Välj bland våra 3 olika medlemskap

-Investerare -Trader -Algotrader -- från 99 kr/mån ----- Samuelssons Rapport startade 2008

 

Investerare - Spara smart och enkelt i bra aktier

Nybörjare eller avancerad. Vi har enkla portföljer som slagit index sedan 2008. Jämför gärna våra resultat.

 

Robothandel / Algotrading

Börja med din egen Robothandel hemma. Jag hjälper dig att komma igång med dom bästa verktygen och strategierna.

 

Trader

Ett medlemskap för dig som är mer aktiv på börsen. Prova gärna vår swingtrading. Glöm inte att jämföra våra resultat.

 

Algotrader

Ett medlemskap för dig som autotrejdar och vill veta mer om strategier och edger. Varje vecka visar vi nya idéer, edger och strategier som du kan använda i din trading. Intradag, swingtrading, trend och mean reversion. Du hittar det mesta här.

Investera i aktier –  aktieportföljer sedan 2008

Våra aktie- och fondportföljer startade redan 2008. Sedan dess har hundratals medlemmar tagit del av en mycket bra avkastning i våra portföljer. Jämför gärna själv genom att läsa mer om våra portföljer.

Investera i aktier och slå index

Aktier för nybörjare

Många tycker att det är krångligt att komma igång med att spara i aktier. Faktum är att idag är det enklare än någonsin. Du kan komma igång på mindre än 5 minuter.

Jag är nybörjare och vill komma igång med att spara i aktier

Utbildningar

Här finner du de kurser och utbildningar som idag finns på Samuelssons Rapport. Vi jobbar också mycket med nya utbildningar och kommer rulla ut flera spännande nyheter inom de närmaste månaderna.

Ja, visa mig mer om tradingkurser och utbildningar

Medlemskap

Som medlem kan du ta del av våra aktieportföljer som slagit marknaden varje år sedan start 2008. Vi har även ett tradingmedlemskap för dig som vill vara mer aktiv.

Ja tack, visa mig fördelarna med att vara medlem

Prova på swingtrading i 30 dagar för 9 kronor

Prova på vår swingtrading där vi scannar igenom alla aktier på Stockholmsbörsen för att hitta de med bäst förutsättningar att gå upp. Du kan avsluta medlemskapet när du vill.

Swingtrading för 9 kronor!

Trading

För dig som håller på med trading eller kanske vill lära dig hur man kommer igång. Läs våra populäraste artiklar genom åren.

Artiklar om trading!
Trading strategier!
TRADING FORUM

Privatekonomi – Din guide till bättre ekonomi

Samuelssons Rapport hjälper dig göra bra val när du vill spara, låna och tjäna pengar
Privatekonomi

Samuelssons Rapport - BloggJa, jag är fortfarande nummer 1 i hela världen på att designa tradingstrategier!!!

By | Livet som trader, trading, Tradingstrategier | No Comments

Nja, naturligtvis är det mindre troligt att jag är bäst i världen på detta. Däremot så är det så att på Kevin Daveys lista med deltagare, som designar tradingstrategier över hela världen, så ligger jag fortfarande nummer ett! Ja, det är några fler deltagare än bara en…

Givetvis är jag oerhört stolt över detta även om det inte spelar någon större roll egentligen.

Kanske är det så att du vill lära dig vad trading handlar om och du inte vet vart du skall vända dig. Mitt mål med detta inlägg är att du nu i varje fall har 2 trovärdiga källor att vända dig till om du vill lära dig mer om algotrading.

Kevin Davey Världsmästare i trading

Kevin Davey – Världsmästare i trading

Världsindex

By | Börsblogg | No Comments

Världsindex

En stor majoritet utav de professionella fondförvaltarna och finansjournalister startar sin dag med att utvärdera hur de olika världsindexen har utvecklats under det föregående dygnet. Men för gemene man kan det ibland vara tvetydigt vad ett världsindex är och varför de procentuella förändringarna frenetiskt rapporteras och kommenteras på morgonnyheterna, via Twitter och andra informationskällor. Efter att ha läst denna guide kommer du att ha en bättre förståelse och kunskap rörande

 • Vad är ett världsindex?
 • Hur används världsindex?
 • Väletablerade världsindex
 • Geografiska index

Läs vidare för att få en djupare insikt i dessa frågor. I texten återfinns även länkar till diverse index som kan vara bra att läsa in sig på ytterligare.

Vad är Världsindex?

Ett index syftar till att ge en indikation rörande något, i fallet med ett finansiellt index är syftet att indikera värdet av de olika underliggande finansiella produkterna som utgör indexet. I korthet kan sägas att ett världsindex indikerar den aggregerade utvecklingen på en given aktiemarknad. Som investerare är det intressant att få en överblick om hur de finansiella marknaderna i globalt, regionalt eller nationellt har förändrats. Det finns flera olika verktyg för att få en överblick för detta, exempelvis kan valutors värdeförändringar gentemot varandra användas för att skapa en uppskattning för hur olika ekonomier har förändrats i relation till varandra. Men ett av de vassaste och mest lättillgängliga verktygen för denna övning är att användas sig av olika index.

Många med ett litet intresse för aktier, eller generella nyheter för den delen, har hört hur OMX30 gick upp alternativt minskade i värde under dagen. Det samma gäller för flera andra stora index runt om i den globala ekonomin så som amerikanska S&P 500 eller den europeiska tungviktaren FTSE 100 Index som alla är viktiga för investerare och världsekonomin som helhet. Så vad innebär de olika värdeförändringarna i dessa index? Vilka är de underliggande tillgångarna vars värdeutveckling avspeglas i dessa olika världsindex?

Globala Index

MSCI World Index är det mest väletablerade och erkända globala indexet som finns att tillgå för någon som är intresserad av att skaffa sig en uppfattning om hur världsekonomin och de finansiella marknaderna utvecklats. Detta index följer utvecklingen av börserna i 23 länder runt om i världen och fångar upp värdeförändringar i cirka 85% av värdeförändringarna i varje land. Dessvärre är MSCI indexet viktat mot välutvecklade ekonomier och är således inte ett bra index att använda för en investerare som önskar se hur de finansiella marknaderna i utvecklingsländerna har presterat.

MSCI:s världsindex, som omfattar 1 600 aktier på de 23 största börserna på de utvecklade marknaderna, är ett av de mest använda index för att mäta och beskriva den globala aktiemarknaden. Tillsammans med MSCI world index, de mest populära globala aktie marknaden index inkluderar:

Givetvis finns det andra världsindex utöver MSCI World Index som täcker fler länder som kan vara attraktiva att använda som verktyg för att skapa en mer djupgående förståelse för hur världsekonomin förändras. Ett bra exempel på detta är FTSE All-World Index som inkluderar inte mindre än 48 länder vilket så klart möjliggör för investeraren att skapa sig en bredare uppfattning.

Därutöver finns flera index från S&P att tillgå, dessa har ett gott rykte och används av professionella aktörer så väl som småsparare. Länkar till dessa återfinns här

Regionala Index

I vissa fall är det mer intressant att se hur finansmarknaderna i en given region så som Europeiska Unionen eller Latin Amerika har utvecklats och då kan ett regionalt index användas istället för något av de ovan nämnda världsindexen. Fördelen med ett regionalt index är såklart att värdepapper som är irrelevanta för den aktuella regionen inte inkluderas och således ger en mer precis bild av värdeförändringarna som är av intresse.

Asiatiska Index

För många är Asien en intressant finansiell region där stora ekonomier som Kina, Indien och Japan återfinns. Ett väletablerat asiatiskt index är S&P Asia 50 vilket, precis som namnet hintar om, utgörs av de 50 största företagen i Hong Kong, Singapore, Taiwan och Sydkorea.

Andra index som exempelvis FTSE Asian 40 vilket utgörs av värdepapper från Malaysia, Thailand, Indonesien, Singapore samt Filipinerna. Med andra ord ekonomier som inte är lika väletablerade som de som inkluderas in S&P Asia 50.

Sydamerika

Denna resursrika kontinent är hem för flera stora företag och har ett rykte om sig att vara växande marknader trots politisk instabilitet. En investerare som söker ett index som ger en bra bild av hur den sydamerikanska finansmarknaden utvecklas kan indexet S&P Latin America 40 vara ett bra val.

Europa

Även den europeiska ekonomin följs av olika index, detta trots att flera stora nationella index återfinns i regionen vilka du kan läsa mer om senare i denna text. Det finns tre stora Europa Index att använda för att följa de olika europeiska finansmarknaderna. Dessa är Eruo Stoxx 50, S&P Europe 350 samt FTSE Euro 100. Alla dessa index följer utvecklingen i Europa där Euro Stoxx 50 täcker 50 olika aktier och derivatprodukter från 11 länder inom Eurozonen. Det bredaste av de tre Europa indexen är S&P Europé 350 som inkluderar värdepapper från 16 olika utvecklade ekonomier runt om kontinenten. FTSE Euro 100 replikerar precis som namnet indikerar värdet på de 100 mest betydelsefulla företagen inom den Europeiska finansvärlden.

Nationella Index

Det är viktigt att veta hur ekonomin i ett land utvecklas och som ett verktyg för att utvärdera det kan ett nationellt index användas. Nationella index fungerar precis som världsindex men på en nationell nivå istället för globalt. Nedan följer en beskrivning av några av de nationella index som kan vara intressanta för en svensk investerare.

OMX30

Även om OMX30 inte är ett av de absolut största indexen i världen så är det helt klart relevant för svenska investerare. Detta till följd av att det utgörs av det utgörs av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, många av dessa är bank och verkstadsföretag. Detta kan vara användbart för en investerare på många olika sätt. Det mest uppenbara är så klart att värdeutvecklingen i OMX 30 kan hjälpa investeraren att skapa sig en snabb uppfattning om hur värdet på hela Stockholmsbörsen har utvecklats, men det kan även användas som ett jämförelseindex.

S&P 500

Standards and Poor’s är ett högst relevant världsindex som avspeglar värdeutvecklingen i cirka 70 procent av de aktier som handlas på de amerikanska börserna. Eftersom S&P500 är så omfattande inkluderas flera olika sektorer vilket medför att en investerare kan använda sig S&P 500 för att få en god uppfattning om hur den amerikanska ekonomin mår som helhet. För att få en djupare inblick i hur de allra största företagen som handlas i USA kan indexet Dow Jones Industrial Average användas.

FTSE 100

Det viktigaste finansiella indexet av de olika världsindexen som återfinns i Europa är FTSE 100. Det är ett index som ger den börsintresserade ett bra verktyg för att snabbt skapa sig en uppfattning om hur aktiemarknaden i London, den europeiska finanshuvudstaden, värderas. Indexet utgörs av de 100 högst värderade bolagen på London Stock Exchange.

DAX

Detta är ytterligare ett av de viktiga europeiska indexen vilket indikerar hur Frankfurt börsen värderas. De 30 största företagen i Tyskland utgör de underliggande tillgångarna för DAX index.

Nikkei 225

Nikkei 225 Index är ett index som avspeglar värdeutvecklingen av de finansiella tillgångarna som handlas i Japan. Detta är ett index som är väletablerat och har ett starkt globalt rykte.

Hur används världsindex?

Det finns mycket olika nyckeltal när det kommer till makroekonomiska data som visar hur ekonomin i ett givet land, eller i en given geografisk region, mår och utvecklas. Ett världsindex speglar värdeutvecklingen på olika börser runt om i världen vilket ofta indikerar hur en ekonomi mår då marknaden har använt alla tillgängliga data för att prissätta de olika värdepapperna korrekt. Detta enligt grundläggande finansiell teori.

Många professionella investerare använder sig utav något av alla de finansiella index som finns tillgängliga för att skapa sig en uppfattning rörande hur den börs han är specialiserad på kommer att handlas under inledningen av handelsdagen. Anledningen till att det kan vara gynnsamt för en fondförvaltare att snegla på hur värdeutvecklingen på exempelvis japanska Nikkei 225 Index har förändrats under natten är att de europeiska börsernas inledningsvis tenderar att korrelera starkt med den handel som tagit plats i Asien. Även under den pågående handelsdagen kan köpare och säljare av finansiella tillgångar använda andra relaterade världsindex för att försöka förutspå hur marknaden kommer att röra sig under den kommande tiden.

Summering

Ett index följer värdeutvecklingen av finansiella produkter i en korg av underliggande tillgångar. Indexen kan vara globala, regionala eller nationella beroende på vilka olika företag och värdepapper som ingår i indexet. Dessa kan användas för att skapa en överblick om hur finansmarknaderna utvecklas och de fungerar bra som ett verktyg för att jämföra olika geografiska regioner gentemot varandra. Vissa kapitalförvaltare använder regionala index för att förutspå värdeutvecklingen för olika värdepapper och valutor.

Här finner du länkar till många av världens börser.

Vikten av en tradingbuddy och verktyg för att forma din tradingstil

By | Aktietips, Börsblogg, Daytrading, Livet som trader, Teknisk Analys | No Comments

Vikten av en tradingbuddy och verktyg för att forma din tradingstil

Inledning

Mot slutet av min swingtradingutbildning på Samuelssons Rapport kände jag mig fullproppad med kunskap och otålig att komma igång och handla på riktigt. Jag hade fått många goda råd, läst mängder med trading böcker skrivna av framgångsrika amerikanska traders och kanten på datorskärmen var tapetserad med post-it lappar.

Så äntligen var jag igång. Egna riktiga trades, för egna riktiga pengar. En del går upp, en del går ner. All tradingpsykologi, alla tankar och känslor, som jag bemött med ett leende under utbildning. Nu upplever jag dom själv, gör nybörjarmisstagen som jag nyss skrattade åt, och svettas framför skärmen.

Men det finns nog ingen annan väg. Det räcker inte med att läsa om andras bedrifter och misstag. Om hur traders riskerar att handla irrationellt när rädsla eller girighet griper tag i dem. Vi behöver göra våra egna erfarenheter. Helst inte för dyrköpta, men våra egna, där vi lär oss hur våra tankar och känslor ibland styr oss i oväntad riktning. Hur vi reagerar i olika stressande situationer. Detta är ett oundvikligt steg vi måste ta när vi går från att vara teoretiska traders under utbildning till att bli riktiga självständiga traders. Det är ett steg i riktningen mot att hitta och utveckla sin egen tradingstil. Några saker som jag fick med mig under swing tradingutbildningen har varit till extra stor hjälp i denna process och det tänkte jag nu berätta om i korthet.

Tradingbuddy

Tradingplan

En tradingplan är ett skriftligt dokument, där du konkret och så exakt som möjligt beskriver vad som gäller för din trading. Delar som bör ingå i planen är bla följande:

 • Vilken/vilka typer av finansiella instrument ska jag handla med?
 • Vilka marknader skall jag handla på?
 • Hur ska tradingen gå till? Vilken/vilka strategier ska jag använda i min trading för att indikera köp respektive sälj?
 • När mina strategier genererar köpsignaler, hur väljer jag då ut vilken/vilka instrument som jag sedan faktiskt väljer att köpa?
 • Vilken storlek skall jag ha på mina trades och hur många öppna positioner kan jag ha samtidigt?
 • Hur hanterar jag min trading när det inte går bra? När jag har ett flertal förlustgivande trades i rad? När jag har förlorat en viss procent av mitt kapital? När bör jag trycka på stoppknappen och pausa min trading?
 • Hur kan jag kontinuerligt utvärdera min trading och mäta följsamhet till min tradingplan?
 • Hur ofta ska tradingplan revideras? När och hur ska strategier utvärderas och ev justeras?

Det kanske kan verka som onödigt mycket jobb att skriva ner en tradingplan. Jag vet ju vad jag gör och allt flyter på bra…Men så vaknar vi en morgon när Trump har avskedat tre ministrar eller ytterligare ett land har röstat för utträde ur EU. Mina tio öppna positioner är alla ner mellan 5 och 10 procent. Och det fortsätter dag efter dag. Kallsvett varje morgon kl 9.01 när nya tuggor tas av mitt kapital. Illamående, yrsel, hjärtklappning…nu får det vara nog! Jag säljer av mina positioner i panik, stänger av skärmen, vill inte se mer av eländet. Det är nu vi saknar vår tradingplan. En konkret beskrivning av vad vi gör om det värsta skulle inträffa. En i förväg och i lugn och ro bestämd plan över hur vi ska agera, så vi slipper fatta sådana beslut när paniken kramar åt kring halsen.

Min och din tradingplan kommer av självklarhet att se olika ut. Jag vill bara handla med nordiska aktier och vill ha maximalt tio öppna positioner som var och en motsvarar tio procent av mitt kapital. Du vill handla med amerikanska liquida ETF:er och har maximalt fyra öppna positioner om vardera 25 procent. Jag använder inga stop loss, medan du vill ha ett stop loss vid tio procent. Skillnaderna kan bero på olikheter vad gäller bakgrund, kunskap och erfarenheter, men det avspeglar också våra olika personligheter. Min egen tradingstil, den som passar mig och min personlighet bäst, genomsyrar min tradingplan. Med tiden kan vår tradingstil komma att förändras och våra tradingplaner justeras för att återspegla detta.

Tradingjournal

”Hur kan jag kontinuerligt utvärdera min trading och mäta följsamhet till min tradingplan?” var en av punkterna som jag föreslog skulle ingå i tradingplanen. Frågan har säkert flera svar, men jag skulle gärna vilja slå ett kraftfullt slag för tradingjournal.

I tradingjournalen skriver du ner alla dina trades. Alla! Både lyckade och misslyckade. Basaldata kring traden bör ingå såsom datum för köp och sälj, köp- och säljpris, antal instrument som traden omfattade, courtage och ev andra avgifter samt tradens nettoresultat. Sedan det kanske viktigaste, en kommentar med dina egna reflektioner kring traden och dess genomförande. Var det en välplanerad trade eller ett impulsköp? Togs traden som ett resultat av en köpsignal från din strategi eller var det ett diskretionärt beslut? Kände du stor tvekan inför traden eller kunde du lägga din köporder utan större vånda? Agerade du enligt din tradingplan när traden gick åt fel håll? Följde du din strategi vad gäller sälj eller blev du nervös och rädd att missa en vinst och klev därför av traden för tidigt?

Jag kan utan minsta tvekan säga att journalen, och särskilt då kommentarsfältet, har varit det viktigast verktyget för att utveckla min trading. När jag går igenom kommentarerna från mina trettio första trades så blir mönstret tydligt. Med viss smärta ser jag vilka psykologiska hang-ups som spökar för mig gång efter gång. Men medvetenhet ger mig möjlighet att arbeta för förändring. Att fundera över hur jag kan komma förbi detta hinder och bättre följa min tradingplan.

Tradingbuddy

Nyligen satt jag och lyssnade på en tradingpod, där en av mina amerikanska tradingidoler blev intervjuad. Han fick allmänna frågor kring trading och programledaren pumpade honom på goda råd till såväl nybörjare som mer erfarna traders. ”Alla ska ha en tradingbuddy”, sa han lika plötsligt som självklart. Jag hajade till först, men när han utveckla sin tanke lite grann så kändes det helt naturligt att så måste det förstås vara.

Han hade själv en tradingbuddy sedan 8 år tillbaka. Trots sin stora kunskap och omfattande erfarenhet, så hade stödet från en tradingbuddy varit till stor hjälp vid otaliga tillfällen. När tradingen går dåligt, när vi tvivlar på vårt tradingsystem eller på vår egen förmåga, när kapitalet sakta men säkert äts upp. Då kan det vara oerhört värdefullt att få prata med någon som vet hur det känns, som kan peppa oss att följa vår tradingplan och uppmuntra oss att fortsätta våga ta trades och lita på vår edge.

En tradingbuddy kan förstås också vara någon att bolla idéer med. Kanske hjälpas åt att utveckla och testa en ny strategi. Tipsa varandra om bra böcker och matnyttiga bloggar. Och förstås fira när tradingen går bra! Ja, du kan säkert hitta fler exempel på hur man kan arbeta tillsammans och stötta varandra.

Att bli tradingbuddy med en totalt främmande person, som man inte känner och aldrig har träffat, kan förstås verka lite skrämmande (tycker jag i alla fall). Men också en häftig möjlighet, eller hur?

Glöm inte tradingforumet på Samuelssons Rapport. Ett lysande tillfälle att lära känna andra traders, dela erfarenheter och stöta och blöta allt som vi brottas med inom trading. Kanske möter du någon som är lätt att prata med och tradingkemi uppstår. En tradingbuddy.

Vi ses på forumet!

Swingtrading i över 6 år – dagens köpsignaler | Prova för 9 kronor

By | Börsblogg | No Comments

Dagens köp och säljkandidater är analyserade och klara

Läs igenom listan och förbered din handel inför dagens trading.

Det är mycket enkelt att ta rygg på vår swingtrading och du behöver inte mycket kunnande innan.

Prova själv vår swingtrading i 30 dagar för endast 9 kronor!

Vill du veta mer om vår swingtrading så kan du hitta information här. Du är alltid välkommen att kontakta oss också om du skulle ha några frågor.

EXEMPEL PÅ SWINGTRADE 1 (TELE2)

EXEMPEL PÅ SWINGTRADE 2 (Betsson)

EXEMPEL PÅ SWINGTRADE 3 (Hexpol)


Resultat hittar du här.

Gordon Gekko fortsätter att uklassa alla portföljer och index + 748%!!!

By | Börsblogg | No Comments

Vi fick ännu en fantastisk månad i Gordon Gekkoportföljen i februari med en avkastning på 7,4%!

Det gör att vår portfölj gått upp 748% sedan 2010. Grattis till alla er som varit med  under hela eller en del av denna fantastiska resa.

Tyvärr är det så att en portfölj inte är bättre än sin senaste trade eller investering så vi får försöka fortsätta att vara ödmjuka och hoppas på en fortsatt bra utveckling på portföljen. Resultat nedan är utan courtage och markettiming signal. Mina portföljer är inte rådgivning utan skall endast ses som inspiration.

Här kan du läsa mer om Gordon Gekko-portföljen.

 

Samuelssons Rapport

Bli din egen bank och tjäna pengar via ränta

Har du hört om webbsidorna Brocc.se och Lendify.se? Här finner du artiklar kring hur du kan bli din egen bank och låna ut pengar till andra privatpersoner. Du tjänar ränteinkomster på ditt eget sparade kapital. Brocc och Lendify erbjuder smarta trygghetslösningar för dig som lånar ut dina pengar. Läs mer om Brocc, Lendify och och vårt omdöme kring tjänsterna.

Utbildningar

Här finner du de kurser och utbildningar som idag finns på Samuelssons Rapport. Vi jobbar också mycket med nya utbildningar och kommer rulla ut flera spännande nyheter inom de närmaste månaderna.

Ja, jag vill läsa mer om era tradingkurser och utbildningar

Medlemskap

Som medlem kan du ta del av våra aktieportföljer som slagit marknaden varje år sedan start 2008. Vi har även ett tradingmedlemskap för dig som vill vara lite mer aktiv på börsen.

Ja tack, visa mig fördelarna med att vara medlem

Samuelssons RapportWP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com