av råd om teknisk analys på internet. Därav kan vi börja med att fråga oss om den presenterade informationen är aktuell.

En kort historia om teknisk analys

Som koncept är teknisk analys flera hundra år gammal, som börjar med rishandlare som märkte att det var vissa återkommande mönster i priset på ris som de kunde dra nytta av.

När vi gick in i datorerna gjorde datorer det möjligt för oss att göra beräkningar på prisuppgifter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det är delvis därför vi började se hur teknisk analys ökade i popularitet bland traders.

Vid den tiden ifrågasatte många teknisk analys och trodde helt enkelt inte att det fungerade. Det fanns också ett bredare antagande med tanken på en effektiv marknad, som inte lämnade utrymme för teknisk analys. Det berodde på att ineffektiviteten på marknaden, vilken teknisk analys i stor utsträckning bygger på, inte kan ske på en marknad som är helt effektiv.

Men idag är det få som ifrågasätter idén om teknisk analys och det har blivit allmänt accepterat!

teknisk analys

teknisk analys

Anledningar till varför teknisk analys kanske inte kan fungera

Mycket av den tekniska analysen som fungerade förut och som fungerade väldigt bra, fungerar inte längre. Marknader förändrar beteende, och allteftersom som de gamla gyllene koncepten blir offentligt kända tenderar de att fungera mindre och mindre bra, tills de helt försvinner.

Nu, då begreppet teknisk analys är så gammalt, kommer det oundvikligen att finnas kvar många koncept som är föråldrade. Fortfarande finns det vissa människor som presenterar dem som koncept som fungerar bra idag. Faktum är att mycket av den tekniska analysen som presenteras inte fungerar om du skulle sätta den i verket i din trading idag.

Här är några av anledningarna till att vissa koncept i teknisk analys kanske inte fungerar:

 1. Det var påhittat och har aldrig fungerat
 2. Det brukade fungera, men marknaderna har förändrats.
 3. Den tekniska analysen som presenteras är ”bara en bit av ett pussel”

Den första anledningen är lätt att förstå. Många traders vill pålägga sin ofta felaktiga syn på vad marknaden bör göra när det eller det händer och presenterar det som sanning utan att ordentligt ha testat den.

Den andra behöver inte heller mycket förklaring.

Den tredje orsaken kan emellertid kräva ytterligare redogörelse.

Hur teknisk analys kan vara ”bara en bit av ett pussel”

Med detta menar vi helt enkelt att informationen som presenterades inte var tänkt att vara en komplett tradingstrategi från början. Det var med andra ord aldrig gjort för dig att använda ensamt. Istället var det tänkt att representera en liten edge på marknaden, som du kan utvärdera vidare för att hitta något som är värt trading.

Till exempel, om du presenteras med en säker signal, kanske du inte vill trada det ensam. I stället kanske du vill addera ett filter för att öka vinstfrekvensen.

Du snubblar sällan över gratis tradingsystem som fungerar, och de flesta idéer som har någon fördel kommer att behöva förfinas!

Hur traders använder teknisk analys på fel sätt

Vad de flesta traders gör är att de lär sig ett brett utbud av olika vanliga koncept av teknisk analys och försöker använda dem i sin trading. Dessa begrepp kan vara saker som candlestick, diagrampatterns och tradingindikatorer. Mycket ofta kommer de med mycket strikta regler om hur de ska användas.

Detta tillvägagångssätt fungerar inte bra. Den presenterade tekniska analysen kanske inte fungerar i första hand eller de presenterade reglerna eller koncepten, som vi nämnde tidigare, kan vara bitar i ett pussel som behöver förfinas.

Att använda koncept i teknisk analys, utan att veta om de fungerar kan vara förödande och göra dig inte till en lönsam trader.

Dessutom tenderar många traders att fokusera endast på trade entry och tenderar att glömma exit- och riskhanteringen. De är minst lika viktiga som att veta när man ska gå in i en handel!

Hur du ska använda teknisk analys

I stället för att ta den tekniska analysen du läste om och lärde dig för sanning, bör du använda den som inspiration. Ta konceptet och vänd det upp och ner! Vänd logiken helt och hållet och se vad som händer! Ibland kan du till och med upptäcka att logiken fungerar bättre så!

Var kreativ och testa alla sorters idéer du kan komma på. Negligera aldrig en idé innan du har testat den. Du bör sträva efter att inte fastna i förutfattade idéer om hur något bör fungera! Testa det själv och låt marknaden vägleda dig till vad som fungerar och inte!

Det rätta sättet att använda teknisk analys är inte genom att följa mycket specifika regler som du hör talas om. Det är istället ett verktyg du kan använda dig av för att definiera marknadsbeteenden och komma fram till lönsamma tradingstrategier som du kan använda dig av senare.

Så hur testar du för att se vad som fungerar och inte?

Hur man vet vilken teknisk analys som fungerar

För att veta vilken teknisk analys som fungerar och inte på marknaderna, kan du göra två saker.

 1. ”Pappers trejda” din idé
 2. Backtesta din idé

Båda dessa målmetoder syftar till att simulera vad som skulle ha hänt om du hade använt riktiga pengar i din trading. På så sätt kan du undvika att förlora pengar på tradingstrategier och koncept som inte fungerar! Låt oss ta en närmare titt på dem!

Paper trading, eller papperstrading, innebär att du använder ett virtuellt konto och tradar som om du gjorde det på riktigt. På det sättet kommer du snart att ha en track record som du kan använda för att validera eller förkasta din tradingidé.

Backtesting är å andra sidan att i praktiken titta på tidigare data för att simulera hur tradingidéen skulle ha fungerat historiskt sett. Det finns många programvaror på marknaden som kan göra det här för dig, och de flesta kräver att du lär dig ett kodningsspråk. Vi föredrar att använda TradeStation eftersom den har kraftfulla funktioner, ett enkelt kodningsspråk och är väl etablerat på marknaden.

Även om vi rekommenderar dig att lära dig ett kodningsspråk är det möjligt att i viss utsträckning backtesta utan kodning. Här är en artikel där vi listar några kodfria programvaror för backtesting!

Betydelsen av Backtesting

Betydelsen av att backtesta teknisk analys kan inte betonas nog. De flesta traders vet inte om det de tradar fungerar eller inte, och hamnar därför med ett förlustgivande tradingsystem i knäet. Genom att använda backtesting får du veta vilken teknisk analys som fungerar eller inte, och kan undvika att handla med det senare.

Backtesting kommer dock med sina egna utmaningar i form av ”curve fitting” (överoptimering), och om de inte hanteras korrekt kan det få dig att tro på handelsstrategier som inte fungerar alls!

Du kan läsa mer om curve fitting i vår artikel!

Slutsats

Teknisk analys är mycket användbar om den används korrekt. Det misstag som de flesta traders gör är att betrakta de koncept och idéer som lärs ut som solid kunskap, vilket aldrig är fallet. Marknader förändras hela tiden, och dagens sanning kanske inte stämmer imorgon. Därför är det av största vikt att backtest eller pappershandla allt innan du går live!

Här kan du läsa mer om TA.

Vad är nyckeltal? | Bäst nyckeltal för aktier?

nyckeltal

Vad är nyckeltal? Bäst nyckeltal för aktier?

Nyckeltal används för att bedöma och värdera företag. De är bland annat användbara för att analysera och välja aktier att investera i. Det är ofta lättare att utvärdera verksamheten och jämföra den med andra bolag genom att titta på nyckeltalen jämfört med att titta på resultaträkningen.

Syftet med nyckeltal

Det finns mängder med nyckeltal. Gemensamt för dem alla är att de kan användas för att följa utvecklingen i företaget. Det är lätt att jämföra ett års resultat med tidigare års resultat, eller hur ett visst kvartal har gått jämfört med tidigare kvartal eller samma kvartal för ett år sedan. Tack vare nyckeltalen är det enkelt att snabbt få en överblick över verksamheten.

Denna information kan användas i beslutsfattandet i företaget eller ge investerare inblickar i vilka aktier som det är värt att investera i. Nyckeltalen möjliggör även kvantitativa aktiestrategier. Med hjälp av en aktiescreener går det snabbt att ta fram nyckeltal för börsens bolag och filtrera fram de bolag som matchar önskade kriterier.

Typer av nyckeltal

De flesta nyckeltal är ekonomiska. Det är dessa nyckeltal som används för aktier. De kan exempelvis delas in i följande kategorier:

 • Värdering
 • Lönsamhet
 • Utdelning
 • Finansiell ställning

Det finns även icke-ekonomiska nyckeltal. Här finns bland annat:

 • Kundnöjdhet
 • Tidsåtgång per produkt
 • Maskinernas nyttjande grad
 • Nyckeltal i hälsobokslut

 

Bäst nyckeltal för aktier

Bäst nyckeltal för aktier

 

Bäst nyckeltal för aktier

För att lyckas med investeringar i aktier är det viktigt att behärska nyckeltal. Det är dock inte nödvändigt att kunna alla nyckeltal.

Många investerare hittar några få favoriter bland nyckeltalen och använder dem i de flesta investeringsbeslut. Andra väljer att använda sig av ett stort antal nyckeltal. 

En investerare som gör en fundamental analys tittar ofta även på företagets balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.

Även om vi väljer att inte göra en djupdykning i företagens redovisning kan nyckeltalen ge oss den information vi behöver för att hitta de bästa aktierna.

Låt oss titta på några av de bästa nyckeltalen för aktier:

Värdering

Nyckeltal för värdering av aktier ger dig en uppfattning om hur marknaden värderar vinsten, försäljningen, tillväxten och så vidare. Stigande aktiekurser leder till högre värderingar.

 • P/E-tal: Aktiekursen/vinsten. Används för att visa hur marknaden värderar företagets vinster.
 • P/S-tal: Aktiekursen/omsättningen. Visar hur marknaden värderar omsättningen. Till skillnad från P/E kan P/S användas även för företag som gör förlust.
 • P/B-tal: Aktiekursen/eget kapital. Varierar beroende på hur kapitalintensivt företaget är.
 • PEG-tal: P/E delat med vinsttillväxten. Visar hur tillväxten i företaget värderas. Används ofta hellre än P/E för tillväxtaktier.
 • EV/EBITDA: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Kan användas istället för P/E-talet.
 • EV/EBIT: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader och skatter.

Lönsamhet

Syftet med företag är att generera vinst. Genom att titta på nyckeltal för lönsamhet kan du bedöma hur lönsam en verksamhet är jämfört med konkurrenterna och hur lönsamheten utvecklats över tid.

 • Vinstmarginal: Vinstmarginalen är den del av omsättningen som blir kvar efter verksamhetskostnader, skatt och finansiella kostnader dragits av.
 • Bruttomarginal: Visar vilken andel av omsättningen som är kvar efter att direkta kostnader som varu- och materialinköp betalats.
 • Rörelsemarginal: Andel av omsättningen som är kvar efter verksamhetskostnaderna, men innan finansiella kostnader och skatt dragits av.
 • ROC: Return On Capital. Lönsamhet på investerat kapital i företaget (ROC = EBIT/investerat kapital).
 • ROIC: Return On Invested Capital. Avkastning på de investerade kapitalet. Visar företagets förmåga att generera avkastning i förhållande till vad som investerats i bolaget. (ROIC = vinst/investerat kapital).
 • ROE: Return on Equity – avkastning på eget kapital. Visar hur lönsamt företaget är i förhållande på aktieägarnas satsade kapital.
 • ROA: Return on Assets – avkastning på totalt kapital. Detta nyckeltal tar även hänsyn till skuldsättningen när det mäter lönsamheten.
 • EBITDA-marginal: EBITDA = Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and amortization, d.v.s. Resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Detta nyckeltal visar EBIDTA i förhållande till omsättningen.
 • FCF-marginal: Fritt kassaflödemarginal. Det fria kassaflödet i förhållande till omsättningen.

Utdelning

Utdelningsinvesteringar är en av de mest populära aktiestrategierna. Utdelningarna är den del av vinsten som företaget väljer att dela ut till aktieägarna. Samtidigt vill man att utdelningarna ska vara långsiktigt hållbara, vilket också går att utläsa ur nyckeltalen.

 • Utdelning/aktie: Utdelning i kronor per aktie.
 • Direktavkastning: Utdelningen i förhållande till det aktuella aktiepriset.
 • Utdelningsandel: Hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna.
 • YOC: Yield On cost. Visar hur stor utdelningen är i förhållande till ditt inköpspris för aktien (GAV). Detta nyckeltal måste du med andra ord räkna ut själv.

Finansiell ställning

För att kunna bedöma om verksamheten är långsiktigt hållbar är det viktigt att titta på företagets finansiella ställning. Skulder används för att expandera verksamheten och för att utnyttja kapitalet på ett effektivt sätt. Allt för stora skulder innebär emellertid en högre risk.

 • Soliditet: Andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.
 • Nettoskuld: Företagets skulder i förhållande till tillgångarna.
 • Skuldsättningsgrad: Företagets skulder i förhållande till det egna kapitalet.
 • Balanslikviditet: Omsättningstillgångar delat med de kortfristiga skulderna. Nyckeltalet balanslikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.
 • Kassalikviditet: Ett annat mått på bolagets kortsiktiga betalningsförmåga. Motsvarar bolagets omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten i förhållande till de kortfristiga skulderna.
 • Omsättningshastighet: Omsättningen i förhållande till de totala tillgångarna. Visar hur effektivt företaget använder sina tillgångar.

Sammanfattning

Nyckeltal används för att snabbt se hur ett företag mår och hur det utvecklas över tid. Med hjälp av nyckeltal är det även lätt att jämföra ett bolag med andra bolag, gärna inom samma sektor. Det finns ekonomiska nyckeltal för värdering, utdelningar, finansiell ställning och lönsamhet. Dessutom finns det andra nyckeltal för exempelvis kundnöjdhet, maskinernas nyttjandegrad och personalens hälsa.

Vanliga nyckeltal som investerare använder sig av är P/E-talet, P/S-talet, soliditet, skuldsättningsgrad och vinstmarginal. Direktavkastning, utdelningsandel och utdelningar är vanliga nyckeltal som utdelningsinvesterare använder sig av.

Vad är Aktier och Fonder?

Aktier och Fonder

Vad är Aktier och Fonder?

Aktier och fonder är det bästa sättet att få avkastning på dina sparpengar på sikt. Bankkonton och räntepapper kan fungera på några års sikt, men om du har en sparhorisont på minst fem år är aktier och fonder ett överlägset val.

Vad är aktier?

Aktier är andelar i ett aktiebolag. När du köper en aktie blir du delägare i ett företag. Vissa aktiebolag är börsnoterade. Det innebär att det går att köpa och sälja dess aktier på den öppna marknaden. När media pratar om börsen och aktier är det sådana så kallade publika aktiebolag man talar om.

När du har aktier äger du som sagt en del av ett bolag. Det ger dig alla rättigheter som ägare. Först och främst kan du dra nytta av att aktiepriset stiger med tiden. En akties pris kan stiga av flera anledningar, men på sikt är det bolagets ökade omsättning och vinst som gör att priset på aktien stiger. Om du vid ett senare tillfälle säljer dina aktier kan du göra en vinst på din affär.

Ett annat sätt som du som aktieägare kan tjäna pengar på ditt ägarskap är genom utdelningar. Många aktier delar ut en del av vinsten till sina aktieägare en eller flera gånger om året. När du äger en sådan aktie kommer du att få pengar utdelade till ditt aktiekonto per automatik. Det är inte ovanligt att bra bolag höjer utdelningarna vart eller vartannat år. Med tiden kan du få ganska stora utdelningar i förhållande till din ursprungliga investering.

Slutligen ger aktier dig rätt att rösta på bolagsstämman. Hur mycket din röst är värd beror på hur många aktier du äger. Här finns det även en skillnad mellan A-aktier och B-aktier där A-aktierna ger större antal röster. Om du inte är intresserad av att påverka bolagets framtid genom att rösta på bolagsstämman behöver du som regel inte bry dig om ifall du köper ett företags A-aktie eller B-aktie.

 

Vad är Aktier och Fonder

Vad är Aktier och Fonder

 

Vad är fonder?

En fond är en samling värdepapper – till exempel aktier eller räntepapper. De vanligaste typerna av fonder är aktiefonder (som består av aktier), räntefonder (som består av räntebärande papper) och blandfonder (som består av både aktier och räntebärande papper).

Fonder är ett enkelt sätt att köpa värdepapper på utan att behöva sätta sig in i enskilda bolag. Det är också ett sätt att få exponering mot räntemarknaderna.

Varje fond har en fondförvaltare vars uppgift det är att välja vilka värdepapper som fonden ska investera i.

Om du köper andelar i en aktiefond blir du automatiskt delägare i samtliga aktier som ingår i fonden. På samma sätt äger du en del av de räntebärande papper som en räntefond innehåller.

Enligt lag måste alla svenska aktiefonder innehålla minst 16 aktier. De flesta innehåller många gånger fler aktier än så. Det finns fonder som innehåller hundratals aktier.

Urvalet av fonder är mycket stort. De är uppdelade i olika kategorier. För aktiefonder finns det till exempel Sverigefonder, globala fonder, Europafonder och fonder för utvecklingsmarknader. Bland räntefonderna finns det både korta räntefonder (så kallade penningmarknadsfonder) och långa (obligationsfonder).

Aktier eller fonder – vad är bäst?

Många som börjar spara pengar på börsen väljer att köpa fonder. Fördelen med fonder är att man mest behöver bestämma vilken inriktning man vill ha, till exempel svenska bolag, tillväxtbolag eller utvecklingsmarknader. Man måste förvisso även välja en bra fondförvaltare, men man behöver inte bry sig om enskilda aktier.

Den främsta nackdelen med fonder är att man får betala en förvaltningsavgift. Det är inte sällan den ligger på 1 till 2 procent av kapitalet på årsbasis. Det blir mycket pengar med tiden. Det innebär även att fondförvaltaren måste prestera minst så mycket över index för att motivera ett köp i fonden.

I praktiken är det få fondförvaltare som lever upp till förväntningarna. Därför har det blivit allt mer populärt att spara i indexfonder. De följer ett aktieindex och kostar som regel mycket lite, om ens något alls.

Aktier då? När du köper rena aktier har du hela aktiemarknaden för dina fötter. Du kan välja och vraka bland alla aktiebolag som finns på svenska och utländska börser. Det är spännande och det ger dig möjlighet att hitta aktier som kan ge dig bättre avkastning än vad du kan få genom att spara i fonder.

Du kan sätta ihop din egen aktiestrategi och själv ta ansvaret för hur din aktieportfölj utvecklas. Dessutom slipper du förvaltningskostnaden helt och hållet. När du handlar med aktier får du istället betala ett courtage varje gång du köper och säljer en aktie. Om du genomför många aktieaffärer kan denna kostnad bli avsevärd, men för de flesta blir den totala kostnaden av att äga aktier mycket lägre jämfört med att köpa fonder.

Nackdelen men att köpa aktier är att det kan vara svårt att veta vad man ska välja. Det fungerar sällan att köpa på känsla. Istället behöver du hitta en strategi som du kan följa. Du måste sätta upp kriterier som du följer när du väljer aktier.

Om du tycker det låter spännande är aktier sannolikt rätt val. Tycker du det mest låter besvärligt är förmodligen fonder ett sundare val för dig.

Så kommer du igång med aktier och fonder

Det är lättare än vad man kan tro att komma igång med aktier eller fonder. Så här kan du göra:

 1. Öppna ett konto hos en nätmäklare. Du kan även handla aktier och fonder hos storbankerna, men nätmäklarna Avanza och Nordnet har plattformar som upplevs som smidigare av de flesta. Det är gratis så det skadar inte att prova på.
 2. Öppna ett investerarsparkonto (ISK) hos din nätmäklare. Det är ett konto där du kan köpa och sälja aktier och fonder. Du betalar ingen skatt på vinsten. Istället schablonbeskattas kontot en gång om året. Enkelt och bra. Om du köper räntefonder bör du däremot ha dessa på ett aktie- och fondkonto.
 3. Välj bra aktier eller fonder att köpa. För att hitta bra aktier bör du först läsa på lite så att du kan ha en lämplig strategi. Generellt sett kan man säga att bolag som är vinstdrivande och växer samt som har sunda finanser är bra bolag att investera i. Sikta på att ha minst tio aktier, men gärna mer. Om du köper fonder behöver du bara några få för att få tillräckligt stor riskspridning. Du kommer långt med en globalfond och en Sverigefond till exempel.
 4. Försök inte tajma marknaden utan behåll dina aktier eller fonder så länge som möjligt. Det är bra om du kan spara en slant varje månad och köpa nya aktier eller fondandelar.
 5. Balansera om dina innehav en gång om året. Sälj av en del av de aktier eller fonder som gått bättre än övriga och köp mer av dem som gått sämre. På så vis håller du risken i portföljen konstant.

Sammanfattning

Aktier är andelar i aktiebolag. När du äger aktier äger du en del av ett bolag. Som aktieägare kan du tjäna pengar på att aktiepriset stiger och på de utdelningar som bolaget eventuellt gör. Fonder är en samling aktier. Svenska fonder innehåller minst 16 olika aktier, men ofta mycket mer. Det kan vara lättare med fonder än aktier eftersom du inte behöver sätta dig in i enskilda bolag.

Vad som är bäst – aktier eller fonder – är mycket en smaksak. När du köper aktier behöver du inte betala någon förvaltningsavgift. Dessutom har du fullständig frihet att välja vilka bolag du vill investera i. Om du vill lägga ner minimalt med tid kan emellertid fonder vara ett bättre val.

Samuelssons Rapport